Sazivanje vanredne Skupštine Društva CENTRAL OSIGURANJA

Datum objave: 19.08.2016. 08:37 / Izvor: Dnevni Avaz, 19.08.2016.

CENTRAL

OSIGURANJE d.d.

 

Na osnovu članova 229., 230. i 257. stav (1) tačka I) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 81/15), a u skladu sa članovima 74. i 96. stav 1. tačka 12. Statuta CENTRAL OSIGURANJA d.d. sa sjedištem u Sarajevu, dana 13.08.2016. godine, Nadzorni odbor objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju vanredne Skupštine Društva

 

Skupština CENTRAL OSIGURANJA d.d. sa sjedištem u Sarajevu, održat će se u ponedjeljak, dana 05.09.2016.godine, sa početkom u 12,oo sati. Skupština će se održati u Mostaru, na poslovnoj adresi Bišće polje bb.

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

Izbor predsjednika Skupštine,

Izborzapisničarai

Izbor dva ovjerivača zapisnika

2. Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva.

Odbor za glasanje imenovanje Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine.

 

UPUTE ZA DIONIČARE:

Pravo učešća u radu Skupštine i odlučivanju imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine, ili posljednjeg dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Pravo učešća u radu Skupštine i odlučivanju, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

Dioničar/punomoćnik dužan je najkasnije 24 sata prije održavanja Skupštine, podnijeti prijavu za učešće na Skupštini.

Punomoć za učešće u radu Skupštine treba biti u skladu sa članom 238. Zakona o privrednim društvima, a dostavlja se najkasnije sat vremena prije održavanja Skupštine.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije osam dana od objavljivanja ovog obavještenja.

Prijave, prijedlozi i punomoći dostavljaju se na adresu u sjedištu Društva - ulica Džemala Bijedića 39,71.000 Sarajevo.

Svi prijavljeni učesnicvi Skupštine dužni su se identificirati prije početka rada Skupštine kod Odbora za glasanje.

Dioničar/punomoćnik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu svakim radnim danom od 9 do 15 sati u Direkciji Društva, a do održavanja Skupštine.

Ovo Obavještenje ujedno je i pozivdioničarima za Skupštinu Društva.

 

NADZORNI ODBOR

 

Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH, T

el: +387 33 408 900 Fax:+387 33 408 901

www.central-osiguranje.com 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: