Sazivanje VII (redovne) sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Banjalučka berza, 16.05.2014.

AD »NOVI VELEPROMET»

ZVORNIK


Broj:48/14
Datum: 16.05.2014.

Na osnovu čl.267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS" br.127/08, 58/09 i 100/11) i čl.45 Statuta AD"Novi Velepromet" Zvornik, Upravni odbor društva je na sjednici održanoj dana 16.05.2014.godine donio je odluku kojom

SAZIVA

VII (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara AD"Novi Velepromet" Zvornik, koja će se održati dana 20.06.2014. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama direkcije društva u Zvorniku, ul.Svetog Save 3/3.

Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- komisije za glasanje,
- zapisničara i
- dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VI (redovne) sjednice Skupštine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvješaja o radu Upravnog odbora za 2013.godinu,
5. Razmatranje i usvajanje:
- Revizorskog izvještaja za 2013.godinu,
- Izvještaja o poslovanju za 2013.godinu,
- Finansijskih izvještaja za 2013.godinu,
- Prijedloga  odluke o raspodjeli dobiti,
6. Izbor revizora za reviziju finsijskih izvještaja za 2014. godinu,
7. Razno

U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se istog dana i na istom mjestu sa početkom u 12 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 10.06.2014.godine.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u prostorijama direkcije društva svakim radnim danom od 7 do 15 časova. Materijali i prijedlozi odluka objavljuju se i na internet sajtu Banjalučke berze.

Upravni odbor

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: