Sazivanje VIII (redovne) sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 28.05.2014.

AD "HIT CENTAR"

ZVORNIK

Broj: 52/2014

 

Datum: 26.05.2014,

 

Na osnovu čl. 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("SI. glasnik RS" br. 127/08, 58/09 i 100/11) i čl. 45 Statuta AD "Hit centar" Zvornik, Upravni odbor Društva je na sjednici održanoj dana 26.05.2014. godine donio je odluku kojom

 

SAZIVA

VIII (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara  AD "Hit centar" Zvornik, koja će se održati dana 30.06.2014. godine, s početkom u 10 časova, u prostorijama Direkcije Društva u Karakaju.

Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

- komisije za glasanje,

- zapisničara i

- dva ovjerivača zapisnika;

2. Razmatranje izvještaja komisije za glasanje;

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VII (vanredne) sjednice Skupštine;

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbra za 2013. godinu;

5. Razmatranje i usvajanje:

- Revizorskog izvještaja za 2013. godinu,

- Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu,

- Finansijskih izvještaja za 2013. godinu,

- Prijedloga odluke o raspodjeli dobiti;

6. Razrješenje jednog člana Upravnog odbora;

7. Izbor jednog člana Upravnog odbora;

8. Izbor revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2014. godinu i

9. Razno.

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine ak­cionara održaće se istog dana i na istom mjestu, s početkom u 12 časova. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 20.06.2014. godine.

Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u prostorijama direkcije društva sva­kim radnim danom od 7 do 15 časova. Materijali i prijedlozi odluka objavljuju se i na internet sajtu Ban­jalučke berze.

 

Upravni odbor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: