Sazivanje XI Skupštine dioničara

Izvor: Dnevni Avaz, 20.05.2014.

„HIDRA STIL" D.D.  BRČKO

Broj: 65/14

Brčko, 15.05. 2014. godine

 

Na osnovu člana 28. Statuta i odluke Nadzornog odbora „HIDRA STIL" D.D. Brčko od 12. 05. 2014. godine uprava Društva objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XI Skupštine dioničara „HIDRA STIL' D.D. Brčko

Skupština dioničara „HIDRA STIL" D.D. Brčko održače se dana 20. 06. 2014. godine sa početkom u 15,00 sati u prostorijama preduzeća, ul. Industrijska br. 4. Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) Izbor predsjedavajućeg Skupštine

b) Izbor zapisničara

c) Izbor ovjerivača zapisnika

d) Veriflkaciona komisija

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa X sjednice Skupštine održane 21. 06. 2013. godine.

3. Razmatranje i usvajanje Završnog računa Društva za 2013. godinu sa Informacijom o poslovanju za prvih 5 mjeseci 2014. godine.

4. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2013. godinu.

5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2013. godine.

6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora i Uprave Društva za 2013. godinu

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine uz obrazloženje takvog prijedloga,

Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostaviti lično ili putem punomoćnika koji mora imati punomoć-potpisanu od strane dioničara i ovjerenu kod nadležnih organa.

Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića zaokruživanjem na glasačkom listiću „ZA" ili „PROTIV" prijedloga odluke.

Za sve informacije u vezi sa održavanjem Skupštine dioničara mogu se obratiti na telefon: 049/590-470.

Materijal za sjednicu Skupštine možete razgledati u sjedištu Preduzeća, a dopunska obrazloženja iznijeće se na Skupštini Društva.

 

Uprava

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: