Sazivanje XV (redovne) sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Glas Srpske, 26.05.2014.

AD "Vodovod i kanalizacija - Modriča" MODRIČA

Na osnovu člana 22. Statuta AD "Vodovod i kanalizacija - Modriča" Modriča Upravni odbor AD "Vodovod i kanalizacija - Modriča" svojom odlukom broj: 04/3-277/14 od 19.5.2014. godine

SAZIVA
XV (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara AD "Vodovod i kanalizacija - Modriča" koja će se održati dana: 27.6.2014. godine u prostorijama ovog preduzeća u Modriči, Trg Jovana Raškovića bb, sa početkom u 12 časova.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela za XV sjednicu Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIV sjednice Skupštine,
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. godinu,
b) Izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu,

c) Odluka o raspodjeli dobiti,
d) Izvještaja Nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja za 2013. godinu,
e) Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2013. godinu,
4. Odluke o izooru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvJeštaja društva za 2014. god.
5. Tekuća pitanja.

U slučaju da se skutptina akcionara ne održi u navedenom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati na istom mjestu za 7 (sedam) dana u 12 časova. Akcionari mogu ostvariti uvid u materijale za sjednicu svakim radnim danom od 7 do 15 časova u upravi preduzeća u Modriči, Trg Jovana Raškovića bb.
Sazivanje sjednice objaviće se u dnevnom listu "Glas Srpske", listu "PRES" i na sajtu Društva.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: