Sazivanje XVI redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 24.05.2014.

"Drvna industrija Šipovo" a.d.

Šipovo

Datum: 23.05.2014. god.

Br 118/14

 

Na osnovu člana 131, stav 1, tačka V, a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim dmštvima ("Sl. glasnik" br-127/08 i 5W)9) i člana 21 Statuta Društva, Upravni odbor Dl Šipovo a.d. Šipovo na sjednici održanoj 16.05.2014 god. donio je

ODLUKU

O sazivanju XVI redovne sjednice Skupštine akcionara, koja će biti održana 23.06.2014 god. (ponedjeljak) u prostorijama Društva u Uiici Stepe Stepanovića bb Šipovo s početkom u 12 časova.

Za sjednicu Skupštine predlažemo sljedeći

DNEVNI RED

1 Izbor predsjedavajućih radnih tijela

2. Usvajanje zapisnika s prethodne XV redovne sjednice Skupštine

3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2013. god.

4. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2013. god.

5. Raziješenje nekih članova Upravnog odbara i imenovanje novih

Napomena: U slučaju da se sjednica akcionara ne održi usljed nedostatka kvoruma, ponovno se zakazuje za 30.06.2014. god. (ponedjeljak) u 12 časova, sa istim dnevnim redom.

 

 

Predsjednik Upravnog odbora  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: