Sazivanje XVII (sedamnaeste) Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 12.05.2014.

"ASA OSIGURANJE" dd Sarajevo

Bulevar Meše Selimovića br. 16

71 000 Sarajevo

 

NA osnovu člana 269. Zakona o privrednim društvima ("SI. Novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 , 88/08, 7/09 i 63/10), člana 61. prečišćenog teksta statuta ASA OSIGURANJE dd Sarajevo BROJ OPU-IP-235/09 OD 25. 6. 2009. god., nadzorni porez EC Društva NA svojoj 49. sjednici ... održanoj 6. 5. 2014 GODINE donio Odluku JE BROJ 1-604/14 OD 6. 5. 2014 GODINE o sazivanju Skupštine Društva XVII i ovim putem daje...:

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju Skupštine dioničara XVII ASA OSIGURANJE dd Sarajevo

 

XVII Skupština dioničara ASA OSIGURANJE dd Sarajevo održat CE SE 18. 6. 2014. GODINE u Sarajevu, u prostorijama Društva, Bulevar Meše Selimovića br. 16, Sub početkom U 9 sati.

 

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

 

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje zapisnika SA XVI. sjednice Skupštine.;

2. Izbor predsjednika Skupštine i DVA ovjerivača zapisnika, Kao i zapisničara Skupštine.;

.. 3. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o Radu Uprave sa godišnjim izvještajem o poslovanju Društva ZA 2013 godinu, uključujući i izvještaj Odbora za reviziju, izvještaj o Radu Nadzornog odbora i izvještaj vanjskog revizora Društva;

.. 4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva ZA 2013 godinu;

5. Donošenje odluke o izmjenama i dopufiama statuta Društva ASA OSIGURANJE dd Sarajevo.

 

Pravo odlučivanja u Skupštini IMA dioničar Koji se na listi dioničara Kod reg. nalazio 30 Dana prije datuma održavanja Skupštine BSG posljednjeg radnog Dana Koji prethodi tom Roku AKO o Pada u neradni Dan.

Dioničar BSG grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu Pisano predložiti izmjenu dnevnog Reda BSG prijedlog odluka skupštine u Roku OD 8 (OSAM) Dana OD Dana objavljivanja ovog obavještenja.

U Radu i odlučivanju Skupštine dioničara XVII mogu učestvovati SVI dioničari društva u. skladu s Zakonom, lično BSG putem ovlaštenog punomoćenika politi osnovu pisane i ovjerene punomoći. SVI dioničari, odnosno punomoćenici dioničara društva Su dužni dostaviti prijavu ZA učešće u Radu i odlučivanju Skupštine dioničara XVII najkasnije 3 (tri) Dana prije Dana određenog ZA ODRŽAVANJE Skupštine. Prijava se podnosi neposredno BSG preporučeno poštom na adresu naznačenu Gore.

SVI učesnici na XVII Skupštini obavezni Su dostaviti i kopiju identifikacijskih isprava.

Glasanje na Skupštini obavlja se glasačkim listićima

SVE Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/774-735.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Damir Ferović sr

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: