Sazivanje XVII (sedamnaeste) Skupštine dioničara

Izvor: Dnevni list, 17.05.2014.

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima, i članova 36. i 50. Statuta Privrednog društva Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, d.d. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora, donesene na sjednici održanoj 16.05.2014. godine, Nadzorni odbor objavljuje:

 

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XVII Skupštine dioničara Privrednog društva Institut za hidrotehniku

Građevinskog fakulteta u Sarajevu, d.d. Sarajevo

 

Obavještavaju se svi dioničari Privrednog društva Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, d.d. Sarajevo, da će se dana 17.06.2014 g. sa početkom u 10.00 sati, održati Skupština dioničara Privrednog društva Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, d.d. Sarajevo.

 

Za Skupštinu se predlaže sljedeči

 

DNEVNI RED

 

1. Verifikacija radnih tijela Skupštine dioničara:

- Predsjedavajućeg Skupštine dioničarskog društva;

- Zapisničara i dva dioničara za ovjeru Zapisnika;

- Predsjednika i članova odbora za glasanje.

2. Usvajanje Zapisnika sa XVI Skupštine Privrednog društva;

3. Godišnji izvještaj o poslovanju Privrednog društva koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj revizije, izvještaj Nadzornog odbora društva, izvještaj uprave za poslovnu 2013. godinu i plan za narednu;

4. Usvajanje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Privrednog društva za poslovnu 2013. godinu i Odluke o raspodjeli dobiti;

5. Izbor članova Nadzornog Odbora;

6. Razno.

 

Pravo učešća na Skupštini imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara Privrednog društva 30 dana prije održavanja Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju daje se u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se lično ili poštanskom pošiljkom.

 

Dioničar-punomoćnik dužan je najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine prijavitfse Odboru za glasanje, odnosno neposredno ili preporučenom poštom podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine.

 

Dioničar ili grupa dioničara, sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica, s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja.

 

Uvid u isprave i materijal za Skupštinu dioničari i punomoćnici mogu izvršiti u poslovnim prostorijama Privrednog društva u Sarajevu, ulica Stjepana Tomića br. 1, Sarajevo, svakim radnim danom od 9 do 12 sati.

 

Predsjednik NO

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: