Sazivanje XVII vanredne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Glas Srpske, 21.05.2014.

AD "Travunija" Trebinje

Upravni odbor

Datum: 20.5.2014. g.

Broj: 74/14

Na osnovu člana 267, 272. i 304. Zakona o privrednim društvima i člana 55. Statuta br.95/11 od 20.8.2012. g., Upravni odbor AD Travunija Trebinje na sjednici održanoj dana 20.5.2014. godine donosi:

ODLUKU
O sazivanju XVII vanredne sjednice Skupštine akcionara AD Travunija Trebinje

Sjednica će se održati dana 2.6.2014. godine u prostorijama MARKET-a 99 u Trebinju, adresa Herceg S. Kosače br.1, sa početkom u 11 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red
1. Izbor i imenovanje radnih tijela Skupštine;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prošle sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje Izvještaja Nezavisnog revizora za 2013. g.
4. Razmatranje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2013/2014. g.
5. Razmatranje Izvještaja o poslovanju za 2013. g.
6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna za 2013. g.
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2013. g.
8. Razmatranje Plana poslovanja za 2014. g.
9. Izbor Nezavisnog revizora za 2014. g.

Svi akcionari upisani u Knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine Društva.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma sjednice ne mogne održati u navedenom terminu, ponovna sjednica se zakazuje istog dana sa istim dnevnim redom, sa početkom u 14 časova. Sve dodatne informacije, kao i materijali vezano za sjednicu i prijedlozi odpuka mogu se dobiti svakim radnim danom u prostorijama Društva u vremenu od 8 do 12 časova.

 

Upravni odbor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: