Sazivanje XXII (vanredne) sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Glas Srpske, 30.04.2014.

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br:75/04 i 78/11), i članova 18. i 43. tačka g) Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banjaluka, Nadzorni odbor Preduzeća

SAZIVA
XXII (vanrednu) sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banjaluka

Skupština će se održati 21. maja 2014. godine (srijeda) sa početkom u 11 časova u pristanišnoj zgradi Aerodroma "Banjaluka" u Mahovljanima.
Za Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći


DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXI Skupštine akcionara,
4. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na izmjene Ugovora o zemaljskom opsluživanju vazduhoplova zaključenim između kompanije "AJG begđja" i Društva. .
5. Donošenje Odluke o prenošenju prava vlasništva na trafo stanici sa Društva na ZP "Elektrokrajina" a.d. Banjaluka,
6. Donošenje Statuta o izmjenama Statuta Društva,
7. Donošenje Odluke o poništavanju javnog konkursa za izbor članova Nadzornog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske,
8. Donošenje odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske,
9. Donošenje rješenja o poništavanju Rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske i
10. Donošenje rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske.
Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 11. maj 2014. godine. Poziv i prijedlog odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Društva, a poziv se objavljuje i u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Pres". U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 23. maja 2014. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari i punomoćnici akcionara da su se dužni prijaviti pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.

Broj: 01-274/14
Datum: 29.4.2014.

ZA NADZORNI ODBOR
Marina Todorović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: