Zaključenje likvidacionog postupka nad društvom AS EKO d.o.o. Bosanski Petrovac

Datum objave: 01.04.2021. 14:45 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 25, 31.03.2021


Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija Senja Džafić, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "AS EKO" - Bosanski Petrovac, na ročištu, dana 22.03.2021. godine, donio je sljedeći

 

OGLAS

 


Zaključuje se likvidacioni postupak nad društvom d.o.o. "AS EKO" - Bosanski Petrovac, upisano u sudski registar ovoga suda pod brojem 17-01-0412-11. Likvidator Slavko Gvozdenović iiz Bosanskog Petrovca, razješava se dužnosti likvidatora. Po pravomoćnosti ovoga rješenja, društvo d.o.o. "AS EKO" - Bosanski Petrovac, brisat će se iz sudskog registra ovoga suda i svih javnih registara, a sadržaj ovog rješenja bit će objavljen na oglasnoj tabli ovoga suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 17 0 L 103332 19 L
22. marta 2021. godine
Bihać
(03-3-1107/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: