Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom Dinst d.o.o. Klokotnica, preduzeće za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu, transport, usluge Doboj Istok

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 34, 07.05.2014

Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao likvidacionom sudiji, u postupku predlagača "DINST" DOO Klokotnica, preduzeće za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu, transport, usluge Doboj Istok, Klokotnica bb, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, donio je dana 24.04.2014. godine, sljedeće

RJEŠENJE


ZAKLJUČUJE SE likvidacioni postupak nad dužnikom "DINST" DOO Klokotnica, preduzeće za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu, transport, usluge Doboj Istok, Klokotnica bb, pod matičnim registarskim brojem upisa:
Likvidator, Đonlagić Jasminka iz Klokotnice, razrješava se dužnosti likvidatora.
Potraživanja dužnika prema pravnim licima i to:

1. "CICERPROM" doo Gračanica
2. GPG "INŽENJERING" doo Lukavac
3. "GRAFOPAK" dd Gračanica
4. "GRAFO-STAR" doo Brčko Distrikt
5. "MEDIA" doo Gračanica
6. "TRIKOM" doo Gračanica
pripadaju osnivačima društva Mustafić Huso, Hodžić Kemalu i Đonlagić Ibrahimu, svi iz Klokotnice, Doboj Istok.
Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.
Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

Broj 32 0 L 185921 13 L
24. aprila 2014. godine
Tuzla
(03-3-1380/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: