Zaključenje likvidacionog postupka nad likvidacionim dužnikom Poljoprivredna zadruga Bebrava Kladanj p.o.

Datum objave: 08.04.2021. 10:05 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 27, 07.04.2021

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Antonela Đaković, odlučujući o prijedlogu za zaključenje likvidacionog postupka nad imovinom Poljoprivredna zadruga "Bebrava" Kladanj p.o., ul. Avdage Hasića br. 101, nakon saslušanja likvidatora i održanog ročišta za ispitivanje prijava potraživanja, dana 30.03.2021.godine donio je sljedeće

 

RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom Poljoprivredna zadruga "Bebrava" Kladanj p.o., ul. Avdage Hasića br. 101, upisano kod Općinskog suda u Tuzli pod matičnim brojem subjekta upisa 32-05-0006-12.
Likvidator Nesib Hercegovac iz Kladnja, razrješava se dužnosti likvidatora.
Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.
Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda.
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

 

Broj 32 0 L 388070 20 L
30. marta 2021. godine
Tuzla
(03-3-1172/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: