Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem CALCUTTA Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 25, 02.04.2014


Općinski sud u Sarajevu objavljuje slijedeći

 

OGLAS


1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "CALCUTTA" Društvo  sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Hadžiabdinica 4.
2. Razrješava se dužnosti likvidatora BRULIĆ MUKELEVA iz Sarajeva.
3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 1-24193, a po Rješenju broj 65 0 L 363324 13 L od 05.12.2013. godine.
4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 363324 13 L
06. februara 2014. godine
Sarajevo
(O-299/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: