Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Društvo za proizvodnju, projektovanje, građenje, inžinjering, unutrašnju trgovinu, promet i usluge EĐA d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 29, 16.04.2014

Općinski sud Sarajevo objavljuje slijedeći

 

OGLAS

 


1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Društvo za proizvodnju, projektovanje, građenje, inžinjering, unutrašnju trgovinu, promet i usluge EĐA d.o.o. Sarajevo, ul. Geteova br. 2, Sarajevo.
2. Razrješava se dužnosti likvidatora EŠREF ĐOZIĆ, Sarajevo.
3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 1-13372.
4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 404980 14 L
07. aprila 2014. godine
Sarajevo
(O-327/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: