Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem GLG BOSNA d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 27, 09.04.2014

Općinski sud u Sarajevu objavljuje slijedeći

OGLAS

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "GLG BOSNA" društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Kranjčevićeva br. 18.
2. Razrješava se dužnosti likvidatora Mehmed Spaho, advokat iz Sarajeva.
3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 65-01-0085- 11.
4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Troškovi likvidacionog postupku padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 392434 13 L
20. marta 2014. godine
Sarajevo

(03-3-1022/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: