Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem HOBBY CAR Društvo za promet, iznajmljivanje i održavanje motornih vozila d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 25, 02.04.2014

Općinski sud u Sarajevu objavljuje slijedeći

 

OGLAS


1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "HOBBY CAR" Društvo za promet, iznajmljivanje i održavanje motornih vozila d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića br. 178.
2. Razrješava se dužnosti likvidatora AMELA HOZIĆ, Sarajevo.
3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 1- 24767.
4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 228442 12 L
27. marta 2014. godine
Sarajevo
(O-296/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: