Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem La Corte d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 33, 30.04.2014

Općinski sud u Sarajevu objavljuje slijedeći

 

OGLAS


1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "LA CORTE" DOO ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO SARAJEVO, ul. Prnjavorska 4.
2. Razrješava se dužnosti likvidatora ADINA BUZUROVIĆ, advokat iz Sarajeva.
3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 65-01-0783-12.
4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 378231 13 L
17. aprila 2014. godine
Sarajevo
(O-386/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: