Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Naučna i stručna knjiga LELO d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 25, 02.04.2014

Općinski sud u Sarajevu objavljuje slijedeći

 

OGLAS


1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Naučna i stručna knjiga "LELO" d.o.o. Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 33, Sarajevo.
2. Razrješava se dužnosti likvidatora Suvad Lelo. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 65-01- 0570-12, a po Rješenju broj 65 0 L 406394 14 L od 29.01.2014. godine.
3. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
4. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 406394 14 L
19. marta 2014. godine
Sarajevo
(O-297/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: