Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Privredno društvo za proizvodnju trgovinu i usluge Casfor d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 33, 30.04.2014

Općinski sud u Sarajevu objavljuje slijedeći

 

OGLAS


1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Privredno društvo za proizvodnju trgovinu i usluge "CASFOR" DOO SARAJEVO, ul. Bravadžluk br. 30.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora VRANAC MEHMED, advokat iz Visokog.
3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 1- 18796.
4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 224 770 11 L
23. aprila 2014. godine
Sarajevo
(O-389/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: