Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem SADATIS Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo

Datum objave: 09.09.2016. 13:29 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 70, 07.09.2016

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Elma Zorabdić u likvidacionom postupku nad pravnim licem SADATIS D ruštvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Binježevo br. 136, Sarajevo-Hadžići na ročištu održanom dana 30.08.2016. godine donio je slijedeći

 

ZAKLJUČAK


1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem SADATIS Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Binježevo br. 136, Sarajevo - Hadžići
2. Razrješava se dužnosti likvidatora BABAČIĆ SUAD iz Ilidže.
3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 65- 01-0324-09 a po rješenju broj 65 0 L 570771 16 L od 07.07.2016. godine.
4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 570771 16 L
30. augusta 2016. godine
Sarajevo
(O-746/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: