Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnom osobom Poljoprivredna zadruga SMILJE p.o. Čapljina

Datum objave: 26.04.2021. 14:53 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 31, 21.04.2021


Općinski sud Mostar, po likvidacijskom sucu Ivani Soldić, u likvidacijskom postupku nad društvom Poljoprivrednom zadrugom "SMILJE" p.o. Čapljina, sa sjedištem u Čapljini, ul. Prćavci bb, 88300 Čapljina, zastupanog po punomoćnicima odvjetnicima Marku Kraljević i Dariju Kraljević iz O.U. "KRALJEVIĆ", Ljubuški, Fra Lovre Šitovića 3, 88320 Ljubuški, na ročištu održanom dana 09.04.2021. godine donio je sljedeće

 

RJEŠENJE


I. Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom Poljoprivredna zadruga "SMILJE" p.o. Čapljina;
II. Razrješava se dužnosti likvidatora Mlinarević Ivana, dipl. oec. iz Ljubuškog.
III. Po pravomoćnosti ovog rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz Registra društava Općinskog suda u Mostaru koja je upisana pod matičnim registarskim brojem 58-01-0374-16.
IV. Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog suda.
V. Troškovi postupka padaju na teret predlagatelja, a neutrošeni dio uplaćenog predujma vraća se predlagatelju.

 

Broj 58 0 L 226126 20 L
09. travnja 2021. godine
Mostar
(03-3-1347/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: