Zaključenje likvidacionog postupka nad  Ulići-promet d.o.o. Pale

Datum objave: 14.09.2016. 13:58 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 76, 6.9.2016.

Kod  Okružnog  privrednog  suda  u  Istočnom  Sarajevu  Rješenjem  broj:  61  0  L  009580  16  L,  od  4.8.2016.  godine,  zaključen  je  postupak  likvidacije  nad  “Ulići-promet”  d.o.o.,  Srpskih  ratnika  bb,  Pale  JIB  4400581500001,  matični broj  01402170.  Likvidacioni  upravnik  Bratić  Radoslav  razrješava  se  dužnosti.  Rješenje o zaključenju postupka istaći će se na oglasnoj tabli Suda, te će se objaviti  u  “Službenom  glasniku  Republike  Srpske”.  Po  pravosnažnosti  Rješenja  o  zaključenju likvidacionog postupka određuje se brisanje pravnog lica iz sudskog registra. Odluku o troškovima postupka Sud će donijeti naknadno.

 

(61 0 L 009580 16 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: