Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge razgrtanja snijega sa gradskih saobraćajnica (trgova, trotoara, parkinga i dr.), nabavka industrijske soli i održavanja prohodnosti u zimskim uslovima za zimsku sezonu 2018/19

Datum objave: 25.12.2018. 14:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.12.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1121-1-2-127-5-102/18


Broj obavještenja o nabavci 1121-1-2-127-3-87/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA LAKTAŠI
IDB/JIB 4401140250006
Kontakt osoba Darija Balaban
Adresa Karađorđeva 56
Poštanski broj 78250 Laktaši (sp bl)
Opština/Grad Laktaši
Telefon (051) 334-250
Faks (051) 334-248
Elektronska pošta drakov@teol.net
Internet adresa www.laktasi.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Laktaši

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.11.2018. - 31.3.2019.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

94017,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge razgrtanja snijega sa gradskih saobraćajnica (trgova, trotoara, parkinga i dr.), nabavka industrijske soli i
održavanja prohodnosti u zimskim uslovima za zimsku sezonu 2018/19

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge razgrtanja snijega sa gradskih saobraćajnica (trgova, trotoara, parkinga i dr.), nabavka industrijske soli i
održavanja prohodnosti u zimskim uslovima za zimsku sezonu 2018/19

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

u sastavu tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Teritorija opštine Laktaši

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" A.D. 4401147930002 Laktaši Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

111579,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

25.11.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

111579,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

111579,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: