Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Potrošni materijali za održavanje vozila i mehanizacije: elektrode, razne brusne ploče, tokarski noževi, burgije i vijci

Datum objave: 03.01.2019. 11:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.01.2019.


GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

83-1-1-295-9-19/19Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 83-1-1-295-5-155/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO
IDB/JIB 4200316890001
Kontakt osoba Ilvana Velić
Adresa Paromlinska 57
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 658-038
Faks (033) 654-480
Elektronska pošta jkpradsa@bih.net.ba
Internet adresa www.rad.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci potrošnih materijala za održavanje vozila i mehanizacije: elektroda, raznih brusnih ploča, tokarskih
noževa, burgija i vijaka

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazumaII 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43800000-1 Oprema za radionice
Dodatni predmet(i) 31711140-6 Elektrode
  14811300-2 Brusne ploče
Dodatni predmet(i) 42620000-8 Tokarske mašine i alatne mašine za razvrtanje i glodanje
  39241100-4 Noževi
  44530000-4 Vijci


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PENNY PLUS DOO SARAJEVO 4200162210002 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
120000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

13.8.2018. - 13.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

13.8.2018.


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 40000,00 13.8.2018. PENNY PLUS DOO SARAJEVO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: