Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Izrada elaborata eksproprijacije; izrada glavnog projekta potpornog zida od P55 do P59, L=cca 100m, (izmjena projekta), izmjena elaborata eksproprijacije i printanje i isporuka dodatnih primjeraka glavnog projekta mosta preko rijeke Bregave

Datum objave: 11.08.2022. 08:07 / Izvor: Akta.ba, 06.07.2022.

Obrazac realizacijo ugovora/okvirnog sporazuma .IP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo

Tenderska dokumentacija br. JPCFBiH/02.1-4175-3/21-GK

Izrada elaborata eksproprijacije; Izrada glavnog projekta potpornog zida od P55 do P59. L=cca lOOm. (izmjena projekta);

Izmjena elaborata eksproprijacije; i Printanje i isporuka dodatnih primjeraka (Зх) glavnog projekta mosta preko rijeke Bregave. za projekat izgradnje ..obilaznice Stoca". dionica ulaz u Stolac (Vidovo polje) - veza na M6

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču (Naziv,ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, rok plaćanja, garantni period)

Opis

izmjene

osnovnih

elemenata

ugovora i

datum

izmjene

Ostatak

vrijednosti

ugovora

nakon

učinjene

izmjene

Datum

zaključenja

ugovora

Datum

potpune

realizacije

ugovora i

ukupna

utrošena

sredstva

Napomena

 

Usluge tehničke analize ili savjetovanja

71621000-7

Direktni sporazum

INTEGRA d.o.o. Mostar

ID: 4227089960001

Iznos bez PDV-a: 5.000,00 KM

Trajanje ugovora: 20 dana

Plaćanje:

Nakon izvršene usluge

 

 

6.7.2022.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: