Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Procesor zvuka za kohlearni implant sistem

Datum objave: 28.11.2022. 14:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.11.2022.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

273-1-1-12-9-236-273/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 273-1-1-12-5-82/22
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Slobodan Kelečević
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka procesora zvuka za kohlearni implant sistem

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33196000-0 Medicinska pomagala

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 WIDEX SLUŠNI APARATI D.O.O 4200254680005 Novi Grad Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

243200,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.03.2022. - 15.03.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.03.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 76000,00 28.04.2022. WIDEX SLUŠNI APARATI D.O.O
2 45600,00 06.07.2022. WIDEX SLUŠNI APARATI D.O.O
3 60800,00 11.07.2022. WIDEX SLUŠNI APARATI D.O.O
4 30400,00 31.08.2022. WIDEX SLUŠNI APARATI D.O.O
5 15200,00 14.10.2022. WIDEX SLUŠNI APARATI D.O.O

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
273-1-1-12-9-236-273/22
PODIJELI: