Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.01.2023. 10:28

Protamin sulfat rastvor za injekciju 50 mg

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.01.2023.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

273-1-1-199-9-24-273/23


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 273-1-1-199-5-51/22, 273-1-1-199-5-81/22, 273-1-1-199-5-56/22, 273-1-1-199-
ugovora 5-96/22, 273-1-1-199-5-98/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Jelena Božić
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Osnovna bolnička Lista lijekova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6Farmaceutski proizvodi

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

pantoprazol gastrorez.tablete 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25575,48

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1682,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
21706,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3588,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4231,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5525,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
63937,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7120,5421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
81312,5014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
988,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10120,5405.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
11882,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
12945,0011.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
13656,2527.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
14588,0017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
1588,2017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
16231,0013.06.2022. INTERPROMET D.O.O.
17656,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
18840,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
193937,5002.09.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

pantoprazol prašak za injekciju 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

774367,90

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
122350,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
248425,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
38940,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
4149,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
5171350,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
6223,5021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
737250,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
814900,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
97,4507.07.2022. DOO FARMACIJA 2011
10171350,0005.07.2022. DOO FARMACIJA 2011
117450,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
1222350,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
1322350,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
1422350,0022.08.2022. DOO FARMACIJA 2011
1522350,0015.09.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

atropin sulfat rastvor za injekciju 0,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1LICENTIS D.O.O. SARAJEVO4201876970007HadžićiBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14091,75

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11350,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
2450,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
3135,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
4450,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
53,1521.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
62025,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
7675,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
8450,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
9337,5021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
1045,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

atropin sulfat rastvor za injekciju 1 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

32832,45

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11890,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
2945,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
3945,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
4945,0023.03.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
56615,0017.03.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
6945,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
74,4121.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
86615,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
9945,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
101890,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
11189,0006.07.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
12472,5027.07.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
13472,5021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
14283,5021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
1563,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
16945,0016.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
17945,0017.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

hioscin butilbromid rastvor za injekciju 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

41427,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11080,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
29000,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
3270,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
436,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
51170,0023.03.2022. UNIFARM D.O.O.
62250,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
7450,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
8112,5021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
94500,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
102250,0028.04.2022. UNIFARM D.O.O.
11900,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
121350,0011.07.2022. UNIFARM D.O.O.
13225,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
14270,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
15450,0016.08.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metoklopramid tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1104,68

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
19,4021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
25,6421.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
341,3621.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
437,6021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5131,6022.03.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
624,8121.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
722,5621.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
856,4021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9131,6021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
1015,0421.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
119,4021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
12112,8021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
1324,0616.08.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metoklopramid rastvor za injekciju 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

33757,29

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11617,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
22729,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
31011,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
420,2221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
54044,0017.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
61011,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
74044,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
840,4421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
91011,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
104,0421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
116,0607.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1280,8806.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
131516,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
141011,0027.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
151011,0017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
161011,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
17859,3521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

bisakodilobložene tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11930,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1211,8621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21174,8621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3385,2021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4102,7221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5211,8623.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
61065,7222.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
71065,7221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
883,4621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9385,2021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10423,7221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11256,8021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12398,0407.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13321,0006.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14160,5027.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15102,7210.06.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16256,8003.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17160,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18423,7221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1983,4616.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20365,9425.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

bisakodilsupozitorije 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

32264,74

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11810,0521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2543,0121.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
32172,0621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
428,9621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
51810,0523.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
63620,1022.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
73620,1021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
87,2421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
972,4021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
103620,1021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11724,0221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
125823,5028.04.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13267,8807.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
141201,8706.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
151505,9621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16362,0121.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1714,4816.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

laktuloza sirup 65-67 g/100 ml; 250 ml,

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMAVITA D.O.O.4200075750009VogošćaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5405,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11270,5021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
2115,5021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
369,3021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
4115,5023.03.2022. FARMAVITA D.O.O.
5115,5021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
6346,5022.03.2022. FARMAVITA D.O.O.
7184,8022.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
869,3021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
9346,5021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
10231,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
11346,5021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
1269,3005.07.2022. FARMAVITA D.O.O.
1323,1011.07.2022. FARMAVITA D.O.O.
1423,1021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
15115,5021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
1646,2021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
17184,8016.08.2022. FARMAVITA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

nistatin prašak za oralnu suspenziju 100 000 i.j./ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21914,75

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1153,2521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2919,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
361,3021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
491,9521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
55823,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6919,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
773,5621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8613,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9245,2021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10183,9021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11183,9021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12919,5016.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

mesalazin film tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3110,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
160,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
25,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
3100,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
4700,0022.03.2022. UNIFARM D.O.O.
5700,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
6100,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
7100,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
860,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
960,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
10200,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
1110,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
12100,0016.08.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

mesalazin supozitorije 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4046,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
161,5021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
26,1521.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
324,6021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4184,5021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5307,5021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6369,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7246,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
8307,5021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
961,5021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
10123,0016.08.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metformin film tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1ICM DOO4400367920001BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4640,88

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1109,8021.02.2022. ICM DOO
2402,6021.02.2022. ICM DOO
3219,6021.02.2022. ICM DOO
4167,7021.02.2022. ICM DOO
5109,8023.03.2022. ICM DOO
645,7521.02.2022. ICM DOO
7274,5021.02.2022. ICM DOO
8274,5021.02.2022. ICM DOO
9109,8021.02.2022. ICM DOO
10274,5005.07.2022. ICM DOO
11137,2507.07.2022. ICM DOO
1254,9021.02.2022. ICM DOO
13146,4021.02.2022. ICM DOO
14109,8021.02.2022. ICM DOO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metformin film tablete 850 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3857,99

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
115,8721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2581,9021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
36,3521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4158,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
526,4521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
679,3521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7317,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8211,6014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9158,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10160,2807.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1131,7421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1279,3511.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
139,5205.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
14158,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
156,3521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
16103,1521.09.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glimepirid tablete 1 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

355,27

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
125,1521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
223,5821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
37,8621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
47,8621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
520,4321.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
615,7221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
73,1421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
839,3027.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
91,5705.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1039,3021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
111,5721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
127,8617.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glimepirid tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

774,47

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
121,9821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
213,7421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
343,9621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
44,1221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
521,9822.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
621,9821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
734,3521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
859,0821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
913,7421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1082,4421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1113,7406.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
121,3705.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1345,3421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
141,3721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

holekalciferol oralne kapi 4000 i.j./ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4749,46

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1458,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2458,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3114,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4114,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5801,5022.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6801,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
768,7021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
832,0621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
945,8021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1045,8021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1168,7021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

holekalciferol rastvor za injekciju 300.000 i.j. /ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25344,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12160,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
22160,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
31440,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
41440,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
5288,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
6144,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

vitamini B-kompleksa liofilizat za rastvor za injekciju 0,004 mg+10 mg+100 mg+8 mg+40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

218584,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
114240,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
226700,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
38900,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4356,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
512460,0023.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
633820,0022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
75340,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
833820,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9267,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10445,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
11178,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
12267,0007.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
138900,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
148900,0017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
15356,0013.06.2022. INTERPROMET D.O.O.
164450,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
17267,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

askorbinska kiselina rastvor za injekciju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

106029,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14590,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
211475,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
34590,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4459,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
54590,0023.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
62295,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
710098,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8183,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
95737,5014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1045,9021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1145,9007.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
122754,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
134590,0017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
142754,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
151147,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

piridoksin rastvor za injekciju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21939,11

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11399,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
21,3921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3335,7621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
483,9421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5419,7017.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
6139,9021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7419,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
827,9821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
93497,5014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10279,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
11279,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
12503,6417.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
1383,9413.06.2022. INTERPROMET D.O.O.
141399,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
15489,6521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

retinol, ergokalciferol, tokoferol, fitomenandion, sojino ulje koncentrat za emulziju za infuziju 10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12272,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11180,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
2118,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
3236,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
4472,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
5472,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
6118,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

kalcijum glukonatrastvor za injekciju 1 000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR4227082520006MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

38694,82

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11459,2521.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
2538,8015.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
31122,5021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
44,4921.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
510102,5022.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
6583,7021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
710102,5021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
81122,5021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
96,7313.07.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
101796,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
111796,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
12224,5021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
131122,5021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
1411,2520.04.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
15583,7016.08.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

magnezijum sulfat rastvor za injekciju 2 000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

29036,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1183,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
2305,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
32440,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
4152,5021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
59150,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
6610,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
7122,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
8457,5021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
9396,5021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
10152,5016.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
119150,0012.09.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

acenokumarol tablete 4 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3603,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1160,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
2480,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
380,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
41,6021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
5280,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
632,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
780,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
880,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
964,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
10240,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
1116,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
1232,0016.08.2022. UNIFARM D.O.O.
13160,0022.08.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

dalteparin rastvor za injekciju 2 500 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

501896,96

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
118508,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
250899,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
312339,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
469408,0017.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
56169,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
669408,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
74627,2014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
830848,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
96169,6017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
1015424,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1115424,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

dalteparin rastvor za injekciju 5 000 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

822140,64

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
130985,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
285209,3021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
320656,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
490373,5017.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
514459,7621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
690373,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
77746,3014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
820656,8017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
951642,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1051642,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1112910,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enoksaparin (biološki lijek) rastvor za injekciju 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

132293,44

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
18281,2821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
212421,9221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
34140,6421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
418632,8822.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
518632,8821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
63105,4821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
71478,8021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
84436,4021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
91035,1627.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
101035,1621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
114140,6421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
123105,4816.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enoksaparin (biološki lijek) rastvor za injekciju 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

936257,77

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
119890,1521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
223868,1821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
319890,1521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
456,8221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
578,3721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6159121,2022.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7159121,2021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
827277,9221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
956,8221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1079560,6021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1156829,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12625,1107.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1315912,1227.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1415912,1221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1519890,1521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1628414,5016.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1717901,1325.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enoksaparin (biološki sličan lijek) rastvor za injekciju 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

365286,71

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
17759,9521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
29311,9421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
37759,9521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
425,8621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
562079,6017.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
65,1721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
762079,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
825,8621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
931039,8014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10258,6621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
11206,9307.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
126207,9627.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
137759,9517.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
1420693,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
156207,9621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
167759,9521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enoksaparin (biološki lijek) rastvor za injekciju 60 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

442897,12

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
126647,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22743,1221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
310972,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
468578,1222.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
568578,1221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
68229,3721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
75486,2521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
839187,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9548,6207.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1021945,0027.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1121945,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
124075,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1321945,0025.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enoksaparin (biološki sličan lijek) rastvor za injekciju 60 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

172705,55

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
110696,0521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
21069,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
34278,4221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
435,6521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
526740,1217.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
63208,8121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
726740,1221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
82139,2114.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9213,9221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10213,9207.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
118556,8427.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
124278,4217.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
1314261,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
148556,8421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
151640,0621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enoksaparin (biološki lijek) rastvor za injekciju 80 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

326290,02

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
125293,8021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
23161,7221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
310840,2021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
463234,5022.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
563234,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
61897,0321.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
76323,4521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
81806,7021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
925293,8027.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1025293,8021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
113161,7221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1215808,6225.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enoksaparin (biološki sličan lijek) rastvor za injekciju 80 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

127271,91

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
19866,0421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
21233,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
32466,5121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
424665,1017.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
5739,9521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
624665,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
72466,5114.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
89866,0427.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
92466,5117.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
10822,1721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
119866,0421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
121233,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

acetilsalicilna kiselina tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4322,85

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1178,8221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2268,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3115,9921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4107,4021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5313,0722.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6313,0721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
744,5721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8107,4021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9268,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10178,8221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11178,8228.04.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1293,9707.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13107,4010.06.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14134,2521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1544,5721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1644,5716.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17178,8222.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1844,0315.09.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

streptokinaza prašak za rastvor za injekciju /infuziju 1 500 000 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

26975,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11300,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
2650,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
3325,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
4975,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
56500,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
6325,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
7325,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
8975,0005.09.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

alteplaza prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

587199,27

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
178085,0121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
228110,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
34685,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
423425,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
539042,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
67808,5014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
739042,5026.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
828110,6027.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
94685,1017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
1039042,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1128110,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
121561,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

traneksaminska kiselina rastvor za injekciju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19947,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
125,2521.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2151,5021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
31262,5021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
42525,0022.03.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5505,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
62525,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7151,5021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
83030,0006.07.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9151,5005.07.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10404,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
111010,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
12151,5021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
13505,0016.08.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
14151,5022.08.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
1525,2502.09.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fitomenadion rastvor za injekciju 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27348,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11245,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
21245,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3830,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
41079,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
56225,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
61245,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
783,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8830,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9132,8021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10132,8021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
11996,0016.08.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
12157,7015.09.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fitomenadion rastvor za injekciju 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

52011,32

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13403,1421.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
22835,9521.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
33970,3321.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
41417,9721.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
51701,5721.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
62835,9521.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
73403,1421.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
82268,7621.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9113,4421.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

etamsilat rastvor za injekciju 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

61882,86

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12832,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
21888,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
31888,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
414163,0022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
51227,4621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
614163,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
79,4421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
81416,3014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
99,4421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
101888,4027.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
111888,4017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
12944,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
131888,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
14472,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

hidroksokobalamin rastvor za injekciju 2 500 mcg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9838,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1860,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2645,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
386,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
451,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5172,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6860,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7129,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8645,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
98,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10860,0028.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
11129,0006.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1286,0017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
13344,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
14430,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
15129,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

folna kiselina tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1223,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
115,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
20,6021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
312,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
47,5021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
5270,0022.03.2022. UNIFARM D.O.O.
6270,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
745,6021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
8108,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
960,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
1030,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
11108,0005.07.2022. UNIFARM D.O.O.
1230,0007.07.2022. UNIFARM D.O.O.
133,6021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
147,5005.07.2022. UNIFARM D.O.O.
1530,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
162,4021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
1744,4016.08.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

albumin rastvor za infuziju10 g, 20%

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

716210,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
113090,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
218700,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
37480,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
46545,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
5243100,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
614960,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
711220,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
856100,0020.05.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
97480,0011.07.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
107480,0027.07.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
117480,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
129350,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
136545,0016.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
1411220,0017.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
1593500,0012.09.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

albumin rastvor za infuziju20 g, 20%

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1381147,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
125235,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
214420,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
325235,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
428840,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
5432600,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
628840,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
743260,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
8108150,0020.05.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
921630,0027.07.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
1021630,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
1112617,5021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
1228840,0016.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
1321630,0017.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
14162225,0012.09.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

aminokiseline rastvor za infuziju100 g/1000 ml; 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

56880,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
17200,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
2720,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
31680,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
412000,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
51680,0017.05.2022. DOO FARMACIJA 2011
6720,0005.07.2022. DOO FARMACIJA 2011
7720,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

aminokiseline rastvor za infuziju150 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

152224,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
113400,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2804,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
38040,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
413400,0023.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
53484,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
613400,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
72680,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
83484,0020.06.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
96700,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
102680,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
113216,0016.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

prečišćeno sojino ulje emulzija za infuziju 100 mg/ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8325,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1925,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
2647,5021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
3925,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
4370,0001.08.2022. DOO FARMACIJA 2011
5185,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

prečišćeno sojino ulje emulzija za infuziju 200 mg/ml; 100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5380,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1912,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
21368,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
31368,0022.03.2022. DOO FARMACIJA 2011
4136,8021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
5136,6515.09.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

prečišćeno sojino ulje emulzija za infuziju 200 mg/ml; 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13600,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
168,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
22040,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
32720,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
42720,0005.07.2022. DOO FARMACIJA 2011
5204,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
668,0022.08.2022. DOO FARMACIJA 2011
7204,0015.09.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

prečišćeno sojino ulje emulzija za infuziju 200 mg/ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

29910,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14297,5021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
23438,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
3343,8021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
451,5706.07.2022. DOO FARMACIJA 2011
53438,0005.07.2022. DOO FARMACIJA 2011
6257,8521.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
7515,7022.08.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glukoza rastvor za infuziju50 g/1000 ml; 100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2395,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1198,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
2792,0025.03.2022. UNIFARM D.O.O.
39,9021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
499,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
5396,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glukoza rastvor za infuziju50 g/1000 ml; 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27594,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1315,0021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2252,0021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
363,0021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4126,0021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
59450,0021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6315,0021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7315,0011.05.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8504,0011.05.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9252,0021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10315,0021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
111260,0021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
12126,0016.08.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glukoza rastvor za infuziju i oralni rastvor, polietilenska boca (PE niske gustine)50 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR4227082520006MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

344965,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24.03.2022. - 24.03.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.03.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
114850,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
244550,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
331680,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
49900,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
5495,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
64950,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
724750,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
8346,5024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
9123,7524.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
1019800,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
11123,7507.07.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
124950,0013.07.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
133960,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
145197,5024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
15495,0017.08.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glukoza rastvor za infuziju50 g/1000 ml; 1000 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10108,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13240,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
2194,4021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
33240,0025.03.2022. UNIFARM D.O.O.
4810,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
5162,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
6810,0011.05.2022. UNIFARM D.O.O.
716,2021.02.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glukoza rastvor za infuziju, polietilenska boca (PE niske gustine) 100 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

87158,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1670,4521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
28715,8521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
34693,1521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4134,0921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
518102,1521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6335,2214.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
72681,8027.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
82681,8017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
92011,3521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
102681,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
112011,3521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glukoza rastvor za injekciju 500 mg/ml, 10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27504,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12250,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
21800,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
31800,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
436,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
5900,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
636,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
73600,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
8180,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
9540,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
103600,0020.05.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
11900,0027.07.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
12900,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
13450,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glukoza rastvor za injekciju 400 mg/ml, 10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR4227082520006MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6833,42

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1979,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
2979,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
3979,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
419,5821.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
5122,3721.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
624,4721.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
719,5807.07.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
848,9521.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

aminokiseline, glukoza, lipidi emulzija za infuziju 1700 kcal

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

207808,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12720,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
28160,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
34352,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
42720,0023.03.2022. DOO FARMACIJA 2011
540800,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
640800,0022.03.2022. DOO FARMACIJA 2011
75440,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
813600,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
91632,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
101360,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

kalcijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-hlorid rastvor za infuziju, polietilenska boca (PE niske gustine) 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR4227082520006MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

293416,90

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24.03.2022. - 24.03.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.03.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
114700,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
216170,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
327440,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
44900,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
5294,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
67840,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
722050,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
8392,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
92,9424.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
1024500,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
116,8613.07.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
126860,0013.07.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
137350,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
145880,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
15980,0016.08.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
16294,0017.08.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

manitol rastvor za infuziju200 g/1000 ml; 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

148850,71

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
17663,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
27663,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
33065,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
438,3121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
53576,3021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
625545,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
717,8821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
85109,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
97,6621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1025545,0028.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
115,1007.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
12178,8206.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
133831,7527.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
141788,1517.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
1510218,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
163831,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
172554,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
18127,7220.04.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

bakar hlorid, magnezijum hlorid, kalijum jodid, selen, natrijum fluorid, cink hlorid koncentrat za rastvor za infuziju
10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5900,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1118,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
2236,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
3472,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
49,3013.07.2022. DOO FARMACIJA 2011
5118,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

kalijum-hlorid koncentrat za rastvor za infuziju 74 mg/ ml; 20 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR4227082520006MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

82156,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
17440,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
21550,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
33720,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
413950,0022.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
51550,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
613950,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
71550,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
86200,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
91550,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
101240,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
111550,0016.08.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
121240,0022.08.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

natrijum-hidrogenkarbonat koncentrat za rastvor za infuziju 84 g/1000 ml; 20 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR4227082520006MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

87655,13

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

17.03.2022. - 17.03.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.03.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
15849,6723.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
28999,5023.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
31799,9023.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
417999,0023.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
5539,9723.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
61799,9023.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
74499,7523.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
817999,0026.05.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
9449,9723.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
10359,9823.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
11539,9716.08.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

natrijum-hlorid rastvor za infuziju9 g/1000 ml; 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

220320,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1270,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
2180,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
31350,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
4630,0025.03.2022. UNIFARM D.O.O.
545000,0022.03.2022. UNIFARM D.O.O.
645000,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
72250,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
89000,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
9180,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
1013500,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
11180,0017.05.2022. UNIFARM D.O.O.
124500,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
134500,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
142250,0016.08.2022. UNIFARM D.O.O.
159000,0017.08.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

natrijum-hlorid rastvor za infuziju, polietilenska boca (PE niske gustine) 9 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR4227082520006MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1064880,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24.03.2022. - 24.03.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.03.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
134000,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
263750,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
3233750,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
434000,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
5425,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
61275,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
7255,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
825500,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
934000,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
10340,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
11595,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
1242500,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
13340,0005.07.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
14595,0007.07.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
1517000,0013.07.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
1617000,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
176800,0024.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
188500,0016.08.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
19425,0017.08.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
201275,0024.08.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

natrijum-hlorid rastvor za infuziju100 mg/ml; 10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR4227082520006MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24780,16

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1124,9021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
2374,7021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
32498,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
46245,0022.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
524,9821.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
66245,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
7624,5021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
8499,6021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
91249,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
10249,8021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
11249,8021.09.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B1, B2, B6, B12, nikotinamid, pantotenska kiselina, vitamin C, biotin, folna kiselina prašak za rastvor za infuziju
10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24872,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
15292,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
288,2021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
3176,4021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
4882,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
5882,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
6882,0028.04.2022. DOO FARMACIJA 2011
788,2021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

digoksin tablete 0,25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1481,76

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
143,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
297,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
364,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
48,6421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
543,2022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
617,2821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
743,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
821,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9216,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
104,3221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
118,6413.06.2022. INTERPROMET D.O.O.
1221,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1386,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
148,6421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

digoksin rastvor za injekciju/infuziju 0,25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19233,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1225,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
21350,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
390,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
422,5021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
5225,0023.03.2022. UNIFARM D.O.O.
6900,0017.03.2022. UNIFARM D.O.O.
7900,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
8180,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
99,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
102250,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
11270,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
12630,0020.07.2022. UNIFARM D.O.O.
131800,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
14180,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
15180,0016.08.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

propafenon film tablete 150 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

911,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
120,6421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2120,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
324,0821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
45,1621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
510,3221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
627,5221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
734,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
851,6014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
934,4027.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1010,3205.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1127,5221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1234,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
133,4421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

amiodaron tablete 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6441,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1240,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2800,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3316,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
416,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5128,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6600,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7120,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8120,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
948,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1048,0007.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
11336,0011.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1276,8005.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
13336,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
14160,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1567,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

amiodaron rastvor za injekciju 150 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

102900,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11235,0001.04.2022. DOO FARMACIJA 2011
21235,0001.04.2022. DOO FARMACIJA 2011
3741,0001.04.2022. DOO FARMACIJA 2011
44940,0001.04.2022. DOO FARMACIJA 2011
5494,0001.04.2022. DOO FARMACIJA 2011
61235,0001.04.2022. DOO FARMACIJA 2011
744460,0005.07.2022. DOO FARMACIJA 2011
81235,0011.05.2022. DOO FARMACIJA 2011
92470,0012.05.2022. DOO FARMACIJA 2011
101976,0020.05.2022. DOO FARMACIJA 2011
117410,0022.08.2022. DOO FARMACIJA 2011
123705,0022.08.2022. DOO FARMACIJA 2011
131235,0015.09.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fenilefrin rastvor za injekciju 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23352,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11680,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
22100,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3588,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
41260,0017.03.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5294,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
61260,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7420,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8840,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
92100,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10420,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
11294,0016.08.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
122100,0022.08.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

noradrenalin rastvor za injekciju 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

81512,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11656,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2460,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3276,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4322,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
529900,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6276,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
73680,0006.07.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
846,0005.07.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
92760,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10460,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
1146,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
1229900,0002.09.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
13230,0008.09.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

dopamin koncentrat za rastvor za infuziju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21683,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11210,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
21089,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
3726,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
41815,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
5605,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
6605,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
7605,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
8242,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

dopamin koncentrat za rastvor za infuziju 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

37671,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11740,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
23045,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
31740,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
43915,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
53915,0017.03.2022. DOO FARMACIJA 2011
6870,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
73480,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
81305,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
9208,8021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

dobutamin koncentrat za rastvor za infuziju 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20776,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11215,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
2405,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
32025,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
44455,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
5405,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
6810,0001.08.2022. DOO FARMACIJA 2011
7121,5021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

adrenalin rastvor za injekciju (iv; im) 1 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12366,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1240,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
2336,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
3300,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
46,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
54080,0017.03.2022. UNIFARM D.O.O.
61,6821.02.2022. UNIFARM D.O.O.
74080,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
8120,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
94,8021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
10240,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
112,4021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
12360,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
132,4017.05.2022. UNIFARM D.O.O.
14120,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
1560,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
1612,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

milrinon rastvor za injekciju 1 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1LICENTIS D.O.O. SARAJEVO4201876970007HadžićiBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11362,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
145,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
2112,5021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
33375,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
4112,5021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
51125,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
6112,5021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

gliceril trinitrat sublingvalni sprej 0,4 mg/doza

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6650,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12187,5021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
261,2521.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
387,5021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
487,5021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5131,2521.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
652,5021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7262,5021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
852,5005.07.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
9175,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
1087,5021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
118,7521.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
12131,2516.08.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

gliceril trinitrat rastvor za injekciju 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15531,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1387,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
2258,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
31290,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
4180,6021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
51806,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
6387,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
71806,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
81806,0020.05.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
9387,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
10309,6021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
11206,4016.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

izosorbid mononitrat tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2392,74

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
19,4921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
247,4721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
394,9521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4252,5621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
522,7821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
681,6521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7182,7521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8315,2321.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
947,4721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1081,6505.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1111,3907.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12157,6221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
135,6921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
145,6921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

izosorbid mononitrat tablete 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2685,93

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
113,8421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
244,3021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
313,8421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
491,3721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
519,3821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6459,6521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7138,4521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8229,8321.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
98,3021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

alprostadil rastvor za injekciju 0,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11592,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11800,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
2360,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
336,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
4180,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
5720,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
6180,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

adenosin rastvor za injekciju 6 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10666,56

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12952,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
249,2021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
3492,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
4492,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
5118,0821.02.2022. UNIFARM D.O.O.
61476,0017.05.2022. UNIFARM D.O.O.
7492,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
8295,2021.02.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ibuprofen rastvor za injekciju 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

160613,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11316,5021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
218431,0022.03.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
36582,5021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
43949,5021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
57899,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
62633,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
73949,5005.07.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
82633,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
96582,5021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metildopa film tablete 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10700,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1375,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2750,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3375,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
42375,0022.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
52375,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6250,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7375,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8100,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9125,0027.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10100,0003.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11125,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1235,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

urapidil rastvor za injekciju 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

41895,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12205,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
2490,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
31470,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
4490,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
59800,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
61225,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
72450,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
89800,0020.05.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
92450,0011.07.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
10245,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
1198,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
12490,0016.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

urapidil rastvor za injekciju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

54340,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13420,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
21900,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
31900,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
411400,0017.03.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
5760,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
611400,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
72280,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
82280,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
9380,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
10152,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
11760,0016.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

hidrohlorotiazid tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1046,78

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
114,4521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
219,2621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
340,1221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
464,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
514,4421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
624,0721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
764,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8128,4014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
912,8421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1019,2607.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
110,9621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1264,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
132,8821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1424,0702.09.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

furosemid tablete 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMAVITA D.O.O.4200075750009VogošćaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2565,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1140,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
287,5021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
3122,5021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
487,5023.03.2022. FARMAVITA D.O.O.
524,5021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
629,4022.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
752,5021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
8262,5021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
9245,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
1017,5007.07.2022. FARMAVITA D.O.O.
11105,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
1252,5021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
1312,2521.02.2022. FARMAVITA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

furosemid rastvor za injekciju 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

108193,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14350,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
27250,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
32610,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
436,2521.02.2022. UNIFARM D.O.O.
54350,0023.03.2022. UNIFARM D.O.O.
624650,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
72175,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
836,2521.02.2022. UNIFARM D.O.O.
92175,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
1011,6021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
1124650,0005.07.2022. UNIFARM D.O.O.
1211,6007.07.2022. UNIFARM D.O.O.
134350,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
141740,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
15928,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
162175,0016.08.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

spironolakton tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3199,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
112,3821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2374,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3129,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
464,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
513,4123.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
6335,4022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
741,2821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8335,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
951,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10206,4014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1151,6006.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
12154,8011.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1351,6027.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
14129,0017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
1541,2813.06.2022. INTERPROMET D.O.O.
16154,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1751,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1810,3221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

spironolakton tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2035,74

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
126,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
239,3021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3144,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
426,2023.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
5262,0017.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
610,4821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7262,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8393,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
97,8613.06.2022. INTERPROMET D.O.O.
1026,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1139,3021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

propranolol tablete 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

564,05

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14,3521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
234,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
317,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
436,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
513,0521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
621,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
729,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
87,2514.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
95,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1029,0005.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
115,8007.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1221,7511.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
137,2511.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1417,4017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
157,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1629,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
173,4821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1836,2517.08.2022. INTERPROMET D.O.O.
1934,8002.09.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metoprolol tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3077,68

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1148,8021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
298,2021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
329,7621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4148,8021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5148,8023.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
631,2421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7238,0821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8247,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9104,1621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1029,7620.06.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1189,2807.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12197,9027.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13197,9021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1429,7621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metoprolol rastvor za injekciju 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1LICENTIS D.O.O. SARAJEVO4201876970007HadžićiBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

31412,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.02.2022. - 14.02.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1306,2521.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
22187,5001.03.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
31750,0001.03.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
44375,0001.03.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
5350,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
61312,5001.03.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
74375,0001.03.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
84375,0005.07.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
9350,0004.03.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
10350,0004.03.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
11350,0015.09.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

bisoprolol tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2371,65

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
151,1521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2170,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3169,8221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
435,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5170,5022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
630,6921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7170,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
815,3421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9170,5014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1020,4621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
11102,3011.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1217,0527.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1310,2305.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1420,4617.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
1528,9813.06.2022. INTERPROMET D.O.O.
16102,3021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1717,0521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1810,2321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
19170,5002.09.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

bisoprolol tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1616,42

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
183,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2207,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
33,7321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
410,3721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5145,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
674,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7103,7514.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
820,7527.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
910,3713.06.2022. INTERPROMET D.O.O.
1062,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1120,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
122,4921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

karvedilol tablete 6,25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1405,51

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
19,7221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2217,7321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
336,2821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
44,8621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
523,5821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
632,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7181,4421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
864,8014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
936,2821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1038,8821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1112,9621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

karvedilol tablete 12,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

518,14

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
138,9621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
265,8521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
31,0921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
48,2321.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
538,9623.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
611,5221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
710,4221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
827,4421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
938,9621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1019,0221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1111,5226.05.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1211,5221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
132,1921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

karvedilol tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

454,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
19,2121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
242,9821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
33,4321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
415,3521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
592,1014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
636,8421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
73,6821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

amlodipin tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

436,61

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
113,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
251,3721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
312,3321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
414,3821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
56,1621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
641,1014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
712,3321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
814,3807.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
913,7006.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
106,1621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1113,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
121,6421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

amlodipin tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

871,18

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
144,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
266,3021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
316,5721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
413,2621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
58,8421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
644,0821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
766,3014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
819,8921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
923,2007.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1033,1521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1122,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
122,6521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

nifedipintablete sa produženim oslobađanjem 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMALOGIST ALLBIX4403876500002Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4182,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1179,2521.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
2179,2521.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
3239,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
471,7021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
5179,2521.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
6131,4521.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
7179,2521.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
8239,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
9179,2526.05.2022. FARMALOGIST ALLBIX
1071,7013.06.2022. FARMALOGIST ALLBIX
11119,5021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
1289,6321.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
1335,8521.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
14179,2522.08.2022. FARMALOGIST ALLBIX

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

nimodipin rastvor za infuziju10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

56093,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1234,7021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2586,7521.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3234,7021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
423470,0022.03.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5586,7521.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
623470,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7234,7021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8469,4021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9469,4021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

verapamil tablete 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

271,83

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12,2121.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
216,5721.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
33,3121.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
42,2121.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
511,0521.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
61,5407.07.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
719,8911.07.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
813,2621.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
98,8421.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
102,2116.08.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

verapamil tablete 80 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

515,08

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
17,9021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
215,8021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
34,7421.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
447,4021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
51,5821.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
663,2021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
715,8021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
818,9621.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
931,6021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
103,7921.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
111,5816.08.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

verapamil rastvor za injekciju 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12805,76

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1294,2521.02.2022. UNIFARM D.O.O.
2882,7521.02.2022. UNIFARM D.O.O.
3588,5021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
429,4221.02.2022. UNIFARM D.O.O.
51765,5021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
6176,5521.02.2022. UNIFARM D.O.O.
711,7721.02.2022. UNIFARM D.O.O.
8176,5521.02.2022. UNIFARM D.O.O.
95,8821.02.2022. UNIFARM D.O.O.
105,8807.07.2022. UNIFARM D.O.O.
111177,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
12235,4021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
13176,5521.02.2022. UNIFARM D.O.O.
14176,5516.08.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

kaptopril tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2637,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1100,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2134,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
380,6421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4201,6017.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
524,1921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6201,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
726,8821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8201,6014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9201,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1033,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
114,0321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enalapriltablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1076,04

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12,9421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2215,2021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
31,7621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
497,0221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
524,1022.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
624,1021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
79,4021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
897,6021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
95,8821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1097,0210.06.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1158,8021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enalapriltablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2118,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
15,7021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2208,6221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
345,6021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
466,1221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5171,0022.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6171,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
744,4621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8151,6221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
994,6221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1057,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11151,6205.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1271,2507.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
139,1227.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1466,1210.06.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
159,1221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
165,7021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enalapriltablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2959,74

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1193,9121.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2218,7021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3157,4621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
472,9021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5193,9123.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6218,7022.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7218,7021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
836,4521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9145,8021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1096,9521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1151,0321.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1248,1107.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
134,3705.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1472,9021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
152,9221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ramipril tablete 2,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1007,91

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
110,1921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2199,7621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
35,0921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
444,8422.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
544,8421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
69,1721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7181,4121.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
81,0121.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
935,6721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
104,0721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ramipril tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

815,67

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
19,5421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
266,7821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
314,3121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
415,7421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
583,4721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
647,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7119,2514.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
86,6721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
923,8521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
101,4321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

losartan film tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1016,61

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
15,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
255,0221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
36,6021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
440,7121.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
528,6122.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
628,6121.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
713,2021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
870,7421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9117,7421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
107,7021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1123,1121.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
123,3021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
131,1015.09.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

atorvastatin film tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1730,46

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
145,3021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2302,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
39,0621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
412,0821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
530,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6120,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
754,3621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
875,5014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
921,1421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1045,3011.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1145,3021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1230,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
133,6221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

atorvastatin film tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2163,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
175,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2300,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
359,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
475,0023.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
5225,0022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
645,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7225,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
890,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
975,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
109,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
119,0007.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1260,0027.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1322,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1460,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
156,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

klotrimazol krem 10 mg/g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5223,85

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
139,1321.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2838,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
327,9521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4111,8021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5765,8321.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
616,7721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7139,7521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8139,7521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
927,9521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1083,8507.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1127,9521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
125,5921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13771,4212.09.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

bacitracin, neomicin sprej za kožu 12500 i.j./150 ml+165000 i.j./150 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

45889,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1112,2021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
22244,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
3841,5021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
4168,3021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
514025,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
61009,8021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
7112,2021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
82805,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
933,6621.02.2022. UNIFARM D.O.O.
1056,1005.07.2022. UNIFARM D.O.O.
1122,4407.07.2022. UNIFARM D.O.O.
12561,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
131122,0011.07.2022. UNIFARM D.O.O.
1456,1021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
151009,8016.08.2022. UNIFARM D.O.O.
1614025,0017.08.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fusidinska kiselina mast 20 mg/g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2183,96

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
125,3421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2101,3421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
325,3421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
460,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5253,3621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
625,3321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7101,3421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8253,3614.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
925,3328.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
1050,6721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1150,6721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1215,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

gentamicin mast 1mg/g, 15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1ICM DOO4400367920001BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2850,34

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
121,9721.02.2022. ICM DOO
2329,5221.02.2022. ICM DOO
321,9621.02.2022. ICM DOO
421,9621.02.2022. ICM DOO
5274,6022.03.2022. ICM DOO
6120,8221.02.2022. ICM DOO
727,4621.02.2022. ICM DOO
8274,6021.02.2022. ICM DOO
9274,6021.02.2022. ICM DOO
1021,9607.07.2022. ICM DOO
11109,8411.07.2022. ICM DOO
12219,6812.05.2022. ICM DOO
13109,8422.02.2022. ICM DOO
14109,8421.02.2022. ICM DOO
1527,4621.02.2022. ICM DOO
162,2021.02.2022. ICM DOO
1743,9321.02.2022. ICM DOO
18120,8216.08.2022. ICM DOO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

mupirocin mast 20 mg/g, 15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMAVITA D.O.O.4200075750009VogošćaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1117,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
120,7021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
269,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
341,4021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
448,3021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
5103,5022.03.2022. FARMAVITA D.O.O.
634,5022.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
713,8021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
869,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
9103,5021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
1020,7021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
116,9021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
1234,5016.08.2022. FARMAVITA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

sulfadiazin-srebro krem 10 mg/g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5681,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
140,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
260,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3240,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
450,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5377,5021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
628,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
71000,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
8300,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
922,0011.07.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
1060,0006.07.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
11300,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
12240,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
1330,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
14377,2516.08.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
151000,0002.09.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

aciklovir krem 50 mg/g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMAVITA D.O.O.4200075750009VogošćaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1036,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1120,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
220,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
34,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
420,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
516,0022.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
610,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
780,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
850,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
950,0005.07.2022. FARMAVITA D.O.O.
1020,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
11100,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
126,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
1316,0016.08.2022. FARMAVITA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fluocinolon acetonid mast 250 mcg/g, 15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1225,15

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
118,8121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2250,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
36,2721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
418,8121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5188,1022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
616,3021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
762,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
825,0821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
96,2714.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1015,0415.06.2022. INTERPROMET D.O.O.
116,2721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1231,3521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
131,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fluocinolon acetonid krem 250 mcg/g, 15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2109,24

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
18,8521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2353,9021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
38,8421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
426,5421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
517,6921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6442,3721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
726,5421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
88,8414.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9442,3726.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
1017,6915.06.2022. INTERPROMET D.O.O.
118,8521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1244,2421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
131,7721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

betametazon, gentamicin mast 0,5 mg/g+1 mg/g, 15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1965,36

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
18,1821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2327,5621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
38,1821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
436,0321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
557,3221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6163,7821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
732,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
881,8914.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
940,9421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1040,9407.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1181,8906.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
12163,7811.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1336,0318.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1481,8921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1540,9521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
163,2721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

betametazon, gentamicin krem 0,5 mg/g+1 mg/g, 15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1963,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
19,8121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2392,6221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
39,8121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
443,1821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
519,6321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6245,3821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
729,4421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
829,4414.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
998,1506.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
10245,3811.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1143,1818.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1239,2621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1349,0721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
143,9321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

povidon jod pjena za kožu 7,5 g/100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

76517,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1238,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
25950,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
32380,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
42380,0022.03.2022. UNIFARM D.O.O.
547,6021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
62380,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
72380,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
82380,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
93570,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
10952,0005.07.2022. UNIFARM D.O.O.
113570,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
12952,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
13714,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
142380,0016.08.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

povidon jod rastvor za kožu; HDPE boca 10 g/100 ml, 500ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

46531,62

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11076,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22286,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
31076,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
453,8021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
52690,0022.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
62690,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
726,9021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
81748,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
937,6621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
102690,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
115380,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1237,6607.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
132152,0006.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
141345,0027.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15322,8005.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
161345,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17322,8021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1864,5621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
191748,5016.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
203766,0005.09.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
211076,0022.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
221345,0025.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metilergometrin rastvor za injekciju 0,2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14382,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11530,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2255,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3510,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4127,5021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5765,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6102,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
71530,0002.08.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
81530,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9892,5021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10459,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
11131,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
12127,5016.08.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
13765,0005.09.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

dinoproston gel za cerviks 0,5 mg/3 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

29128,75

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1128,5121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
26425,4621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3856,7321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4214,1821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5856,7221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
62570,1814.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
76425,4627.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
8856,7217.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
9428,3621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10642,5521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
11428,3621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
12428,3629.08.2022. INTERPROMET D.O.O.
13299,8523.08.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

heksoprenalin rastvor za injekciju 0,01 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

73730,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
121900,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
2730,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
33650,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
4547,5021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
57300,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
6730,0015.07.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
71825,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
8182,5021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
9547,0016.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
10182,5007.09.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

atosibankoncentrat za rastvor za infuziju 37,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

145286,25

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
18707,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22096,2521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
33225,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
424187,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5806,2521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
624187,5017.05.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
76450,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8249,2521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

atosibanrastvor za injekciju 6,75 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7926,15

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1299,1021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
299,7021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
399,7021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4997,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5249,2521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6997,0017.05.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

oksitocin rastvor za injekciju 5 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21840,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12400,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
2800,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
3280,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
4800,0023.03.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
5120,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
63600,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
71200,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
8800,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
9780,0011.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
10800,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
11240,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
12117,0016.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
133510,0012.09.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

oksitocin rastvor za injekciju 10 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18720,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11600,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
2800,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
3640,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
4800,0023.03.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
51200,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
6480,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
72400,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
8320,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
9400,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
10885,0016.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

deksametazon rastvor za injekciju 4 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1ICM DOO4400367920001BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

34024,84

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11175,5021.02.2022. ICM DOO
2705,3021.02.2022. ICM DOO
3470,2021.02.2022. ICM DOO
414,5721.02.2022. ICM DOO
55,8721.02.2022. ICM DOO
61175,5021.02.2022. ICM DOO
758,7721.02.2022. ICM DOO
82351,0021.02.2022. ICM DOO
95,8707.07.2022. ICM DOO
102351,0021.02.2022. ICM DOO
11940,4021.02.2022. ICM DOO
12235,1021.02.2022. ICM DOO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

deksametazon tablete 0,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1ICM DOO4400367920001BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

973,66

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
110,9421.02.2022. ICM DOO
216,4121.02.2022. ICM DOO
35,4721.02.2022. ICM DOO
416,4121.02.2022. ICM DOO
52,1821.02.2022. ICM DOO
65,4716.08.2022. ICM DOO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

deksametazon tablete 4 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2387,28

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
122,7421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
222,7421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
356,8421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4170,5221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
545,4721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metilprednizolon suspenzija za injekciju 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23291,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
126,2021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2131,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
352,4021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
452,4021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5393,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
62358,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7131,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8131,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9131,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metilprednizolon prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

120936,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11540,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
277,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3770,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
415,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
58085,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
628490,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
711550,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8169,4015.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
9154,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10138,6006.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1115,4018.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
12770,0017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
134620,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
14770,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
151155,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1628490,0002.09.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metilprednizolon prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

919807,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
123200,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
252200,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
319575,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
429,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
535017,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6185600,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7362,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
872500,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9101,5015.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
10116,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
11362,5005.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1229,0018.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
138700,0017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
1426100,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1523200,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
163190,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metilprednizolon prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 125 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10758,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1489,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2244,5021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3244,5021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4122,2521.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5122,2521.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6733,5021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7489,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8611,2521.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9122,2516.08.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metilprednizolon prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

263662,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
15090,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
29162,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
33054,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
481440,0022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
52545,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
681440,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
76108,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
84072,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
94072,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
105090,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
116617,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

prednizon tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1348,89

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
116,4621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2205,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
38,2321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
428,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5205,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
641,1521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
741,1521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
83,2921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

prednizon tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7862,92

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
153,5521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2312,3721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3196,3521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
453,5521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5103,5321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6803,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7232,0521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8357,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
989,2527.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
10535,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1189,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
127,1421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
13803,2517.08.2022. INTERPROMET D.O.O.
1424,9921.09.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

hidrokortizon prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13112,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1240,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
280,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
31600,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
464,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
52800,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
680,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
7800,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
82800,0028.04.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
916,0027.07.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
1016,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
11120,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

levotiroksin-natrijum tablete 100 mcg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

565,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14,3521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
230,4521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
317,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
48,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
543,5022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
64,3521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
743,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
878,3021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
96,5214.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1026,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1126,1007.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
126,5221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1326,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
142,1721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

propiltiouracil tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

134,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
118,3721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
24,5921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
35,5121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
44,5921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
59,1814.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
61,8421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

propiltiouracil tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

671,85

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
18,3121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
29,9721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
314,9621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4166,3021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
583,1521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
63,3221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

tiamazol tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

366,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
121,8121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
214,5421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
329,0821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
48,7221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
521,8121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
621,8114.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
75,8221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
836,3521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
91,4521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

doksiciklin kapsule 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMALOGIST ALLBIX4403876500002Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7425,71

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1587,4021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
2146,8521.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
3122,3721.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
497,9021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
51223,7522.03.2022. FARMALOGIST ALLBIX
61223,7521.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
770,9721.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
897,9021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
9293,7021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
1048,9517.05.2022. FARMALOGIST ALLBIX
119,7921.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
12146,8521.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
1358,7421.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

tigeciklin prašak za rastvor za infuziju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

450680,53

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14180,7121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
212542,1321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
325084,2621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
41672,2821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
583614,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6167228,4028.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
78320,0013.06.2022. INTERPROMET D.O.O.
82090,3521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
98320,0007.09.2022. INTERPROMET D.O.O.
104160,0021.09.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ampicilin prašak za rastvor za injekciju 1 000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

216339,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
144400,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
26660,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
31776,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
4111,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
53663,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
622200,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
7555,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
88880,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
9444,0017.05.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
101332,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
11666,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

amoksicilin kapsule 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10160,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1175,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2560,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3280,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4140,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5138,8821.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6140,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
71050,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
81120,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
9196,0011.07.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
10210,0006.07.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
11168,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
12280,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
1335,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

amoksicilin prašak(granule) za oralnu suspenziju 250 mg/5 ml, 100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1064,77

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
148,3921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
216,1321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
340,3321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
459,6921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
580,6621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
680,6614.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
780,6628.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
816,1306.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
916,1321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
108,0621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
113,2321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

benzilpenicilin-natrijum prašak za rastvor za injekciju 1 000 000 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14899,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11935,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
238,7021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3258,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
496,7521.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5129,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6129,0011.07.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7129,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8322,5021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

benzilpenicilin-natrijum, benzilpenicilin-prokain prašak za suspenziju za injekciju 200 000 i.j.+ 600 000 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14198,85

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1645,4021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21290,8021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3516,3221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
464,5421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5322,7021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6258,1621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7258,1621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
81548,9621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9774,4821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

kloksacilin prašak za injekciju 1 000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7140,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11020,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
285,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
3102,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
4170,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
5204,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
6340,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
7340,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
834,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

amoksicilin, klavulanska kiselina prašak za rastvor za injekciju 500 mg+100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27878,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1288,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2576,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3672,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
49600,0022.03.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5115,2021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
69600,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
796,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8192,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9288,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10115,2016.08.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

amoksicilin, klavulanska kiselina prašak za rastvor za injekciju 1 000 mg+200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

294820,08

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
16187,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
29280,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
36187,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
477,3421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
53093,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6108276,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
71546,8014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
86187,2017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
9928,0821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10309,3621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
111005,4221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

piperacilin, tazobaktam prašak za rastvor za injekciju/infuziju 2 000 mg+ 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMALOGIST ALLBIX4403876500002Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

37419,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12570,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
21542,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
3514,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
47710,0022.03.2022. FARMALOGIST ALLBIX
57710,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
651,4021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
71028,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
8514,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
9771,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

piperacilin, tazobaktam prašak za rastvor za injekciju/infuziju 4 000 mg+500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

136675,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13550,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
23550,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
32840,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
439050,0017.03.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
53905,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
639050,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
7355,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
82130,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
9710,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
102130,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
11355,0017.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
123550,0022.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

cefaleksin kapsule 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11240,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
112,8021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2768,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
348,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4240,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5601,6021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6268,8021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7800,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
81280,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
9128,0011.07.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
10240,0006.07.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
11192,0011.07.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
12192,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
13320,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
14200,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
152,4020.04.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
16800,0017.08.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

cefotaksim prašak za rastvor za injekciju 1 000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1LICENTIS D.O.O. SARAJEVO4201876970007HadžićiBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

43596,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1140,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
2280,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
3420,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
4224,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
51590,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
614000,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
756,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
81400,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
984,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ceftazidim prašak za rastvor za injekciju 1 000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMALOGIST ALLBIX4403876500002Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

36849,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1159,7521.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
2639,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
3532,5021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
46390,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
51065,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
65325,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
7213,0011.07.2022. FARMALOGIST ALLBIX
8213,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
91065,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
10255,6021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
11426,0029.08.2022. FARMALOGIST ALLBIX

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

cefepim prašak za rastvor za injekciju/infuziju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1LICENTIS D.O.O. SARAJEVO4201876970007HadžićiBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30718,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11590,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
2159,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
3636,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
43180,0022.03.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
5159,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
63180,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
7318,0011.07.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
8318,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
94770,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
1095,4021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

cefepim prašak za rastvor za injekciju/infuziju 1 000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

277019,19

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1959,5421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
25757,2421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
34797,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
486358,6017.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
53934,1121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
686358,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
714393,1014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
81919,0821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
914393,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10767,6321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

meropenem prašak za rastvor za injekciju/infuziju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

165345,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11095,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
210950,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
35475,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
441975,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
541975,0022.03.2022. DOO FARMACIJA 2011
65475,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
73650,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
81825,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
9912,5021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
10912,5015.09.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

meropenem prašak za rastvor za injekciju/infuziju 1 000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

461067,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12346,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
214078,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
314078,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4133744,8022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
58447,0421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6133744,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
711732,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
82346,4027.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
94692,8017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
109385,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
112346,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
121525,1621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ertapenem prašak za koncentrat za rastvor za infuziju 1 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

373432,77

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
124995,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
237493,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
34999,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
474986,5017.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
52499,5521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
69998,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7499,9114.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8999,8221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
99998,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1012497,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

cilastatin, imipenem prašak za rastvor za infuziju 500 mg+500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

757138,82

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
168984,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
224910,9221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
326827,1521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
48431,3921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5153298,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
67664,9014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
722994,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
819162,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
98431,3921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

sulfametoksazol, trimetoprim tablete 400 mg+80 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMALOGIST ALLBIX4403876500002Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9939,33

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11207,5021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
2402,5021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
3241,5021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
4402,5023.03.2022. FARMALOGIST ALLBIX
5100,6221.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
61006,2522.03.2022. FARMALOGIST ALLBIX
71006,2521.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
8112,7021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
9144,9021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
10161,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
11112,7007.07.2022. FARMALOGIST ALLBIX
12241,5011.07.2022. FARMALOGIST ALLBIX
13241,5021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
1480,5021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
15128,8021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
16109,4816.08.2022. FARMALOGIST ALLBIX

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

sulfametoksazol, trimetoprim koncentrat za rastvor za infuziju 400 mg + 80 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

69015,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14165,9221.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2694,3221.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
31388,6421.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
420829,6022.03.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5416,5921.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
620829,6021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7277,7226.04.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
82777,2806.07.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
91388,6411.07.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10694,3221.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
11694,3221.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
121388,6415.09.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

eritromicin film tablete 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMAVITA D.O.O.4200075750009VogošćaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6365,01

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1138,4521.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
292,3021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
3110,7621.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
4147,6821.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
5369,2022.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
6276,9021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
7553,8021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
8230,7521.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
9230,7528.04.2022. FARMAVITA D.O.O.
107,3807.07.2022. FARMAVITA D.O.O.
11103,3721.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
12221,5221.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
1346,1521.02.2022. FARMAVITA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

klaritromicin liofilizat za rastvor za injekciju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

86135,37

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1245,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2122,8721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3737,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
43686,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
530718,7514.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
61228,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7614,3721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

azitromicin prašak za rastvor za infuziju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

467021,94

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14354,7221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
25443,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
329394,3621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4435,4721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5163302,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
64354,7214.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
75443,4005.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
82177,3621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
92177,3621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
105443,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

azitromicin film tablete 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15486,19

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1103,8721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2236,0721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3314,7621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
41573,8021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
584,9821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
61573,8021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7629,5221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8786,9021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9182,5621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

azitromicin film tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMAVITA D.O.O.4200075750009VogošćaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19546,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1270,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
2135,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
3405,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
4450,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
5225,0022.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
6225,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
73150,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
81800,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
910,8007.07.2022. FARMAVITA D.O.O.
10405,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
11675,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
12225,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

azitromicin prašak za oralnu suspenziju 200 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3771,69

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1183,9821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2110,3921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3239,1821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4735,9422.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
5231,8221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6735,9421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7594,6521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
891,9914.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
973,5921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
107,3621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
117,3521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

klindamicin rastvor za injekciju 300 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

177398,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1373,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2373,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3746,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
41678,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
574600,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6373,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
774600,0028.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
82984,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9373,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10447,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

gentamicin rastvor za injekciju 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7152,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1640,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
220,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
3320,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
4800,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
556,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
680,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
7240,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
8800,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
960,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
1056,0016.08.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

gentamicin rastvor za injekciju 80 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

45723,92

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11165,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
25242,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
33495,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
458,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5237,6621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
66291,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
746,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8932,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
934,9521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10163,1006.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
112330,0017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
1234,9517.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
13932,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
141747,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
15932,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
166291,0017.08.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

amikacin rastvor za injekciju/infuziju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12629,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1534,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
266,7521.02.2022. UNIFARM D.O.O.
31068,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
42670,0022.03.2022. UNIFARM D.O.O.
52670,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
6106,8021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
7133,5021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
8133,5021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
9133,5021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
10106,8016.08.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

amikacin rastvor za injekciju/infuziju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

112323,14

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14068,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
27323,3021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
313019,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
440,6821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
521156,2022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
6341,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
721156,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
840,6821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
92441,1014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
104882,2017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
111627,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
12813,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
13406,8521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ciprofloksacin film tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12172,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1321,2521.02.2022. UNIFARM D.O.O.
2141,3521.02.2022. UNIFARM D.O.O.
3385,5021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
4154,2021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
5154,2021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
61799,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
7233,8721.02.2022. UNIFARM D.O.O.
896,3721.02.2022. UNIFARM D.O.O.
9514,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
10128,5021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
111799,0028.04.2022. UNIFARM D.O.O.
12128,5007.07.2022. UNIFARM D.O.O.
13269,8521.02.2022. UNIFARM D.O.O.
14642,5006.07.2022. UNIFARM D.O.O.
15179,9011.07.2022. UNIFARM D.O.O.
16321,2521.02.2022. UNIFARM D.O.O.
17257,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ciprofloksacin koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

102364,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.04.2022. - 14.04.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.04.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
123,9529.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
2958,2029.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
323955,0029.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
44072,3529.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
52874,6028.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
61557,0729.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
73593,2525.08.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

moksifloksacin film tablete 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24452,32

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11206,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2201,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3804,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
45360,0022.03.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5268,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
65360,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7670,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
8938,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
9670,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
1028,1421.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

vankomicin prašak za rastvor za infuziju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

186390,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14500,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
27500,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
34500,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
460000,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
53000,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
63000,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
71500,0001.08.2022. DOO FARMACIJA 2011
81050,0005.07.2022. DOO FARMACIJA 2011
91500,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
101050,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
114500,0022.08.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

vankomicin prašak za rastvor za infuziju 1000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1LICENTIS D.O.O. SARAJEVO4201876970007HadžićiBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

471060,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.02.2022. - 14.02.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
115750,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
220250,0001.03.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
322500,0001.03.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
4112500,0001.03.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
57020,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
613500,0001.03.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
713500,0001.03.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
84500,0004.03.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
93150,0004.03.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
103150,0015.09.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

teikoplanin prašak za rastvor za infuziju 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1LICENTIS D.O.O. SARAJEVO4201876970007HadžićiBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19390,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1692,5021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
21385,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
32077,5021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
469,2521.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
51385,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
669,2521.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
7277,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

teikoplanin prašak za rastvor za infuziju 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1LICENTIS D.O.O. SARAJEVO4201876970007HadžićiBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40330,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1925,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
25550,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
32775,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
41110,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
51850,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
618,5021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
792,5021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
8370,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

kolistin prašak za rastvor za injekciju ili infuziju 1 000 000 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMALOGIST ALLBIX4403876500002Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1043874,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
117550,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
27020,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
321060,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
4435240,0022.03.2022. FARMALOGIST ALLBIX
5425240,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
61404,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
77020,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
87020,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
9280,8021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
101404,0016.08.2022. FARMALOGIST ALLBIX

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

kolistin prašak za rastvor za injekciju ili infuziju 2 000 000 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMALOGIST ALLBIX4403876500002Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

456625,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
135125,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
28430,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
335125,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
498350,0022.03.2022. FARMALOGIST ALLBIX
598350,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
611240,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
78430,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
85620,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
9562,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
1011240,0016.08.2022. FARMALOGIST ALLBIX

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metronidazol tablete 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21293,73

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1960,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
22402,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3600,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
448,0421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5780,6521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
62402,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
790,0721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8480,4014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
94,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
107,2007.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1148,0413.06.2022. INTERPROMET D.O.O.
12720,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
13600,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
14204,1721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metronidazol rastvor za infuziju500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

156147,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
15840,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
213140,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
35110,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
418,2521.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
525550,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
625550,0022.03.2022. DOO FARMACIJA 2011
77300,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
87300,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
92555,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
101825,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
117,3021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
125110,0022.08.2022. DOO FARMACIJA 2011
131825,0015.09.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fosfomicin prašak za rastvor za infuziju 4 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

303957,23

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

27.04.2022. - 27.04.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

27.04.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1113927,0016.05.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
213671,2425.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
32278,5401.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
44557,0816.05.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
51139,2716.05.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6455,7016.05.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
72278,5416.05.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
81139,2716.05.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
91139,2716.05.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
106835,6216.05.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1113671,2416.05.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
126385,6216.06.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
131139,2722.09.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
145696,3520.09.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

linezolid rastvor za infuziju; staklena boca 600 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

376655,11

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
127254,3521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
25450,8721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
310901,7421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
481763,0522.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
52452,8921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
62452,8921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
781763,0521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
827254,3514.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9545,0821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
101090,1721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
111635,2621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
122378,5019.08.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lipozomalni amfotericin B prašak za injekciju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

170400,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
153250,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21775,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
38875,0022.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
48875,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
58875,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
650812,5015.09.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
75081,2507.09.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lipozomalni amfotericin B prašak za injekciju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

141600,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
129500,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
27375,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

flukonazol kapsule 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMAVITA D.O.O.4200075750009VogošćaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6815,32

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
154,6421.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
2109,2921.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
3546,4521.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
425,5021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
540,8022.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
6306,0121.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
7306,0121.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
81092,9021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
9364,3021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
1072,8621.02.2022. FARMAVITA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

flukonazol kapsule 150 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16976,89

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1539,5221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
289,9221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3395,6521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
435,9621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
53596,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6899,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7449,6014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
81438,7221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
989,9221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1089,9221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
113596,8017.08.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

flukonazol rastvor za infuziju200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

124530,03

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13919,1221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
23919,1221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
31959,5621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4538,8721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
541640,6521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6489,8914.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
741640,6528.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
81959,5621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9979,7821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10979,7821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

izoniazidtablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6888,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1682,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
2341,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
3136,4021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
41364,0022.03.2022. UNIFARM D.O.O.
51364,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
6204,6021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
7136,4021.02.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

pirazinamid tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8555,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1435,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
2725,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
3290,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
41450,0022.03.2022. UNIFARM D.O.O.
51450,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
6435,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
7290,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
8870,0008.09.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

etambutol tablete 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4712,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1374,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
2374,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
3149,6021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
4748,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
5224,4021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
6149,6021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
7448,8008.09.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

aciklovir tablete 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13447,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1825,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2825,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
316,5021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4715,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5165,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
62200,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7275,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8412,5021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9550,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
1013,7521.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
112200,0017.08.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

aciklovir prašak za rastvor za infuziju 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

180143,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
119695,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
25252,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
3656,5021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
452520,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
5656,5021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
62626,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
752520,0028.04.2022. DOO FARMACIJA 2011
84464,2015.06.2022. DOO FARMACIJA 2011
91313,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ganciklovir prašak za rastvor za infuziju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1LICENTIS D.O.O. SARAJEVO4201876970007HadžićiBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

39200,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1245,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
24900,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
32450,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
42450,0022.04.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

valganciklovir film tablete 450 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

32452,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
16534,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
25880,6022.03.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
35880,6021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
46534,0006.07.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

imunoglobulin, normalni humani za intravensku primjenu rastvor za infuziju2,5 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

179154,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
121520,0001.04.2022. DOO FARMACIJA 2011
2269,0001.04.2022. DOO FARMACIJA 2011
31345,0001.04.2022. DOO FARMACIJA 2011
486080,0026.05.2022. DOO FARMACIJA 2011
51614,0001.04.2022. DOO FARMACIJA 2011
6807,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

imunoglobulin, normalni humani za intravensku primjenu rastvor za infuziju5 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

924150,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
110898,0001.04.2022. DOO FARMACIJA 2011
254490,0001.04.2022. DOO FARMACIJA 2011
3544,9001.04.2022. DOO FARMACIJA 2011
45449,0001.04.2022. DOO FARMACIJA 2011
516347,0001.04.2022. DOO FARMACIJA 2011
6381430,0026.05.2022. DOO FARMACIJA 2011
713622,5001.04.2022. DOO FARMACIJA 2011
81634,7021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
927245,0022.08.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

imunoglobulin, normalni humani za intravensku primjenu rastvor za infuziju10 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHARMA MAAC D.O.O.4200371130008Sarajevo Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

693343,66

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
127340,0521.02.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
216404,0321.02.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
34374,4021.02.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
4164040,3022.03.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
5164040,3021.02.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
61093,6021.02.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
710936,0221.02.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
832808,0621.02.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
921872,0421.02.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
101093,6021.02.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
1116404,0319.09.2022. PHARMA MAAC D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

anti-D(Rho)imunoglobulin prašak i rastvarač za rastvor za injekcije 300 mcg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHARMA MAAC D.O.O.4200371130008Sarajevo Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

167356,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
111232,0021.02.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
216848,0021.02.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
34492,8021.02.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
422464,0021.02.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
52995,2021.02.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
67488,0021.02.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
77467,0011.07.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
87448,0021.02.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
92620,8021.02.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
102396,1621.02.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
112986,8016.08.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
124480,2017.08.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
1322401,0005.09.2022. PHARMA MAAC D.O.O.
142464,1115.09.2022. PHARMA MAAC D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

azatioprin film tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMALOGIST ALLBIX4403876500002Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

968,71

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
133,9921.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
2169,9521.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
316,9921.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
4169,9511.07.2022. FARMALOGIST ALLBIX
516,9921.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
616,9921.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

diklofenak rastvor za injekciju 75 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20079,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1450,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
2360,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
3540,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
436,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
54,5021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
63600,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
71134,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
836,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
9900,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
1018,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
1118,0007.07.2022. UNIFARM D.O.O.
12360,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
13720,0006.07.2022. UNIFARM D.O.O.
141080,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
15450,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
1618,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
171134,0016.08.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

diklofenak tablete sa produženim oslobađanjem 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1ICM DOO4400367920001BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2942,73

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
15,1921.02.2022. ICM DOO
277,8521.02.2022. ICM DOO
3103,8021.02.2022. ICM DOO
410,3821.02.2022. ICM DOO
5389,2522.03.2022. ICM DOO
625,9521.02.2022. ICM DOO
725,9521.02.2022. ICM DOO
8389,2521.02.2022. ICM DOO
9103,8021.02.2022. ICM DOO
104,1507.07.2022. ICM DOO
11259,5006.07.2022. ICM DOO
1251,9021.02.2022. ICM DOO
1336,3321.02.2022. ICM DOO
1425,9516.08.2022. ICM DOO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

diklofenak, orfenadrin rastvor za infuziju75 mg/250 ml+30mg/250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

93654,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
115540,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
22072,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
31554,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
42072,0022.03.2022. DOO FARMACIJA 2011
5103,6021.03.2022. DOO FARMACIJA 2011
62072,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
710360,0026.05.2022. DOO FARMACIJA 2011
88288,0005.07.2022. DOO FARMACIJA 2011
95180,0015.07.2022. DOO FARMACIJA 2011
102279,2015.06.2022. DOO FARMACIJA 2011
1151,8021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ibuprofen film tablete 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2824,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
190,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2330,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3135,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
460,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
560,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
645,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7180,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
8150,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
945,0011.07.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
10150,0006.07.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
1163,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
1218,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
1327,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
1464,2016.08.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
15180,0018.08.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
16180,0017.08.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
1790,0022.08.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ibuprofen oralna suspenzija 100 mg/5 ml,100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2116,31

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
178,4421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
278,4421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
347,0621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4470,6422.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
5117,6621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6470,6421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
778,4401.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
847,0611.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
918,8227.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1047,0621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1118,8321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
129,4121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
136,2720.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
1478,4421.09.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ketoprofen rastvor za injekciju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

138814,96

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
18333,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
27051,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
35448,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
416,0221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
532050,0022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
61602,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
732050,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
83205,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
93,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
101282,0006.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
11961,5027.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
123205,0017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
136410,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
14961,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
151282,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

suksametonijum rastvor za injekciju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

217605,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
117115,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
29780,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
32934,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
46357,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
524450,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
67335,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
77335,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
853790,0020.05.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
97335,0011.07.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
103667,5027.07.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
113667,5021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
12733,5021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
133667,5021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
146357,0016.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

pankuronijum rastvor za injekciju 4 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

284189,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
112595,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
24580,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
34580,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
45038,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
52290,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
668700,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
79160,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
813740,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
968700,0020.05.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
109160,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
11458,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
121374,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
132290,0016.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

atrakurijum rastvor za injekciju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

775850,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
123600,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
24720,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
311800,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
47375,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
5295000,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
65900,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
723600,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
85900,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
93540,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
107200,0016.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

alopurinol tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

737,46

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12,4121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
24,8221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3265,1022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
42,4121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5265,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
638,5621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
712,0514.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
819,2811.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
99,6421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
104,8221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

sevofluran para za inhalaciju, tečnost 100 % /boca; 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

391506,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
113800,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
234500,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
36900,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
482800,0017.03.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
56900,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
641400,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
713800,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
813800,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
94968,0027.07.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
104968,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
112760,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
121380,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
136900,0016.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

tiopental prašak za rastvor za injekciju 1000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

273780,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
123400,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
211700,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
38190,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
452650,0017.03.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
51755,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
652650,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
717550,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
8585,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
93510,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
10234,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
115850,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
12575,5016.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ketamin rastvor za injekciju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17182,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11998,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
2666,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
31332,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
466,6021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
5199,8021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
666,6021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
71332,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
8133,2021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
966,6016.08.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

propofolemulzija za injekciju/infuziju 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

270130,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
18500,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
2850,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
35950,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
41785,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
5102000,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
64250,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
76800,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
8102000,0026.05.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
9340,0006.07.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
10850,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
112210,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
12340,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
131785,0016.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

bupivakain rastvor za injekciju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

72980,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12460,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
23280,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
32050,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
412300,0017.03.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
51230,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
612300,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
71230,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
82050,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
94100,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
102050,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
11328,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
121230,0016.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lidokain rastvor za injekciju 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25037,94

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11534,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
21534,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
31840,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
423,0121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
515,3421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6306,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
79,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
82301,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9613,6017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
1023,0113.06.2022. INTERPROMET D.O.O.
111227,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
12153,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
13122,7221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
14153,4020.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
154602,0018.08.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lidokain rastvor za injekciju 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

120284,77

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
15476,3821.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
21955,8521.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3391,1721.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
41564,6821.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5195,5821.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6782,3421.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
73911,7021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8782,3421.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
91564,6816.08.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
1027381,9018.08.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

levobupivakain koncentrat za rastvor za infuziju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

32775,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1862,5021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
21725,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
31725,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
44312,5021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
5143,7521.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
6287,5021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
71437,5021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
8287,5021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
9287,5022.08.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

adrenalin,lidokain rastvor za injekciju 0,025 mg + 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4822,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
196,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2272,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
332,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
432,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5800,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
680,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7640,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
880,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
964,0011.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
10272,0023.06.2022. INTERPROMET D.O.O.
1132,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
128,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1316,0020.04.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

morfin oralne kapi, rastvor 20 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2780,52

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1295,8021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
219,7221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
39,8621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4147,9022.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5147,9021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6147,9021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
798,6021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
898,6021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
919,7221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1049,3021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

petidin rastvor za injekciju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1LICENTIS D.O.O. SARAJEVO4201876970007HadžićiBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

28820,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1715,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
22750,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
3825,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
43300,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
55500,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
6275,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO
755,0021.02.2022. LICENTIS D.O.O. SARAJEVO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fentanil rastvor za injekciju 500 mcg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

204600,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
17700,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
22640,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
35500,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
44400,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
555000,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
64400,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
711000,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
82200,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
91760,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
101320,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
112640,0022.08.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
127700,0002.09.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fentanil transdermalni flaster 25 mcg/Hr

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6750,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1541,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2126,3521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3216,6021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
41083,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5108,3021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6361,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7180,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
818,0521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
954,1521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fentanil transdermalni flaster 50 mcg/Hr

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13225,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11316,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2230,3021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3329,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
41974,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5329,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6658,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7329,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
832,9021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
998,7021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fentanil transdermalni flaster 100 mcg/Hr

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13398,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12436,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2426,3021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3365,4021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4913,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5304,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6182,7021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7609,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
860,9021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9121,8021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10862,5017.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

tramadol rastvor za injekciju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14300,92

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1147,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
21104,3721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3441,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
42208,7522.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
5441,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
62208,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
78,8321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8736,2514.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9235,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10294,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
11147,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

tramadol rastvor za injekciju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12016,57

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1270,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
21014,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3811,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4270,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
51352,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
613,5221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7676,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
88,1106.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
954,0821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10270,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
11405,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
122,7020.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
131352,0002.09.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

tramadol tablete sa produženim oslobađanjem 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1394,24

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
124,2921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
212,1421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
39,7121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4182,1722.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
553,4321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6182,1721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
748,5821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
812,1414.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
924,2921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1012,1421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metamizol-natrijum rastvor za injekciju 2500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

72047,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11932,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
212880,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
31610,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
440,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
52415,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
64347,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
716,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
83220,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9322,0006.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
101610,0011.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
11547,4027.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
121610,0017.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
131610,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
14547,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
152415,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
164347,0005.09.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

paracetamol tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11998,45

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1253,3421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2633,7421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3316,8721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4158,2421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5253,3423.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
61902,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7158,2421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8102,7021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9475,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10228,2421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11190,2007.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12634,0006.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13475,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14110,6921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
151902,0002.09.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1631,5725.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

paracetamol sirup 120 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1ICM DOO4400367920001BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1538,39

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
133,5621.02.2022. ICM DOO
267,1221.02.2022. ICM DOO
340,2721.02.2022. ICM DOO
4201,3622.03.2022. ICM DOO
5110,0721.02.2022. ICM DOO
6201,3621.02.2022. ICM DOO
767,1221.02.2022. ICM DOO
867,1211.07.2022. ICM DOO
913,4212.05.2022. ICM DOO
1067,1221.02.2022. ICM DOO
1126,8421.02.2022. ICM DOO
126,7121.02.2022. ICM DOO
13112,7616.08.2022. ICM DOO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

paracetamol supozitorije 120 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMAVITA D.O.O.4200075750009VogošćaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

708,66

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
127,9021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
241,8521.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
3139,5021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
441,8523.03.2022. FARMAVITA D.O.O.
511,1622.03.2022. FARMAVITA D.O.O.
68,3722.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
769,7521.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
811,1621.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
913,9521.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
102,7921.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
112,7921.02.2022. FARMAVITA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

paracetamol supozitorije 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1456,24

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1109,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
221,8021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3130,8021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4261,6022.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5261,6021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
613,0821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7109,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
834,8821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
934,8803.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
104,3621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1113,0821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

paracetamol supozitorije 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1084,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
124,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
29,6021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3144,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4240,0022.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5240,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
614,4021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
748,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
838,4021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
914,4006.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1014,4021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1124,0022.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

paracetamol rastvor za infuziju1 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

80091,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13300,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
2825,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
34950,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
416500,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
5330,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
6330,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
730700,0005.07.2022. UNIFARM D.O.O.
8660,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
999,0005.07.2022. UNIFARM D.O.O.
10767,5009.06.2022. UNIFARM D.O.O.
11337,7023.06.2022. UNIFARM D.O.O.
12825,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
1399,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
14307,0025.08.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fenobarbiton rastvor za injekciju 220 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

31081,05

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1239,0821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2996,1821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3119,5421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4199,2321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
59961,8717.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
6637,5621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
79961,8721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
879,6921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9239,0814.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10398,4721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
111992,3721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
12119,5421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fenobarbiton tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

985,76

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
19,0921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
236,3621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
312,1221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
490,9021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
512,1221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
69,0921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
799,9921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
810,1021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
912,1221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10136,3507.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
113,0321.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
126,0621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

klonazepam tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMALOGIST ALLBIX4403876500002Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8015,88

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1339,8021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
216,9921.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
376,4521.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
4356,7921.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
5679,6021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
6188,5821.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
710,1921.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
81019,4007.07.2022. FARMALOGIST ALLBIX
9169,9006.07.2022. FARMALOGIST ALLBIX
10356,7913.06.2022. FARMALOGIST ALLBIX
1115,2921.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
12339,8021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
1325,4821.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
14181,7916.08.2022. FARMALOGIST ALLBIX
15679,6002.09.2022. FARMALOGIST ALLBIX

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

karbamazepin tablete 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5803,46

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

26.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
150,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2126,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3101,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4378,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
550,5023.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
617,6721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7378,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
81010,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
925,2514.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10707,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
111010,0006.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
12707,0007.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1350,5006.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
145,0521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1525,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1610,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
17378,7502.09.2022. INTERPROMET D.O.O.
187,5721.09.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

natrijum valproat,valproinska kiselina film tablete 333 mg+145 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14639,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1179,4021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2690,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3276,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4690,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
51145,4021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
620,7021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
71380,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
820,7021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
920,7021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
101380,0005.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
112587,5007.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1255,2021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1313,8021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14690,0002.09.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

natrijum valproat sirup 57,64 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

323,55

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
135,9521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
27,1921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
343,1422.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
443,1421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
514,3821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
67,1921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
77,1921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

valproinska kiselina prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23290,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
19590,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2548,0015.07.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3274,0011.05.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4274,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
51370,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lamotrigin tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

528,75

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
132,9921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
276,1421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
338,0721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
483,7521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
51,2621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
66,3421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
75,0721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
810,9906.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
910,1521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
101,2721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lamotrigin tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2247,81

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
16,0921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
291,3521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
327,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4395,8521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
51,8221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6121,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7365,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
89,1314.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
973,0821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10365,4005.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1154,8107.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
126,0921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1315,2321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
140,9121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lamotrigin tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2065,71

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
19,6821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
272,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
343,5621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4145,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
548,4022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
60,9621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
748,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
896,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9580,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10580,8007.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
112,9021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
121,4521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

gabapentin kapsule 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMAVITA D.O.O.4200075750009VogošćaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

682,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13,1221.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
218,7521.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
318,7521.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
420,0022.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
537,5021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
6125,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
712,5021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
87,2021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
912,5021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
1018,7516.08.2022. FARMAVITA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

gabapentin kapsule 300 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMAVITA D.O.O.4200075750009VogošćaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1476,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
218,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
318,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
412,0022.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
59,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
6120,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
7144,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
836,0021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
912,0016.08.2022. FARMAVITA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

biperiden tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14108,15

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1116,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
283,8821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
320,9721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
41514,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5233,0022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
69,3221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7233,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
81398,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
94,6614.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
103262,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
113728,0007.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
126,9906.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
13163,1027.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
14163,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
152,3321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

hlorpromazin film tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMALOGIST ALLBIX4403876500002Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5583,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
175,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
2300,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
375,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
4135,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
560,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
66,6021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
7600,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
83,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
93,6021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
107,2021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
116,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
126,6016.08.2022. FARMALOGIST ALLBIX

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

hlorpromazin film tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMALOGIST ALLBIX4403876500002Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23352,08

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1234,6021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
2140,7621.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
393,8421.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
41407,6021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
5234,6021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
623,4621.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
74692,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
856,3021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
97,0421.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
1023,4616.08.2022. FARMALOGIST ALLBIX

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

levomepromazin film tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8458,96

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
186,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
217,2021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
32580,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4172,0022.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5172,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
617,2021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
71290,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
86,8821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
927,5221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
103,4421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

levomepromazin film tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21775,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1132,4721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
237,8521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
33785,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4189,2522.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5189,2521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
637,8521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
71135,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
815,1421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
95299,0007.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10189,2521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
117,5721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

promazin film tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24911,95

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
199,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2697,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3119,5221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
44233,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5298,8022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
635,8521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7298,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
83984,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
924,9014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
102490,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
113984,0005.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
122490,0007.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
139,9611.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
14249,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1559,7621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

promazin film tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

36316,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
170,2921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2937,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
370,2921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
43514,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5117,1522.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
670,2921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7117,1521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
87029,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
94920,3021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
107029,0005.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
114920,3007.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
121171,5027.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
131171,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
145,8521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

flufenazin rastvor za injekciju 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23490,29

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1171,4621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2571,5421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3171,4621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
44286,5521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5571,5421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
62857,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
72286,1621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
82286,1607.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
9142,8821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1028,5721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

flufenazin obložene tablete 1 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2538,47

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
152,6021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2263,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
35,2621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4420,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5131,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6420,8007.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
72,6321.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8420,8017.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

flufenazin obložene tablete 2,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8631,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
157,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2171,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3114,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4950,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5570,0022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
628,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7570,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8950,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
91140,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
101140,0007.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1128,5013.06.2022. INTERPROMET D.O.O.
12285,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
132,8521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
14171,0002.09.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

flufenazin obložene tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4820,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
148,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
28,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
356,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4480,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
516,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6160,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
71120,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8480,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9480,0007.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1016,0015.06.2022. INTERPROMET D.O.O.
112,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

haloperidol rastvor za injekciju 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15694,94

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1415,6521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
22909,5521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3145,4821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
41246,9521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5831,3022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
6116,3821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7831,3021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8498,7821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9166,2614.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10332,5221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
11498,7805.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
12332,5207.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
13623,4721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
14182,8821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

haloperidol rastvor za injekciju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22918,78

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11065,9921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2532,9921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3142,1321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
42842,6421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
535,5321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
62309,6421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
72842,6421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
84121,8207.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
9142,1327.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
10142,1321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1121,3221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

haloperidol tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

28793,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1780,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2910,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3227,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
44940,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5110,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
61170,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
75850,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8195,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
939,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
101170,0002.09.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

haloperidol tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40665,52

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1155,9521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2935,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
393,5721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
43898,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5467,8522.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
656,1421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7467,8521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
85458,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
993,5714.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
108514,8721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
118514,8707.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
12467,8521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1318,7121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

klozapin tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9291,54

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
156,2021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
284,3021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
328,1021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
41826,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5337,2022.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6337,2021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
711,2421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
82248,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
98,4321.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
102,8121.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1128,1021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
122,8121.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

klozapin tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2625,92

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
15,0721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
220,2821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
36,7621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4338,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
535,4922.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
615,2121.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
72,5321.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8591,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9304,2007.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1016,9021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

sulpirid kapsule 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMAVITA D.O.O.4200075750009VogošćaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4082,75

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1291,5021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
2116,6021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
317,4921.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
4116,6023.03.2022. FARMAVITA D.O.O.
5787,0521.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
624,4822.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
7437,2521.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
834,9821.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
987,4521.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
1097,9407.07.2022. FARMAVITA D.O.O.
1187,4511.07.2022. FARMAVITA D.O.O.
121,7421.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
1358,3021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
148,7421.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
1524,4816.08.2022. FARMAVITA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

risperidon film tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4569,99

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
143,9021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2351,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
387,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4439,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5131,7022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
617,5621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7131,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8289,7421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9684,8421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10289,7405.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
11684,8407.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
12153,6521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1310,5421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

diazepam rastvor za injekciju 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15420,85

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1422,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
22427,6521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3422,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4158,3221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5422,2023.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
63,1621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7147,7721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
81688,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9211,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10316,6514.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
11401,0921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
12126,6605.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
13401,0907.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
14105,5506.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
15211,1011.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
16422,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
17527,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
18105,5521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
192,1120.04.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

diazepam mikroklizma 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6732,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1220,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
2176,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
3220,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
4220,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
5176,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
6264,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
7880,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
8880,0011.07.2022. UNIFARM D.O.O.
944,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
1088,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

diazepam tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3668,54

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
197,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2134,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
354,9021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4457,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
515,3721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
679,3021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
718,3021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8183,0014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9610,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10671,0007.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1118,3011.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1254,9021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1336,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
147,3221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

diazepam tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5229,38

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1152,8421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2167,9921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
345,9021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4383,2621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5152,8423.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
699,1422.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
799,1421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
815,1421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9355,7221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10152,8421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
112,2921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12355,7205.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
131147,5007.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1476,1921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
150,4521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lorazepam tablete 2,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

920,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12,1121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
212,6621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
350,6421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4211,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
521,1022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
60,4221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
721,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
884,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
910,5514.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1015,8321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
115,0621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lorazepam rastvor za injekciju 4 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMALOGIST ALLBIX4403876500002Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13342,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1248,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
2372,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
3248,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
42480,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
51240,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
6124,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
724,8021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
8496,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
937,2021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
1024,8021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

bromazepam tablete 1,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1261,26

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
16,8621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2150,1521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
34,2921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
457,0521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5214,5022.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6214,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
77,2921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
88,5821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
912,8721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1042,9006.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1135,6027.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1235,6021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1312,8721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1412,8715.09.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

bromazepam tablete 3 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6501,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1180,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2270,9021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3193,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4258,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5154,8023.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
632,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7903,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8554,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
938,7014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10258,0006.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
11193,5011.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1264,5027.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
13193,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1464,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1519,3521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
16903,0002.09.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

bromazepam tablete 6 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1458,06

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
185,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
221,3721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
342,7521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4213,7522.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5213,7521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
66,8421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
785,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
814,2521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
93,9921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10149,6207.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1199,7527.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1299,7521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
130,5721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

alprazolam tablete 0,25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

370,64

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12,1421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
26,4221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
36,4221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4128,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
52,1414.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
61,2805.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
712,8421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
81,2821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

alprazolam tablete 0,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

569,29

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12,3821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
27,1421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
323,5621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4117,8121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
578,5421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
678,5405.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
71,4205.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
814,2821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
91,4321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
107,1402.09.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

alprazolam tablete 1 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMAVITA D.O.O.4200075750009VogošćaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

345,28

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
16,2521.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
212,5121.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
315,0121.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
462,5521.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
51,2522.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
631,2721.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
72,5005.07.2022. FARMAVITA D.O.O.
825,0221.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
92,5021.02.2022. FARMAVITA D.O.O.
101,2516.08.2022. FARMAVITA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

midazolam rastvor za injekciju 15 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

267399,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
114050,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
21405,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
38430,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
42866,2021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
556200,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
62107,5021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
733720,0021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
81375,0006.07.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
96322,5021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
10702,5021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.
11112,4021.02.2022. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

maprotilin film tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3301,37

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1458,1021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
273,2921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
377,8721.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4251,9521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5458,1022.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6458,1021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
74,5821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8229,0521.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9251,9510.06.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1073,2921.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
114,5821.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fluoksetin tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2003,61

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
119,4421.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
238,8821.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
338,8821.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4213,8421.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
57,7721.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6194,4021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7324,0021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
864,8021.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
911,6621.02.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
107,7716.08.2022. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

paroksetin tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1811,39

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
111,4521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
234,3521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
385,8721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
468,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
525,1921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6143,1221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7171,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8257,6217.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
968,7013.06.2022. INTERPROMET D.O.O.
1085,8721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1110,3021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
12143,1217.08.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

sertralin tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3751,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
182,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2231,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
392,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4327,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
56,1621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6330,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7222,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8277,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9222,7505.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
106,6011.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
11137,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
123,3021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

sertralin tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3031,57

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1154,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2215,8821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
386,3521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4771,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5154,2022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
643,1721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7154,2021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
89,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

neostigmin rastvor za injekciju 0,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23380,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1850,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2600,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3350,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4600,0023.03.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5920,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
66000,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7800,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
830,0006.07.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9350,0006.07.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10850,0002.08.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
111000,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
12500,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
13300,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
1480,0020.04.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
15900,0016.08.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
16200,0008.09.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

piridostigmin obložene tablete 60 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

848,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1123,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
22,0521.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
38,2021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4205,0022.03.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5205,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
612,3021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
712,3021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

buprenorfin sublingvalne tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

878,66

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13,6521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
281,8722.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
351,1721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4102,3421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

buprenorfin sublingvalne tablete 8 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1649,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
110,1821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
271,2722.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
371,2721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4142,5421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

buprenorfin, nalokson sublingvalne tablete 2 mg + 0,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

583,76

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13,3921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
247,5121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3142,5412.09.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

buprenorfin, nalokson sublingvalne tablete 8 mg + 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2021,13

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
112,7921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
289,5422.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
389,5421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4179,0821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

mebendazol tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

380,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
127,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
21,3521.02.2022. UNIFARM D.O.O.
316,2021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
427,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
58,1021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
640,5021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
74,0521.02.2022. UNIFARM D.O.O.
84,0507.07.2022. UNIFARM D.O.O.
932,4021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
104,0521.02.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

mebendazol oralna suspenzija 100 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

226,18

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
126,9221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
22,6921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
313,4621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
426,9221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
55,3821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
68,0714.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
78,0711.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
85,3821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

salbutamol rastvor za raspršivanje 5 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13094,59

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1144,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2722,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3867,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
41040,4022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
5471,0721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
61040,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
749,1321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8722,5014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
928,9021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1028,9007.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
11289,0011.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
12289,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
131156,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
14115,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

salbutamol suspenzija za inhalaciju pod pritiskom 100 mcg/doza

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2656,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
180,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
260,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
38,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
440,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
5600,0022.03.2022. UNIFARM D.O.O.
6200,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
7120,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
8140,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
9200,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
1020,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
1120,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ipratropijum bromid rastvor za atomizator 0,25 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21439,45

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1247,8521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
21338,4121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3495,7121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
489,2221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
54957,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
699,1421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
71239,2714.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
84957,1028.04.2022. INTERPROMET D.O.O.
9495,7117.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
10198,2821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1149,5721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1224,7821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

aminofilin rastvor za injekciju 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

215305,98

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
125497,5021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
28159,2021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
37649,2521.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4101,9921.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
57,1321.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
610199,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7203,9821.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
817338,3021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
97649,2521.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10152,9817.05.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
1110199,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
127649,2521.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
132039,8021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
1420,3920.04.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
158159,2022.08.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

bromheksin rastvor za injekciju 4 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25088,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1588,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
21960,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
3686,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
468,6021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
5294,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
65880,0005.07.2022. UNIFARM D.O.O.
7196,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
8294,0011.07.2022. UNIFARM D.O.O.
929,4021.02.2022. UNIFARM D.O.O.
10588,0021.02.2022. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

bromheksin oralne kapi, rastvor 2 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6397,49

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
142,7621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
21496,7421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3855,2822.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
4213,8221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5855,2821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6213,8221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
764,1406.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
821,3821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
942,7621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

bromheksin tablete 8 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8720,64

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
134,5621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2576,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3460,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4191,2321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
51152,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6172,8021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7576,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8138,2421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9138,2407.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
10138,2421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1111,5221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
12576,0002.09.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

butamirat film tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7464,32

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
144,5121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
22225,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
38,9021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4445,1022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
589,0221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6445,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7667,6514.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
822,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
922,2507.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1044,5121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1126,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

butamirat sirup 0,8 mg/ml, 200 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13694,54

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
126,8121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
25,3621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
316,0821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
4268,1022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
55362,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6268,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7536,2014.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
816,0821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

hloropiramin rastvor za injekciju 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

35095,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1825,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
23300,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3825,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
466,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
54125,0022.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
64125,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7660,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
849,5021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
91650,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
101155,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1116,5007.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12330,0006.07.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
131320,0003.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
143300,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15165,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16825,0022.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

loratadin tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1015,83

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14,2721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
285,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
325,6221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
442,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
524,3321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
612,8121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
721,3514.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
80,8521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
90,8507.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1042,7006.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1164,0521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
128,5421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
134,2721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

loratadin sirup 5 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

532,41

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
137,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
218,5521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
337,1021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
437,1017.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
527,8221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
618,5514.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
727,8311.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
83,7127.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
93,7121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
101,8521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

esencijalni fosfolipidi intrahealna suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje 25 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5580,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12790,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

prirodni fosfolipidi ukapna tekućina za dušnik i pluća, suspenzija 120 mg/1,5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

139292,05

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
169646,0222.03.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
269646,0221.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

tobramicin kapi za oči 3 mg/ml, 5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7725,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1391,1721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2977,9221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3391,1721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
439,1121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
5219,0521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6977,9221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
727,3821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8117,3514.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
911,7321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
107,8207.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
11469,4021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
123,9121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
13977,9202.09.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

tobramicin mast za oči 3 mg/g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8067,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1593,6521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2949,8421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3118,7321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
426,1221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
51080,4422.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
6189,9621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
71080,4421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
829,6821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9178,0914.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1029,6805.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
11712,3821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
125,9421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

deksametazon kapi za oči 1 mg/ml, 5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1065,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
174,7421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
237,3721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
33,7321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
474,7421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
512,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
611,2121.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
737,3714.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
87,4705.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
918,6821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
103,7321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

deksametazon, neomicin kapi za oči, rastvor 1 mg/ml+3,5 mg/ml; 10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6504,78

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1125,5721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
262,7821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3125,5721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
442,6921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
51004,6022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
6313,9321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
71004,6021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
842,6921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
9188,3614.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1012,5621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1145,2005.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1212,5507.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
13125,5706.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
14125,5717.05.2022. INTERPROMET D.O.O.
15226,0321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
16627,8721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1712,5621.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

timolol kapi za oči 5 mg/ml, 5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

664,07

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
142,9821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
210,7421.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
34,2921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
432,2317.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
553,7221.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
632,2321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
721,4914.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
842,9821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
953,7321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

betaksolol kapi za oči, suspenzija 2,5 mg/ml; 5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

516,44

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
130,3821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
212,1521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
330,3721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
442,5321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
530,3714.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
630,3821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

latanaprost kapi za oči 50 mcg/ml, 2,5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

918,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
122,4021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
28,9621.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
335,8421.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4112,0021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
589,6021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
622,4021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
722,4021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
831,3628.04.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
922,4021.02.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10112,0016.08.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.
118,9602.09.2022. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

tropikamid kapi za oči 10 mg/ml, 15 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8278,05

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1778,5021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2259,5021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3103,8021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
41297,5022.03.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5259,5021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
61297,5021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7155,7021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8519,0021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9311,4021.02.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10259,5016.08.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
11259,5022.08.2022. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fenilefrin kapi za oči 100 mg/ml, 10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMALOGIST ALLBIX4403876500002Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16162,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1427,2021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
21424,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
32136,0022.03.2022. FARMALOGIST ALLBIX
42136,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
5712,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
61068,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
7712,0011.07.2022. FARMALOGIST ALLBIX
8712,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
9854,4021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
10712,0016.08.2022. FARMALOGIST ALLBIX
111424,0022.08.2022. FARMALOGIST ALLBIX

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

tetrakain kapi za oči 5 mg/ml, 10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1FARMALOGIST ALLBIX4403876500002Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9361,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1895,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
2214,8021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
31074,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
4358,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
5358,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
6537,0011.07.2022. FARMALOGIST ALLBIX
7358,0021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
8107,4021.02.2022. FARMALOGIST ALLBIX
9358,0016.08.2022. FARMALOGIST ALLBIX
10895,0022.08.2022. FARMALOGIST ALLBIX

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

hipromeloza kapi za oči 5 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2159,48

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
142,2321.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
214,0721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
314,0721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
41126,2022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
5140,7721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
6281,5521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
719,7021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
842,2314.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
916,8911.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
1014,0721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
118,4521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

protamin sulfat rastvor za injekciju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6453,32

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1204,9921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2327,9921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3163,9921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
41229,9822.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
581,9921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
61229,9821.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7204,9914.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
8409,9911.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
9409,9921.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10205,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
11123,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
1281,9917.08.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

nalokson rastvor za injekciju 0,4 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1680,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
170,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
2140,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
384,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
442,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
542,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
6140,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
770,0020.05.2022. DOO FARMACIJA 2011
828,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
956,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

flumazenil rastvor za injekciju 0,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR4227082520006MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5480,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
180,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
2120,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
3160,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
4120,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
580,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
6120,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
780,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
8400,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
980,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
10240,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
1180,0016.08.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

voda za injekcije rastvarač za parenteralnu upotrebu 5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12993,08

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1912,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
2273,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
3821,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
427,3721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
51825,0022.03.2022. INTERPROMET D.O.O.
61,2721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
7127,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
81825,0021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
931,9314.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
10456,2521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
11127,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
12146,0007.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
13365,0011.07.2022. INTERPROMET D.O.O.
14912,5021.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
15319,3721.02.2022. INTERPROMET D.O.O.
16273,7521.02.2022. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

voda za injekcije rastvarač za parenteralnu upotrebu 10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12161,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1112,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
2120,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
3800,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
416,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
52400,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
62400,0022.03.2022. DOO FARMACIJA 2011
78,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
8560,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
9960,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
10160,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

voda za injekcije rastvarač za parenteralnu upotrebu 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2594,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
19,2021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
236,8021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
3920,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
4920,0022.03.2022. DOO FARMACIJA 2011
546,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
636,8021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011
792,0021.02.2022. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

voda za injekcije rastvarač za parenteralnu upotrebu 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR4227082520006MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4628,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
18,7021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
252,2021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
31914,0022.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
41914,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
587,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
687,0021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

voda za injekcije rastvarač za parenteralnu upotrebu 1000 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR4227082520006MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9599,52

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1499,9721.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
219,9921.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
339,9921.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
43999,8022.03.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
53999,8021.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
629,9921.02.2022. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enteralna visokokalorijska ishrana za djecu preko sonde bočica 1kcal/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1848,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
111,8521.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
235,5521.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3711,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4711,0028.04.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
511,8521.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enteralna visokokalorijska ishrana za oralnu upotrebu bočica 1,5 kcal/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13262,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
19,5021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2950,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3760,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4285,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
52850,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6190,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
72850,0028.04.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
8950,0027.07.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
9190,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
10190,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
11133,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
12285,0017.08.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
1347,5022.08.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enteralna visokokalorijska ishrana preko sonde bočica 1kcal/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15593,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
117,6021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
21056,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3211,2021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
41056,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
53520,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6352,0024.05.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7352,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
8176,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
9211,2021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
101056,0016.08.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
113520,0017.08.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enteralna visokokalorijska ishrana za pacijente sa Diabetes Mellitus-om bočica 1kcal/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4284,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.01.2022. - 25.01.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.01.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
121,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2105,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
363,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4630,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5630,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
663,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7630,0028.04.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
8210,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
9105,0021.02.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
10630,0016.08.2022. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: