Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Potrošni materijal

Datum objave: 03.06.2016. 13:31 / Izvor: Akta.ba, 03.06.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

Broj: 08-14/33-343-4/16

Sarajevo, 25.05.2016. godine

 

Na osnovu odredbi Člana 11. Internog pravilnika o postupku direktnog sporazuma, a na preporuku Odsjeka za javne nabavke i skladištenje, Sektora za računovodstveno-financijske poslove, javne nabavke i skladištenje (u daljem tekstu: Odsjek za nabavke i skladištenje) a koji je zadužen za provođenje postupka direktnog sporazuma za nabavku roba - potrošni materijal za servis Federalne uprave civilne zaštite, a u skladu sa Odlukom direktora Federalne uprave civilne zaštite o organizovanju i sprovođenju postupka direktnog sporazuma broj: 08-14/33-343-1/16 od 22.04.2016. godine, direktor Federalne uprave civilne zaštite donosi:

 

ODLUKA

o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku roba - potrošni materijal za servis Federalne uprave civilne zaštite ponuđaču:

AUTOMOTIV" t.r. Sarajevo

 

I

Odsjek za nabavke i skladištenje je u postupku direktnog sporazuma za nabavku roba -potrošni materijal za servis Federalne uprave civilne zaštite, nakon provedenog ispitivanja tržišta, te na osnovu ponude koju je dala firma "AUTOMOTIV" t.r. Sarajevo, na sastanku održanom dana 25.05.2016. godine dao preporuku da se nabavka navedene robe izvrši u firmi "AUTOMOTIV" t.r. Sarajevo (ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 2.084,52 KM dok sa PDV-om iznosi 2.438,88 KM).

 

II

Razmatrajući preporuku Odsjeka za nabavke i skladištenje iz tačke I ove Odluke, direktor Federalne uprave civilne zaštite odlučio je da prihvati preporuku Odsjeka za nabavke i skladištenje, pa je donio konačnu odluku o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma - nabavke roba potrošni materijal za servis Federalne uprave civilne zaštite, ponuđaču "AUTOMOTIV" t.r. Sarajevo

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja nakon čega će se najdalje u roku od 2 dana, sa izabranim dobavljačem zaključiti Ugovor o isporuci roba iz tačke I ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: