Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Ugalj s prevozom

Datum objave: 14.06.2016. 12:19 / Izvor: Akta.ba, 14.06.2016.

Na osnovu člana 70 i člana 88. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Statuta Društva Čl. 54, direktor JP RPC Tuzla - Inkubator „Lipnica" d.o.o. donosi:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ROBA „ISPORUKA UGLJA S PREVOZOM"

 

Član 1.

Na upućen zahtjev za dostavu ponuda putem konkurentskog zahtjeva u postupku „Isporuka uglja s prevozom" ponude su dostavili:

 

1. ERAX-INVEST d.o.o. Banovići

2. CARGO-TRANS d.o.o. Banovići

3. ĐUZEL d.o.o. Banovići

4. ILIĆ TRGOVINA d.o.o. Zvornik

5. HARMELI d.o.o. Banovići

6. IVANA d.o.o. Tuzla

 

Član 2.

Ponude su dostavljene u roku, formalno ispravne, te sadrže sve elemente tražene u tenderskoj dokumentaciji.

 

Član 3.

Nakon provedenog postupka otvaranja, ocjene i poređenja ponuda u konkurentskom postupku za najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Isporuka uglja s prevozom" izabrana je „ERAX-INVEST" d.o.o. Banovići, sa ukupnom cijenom od 36.958,89 KM sa PDV-om (tridesetšesthiljadadevetstotinapedesetosam i 89/100)

 

Član 4.

Direktor Društva će da potpiše Ugovor sa izabranim ponuđačem.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

JP RPC Tuzla - Inkubator „Lipnica" d.o.o.

 

Broj: 121-03/16 Lipnica,

14.01.2016. godine

 

Direktor JP RPC:

Muris Nišić, dipl.inž.rud.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: