Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Održavanje programa Docunova, Datanova i Finova

Datum objave: 06.02.2017. 13:45 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.02.2017.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

888-4-2-46-5-32/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ILIDŽA
IDB/JIB 4200319720000
Kontakt osoba Lejla Zukanović
Adresa Butmirska cesta 12
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 775-682
Faks (033) 637-862
Elektronska pošta javne.nabavke@opcinailidza.ba
Internet adresa www.opcinailidza.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Ilidža

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje programa Docunova, Datanova i Finova

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje programa Docunova, Datanova i Finova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50324100-3 Usluge održavanja sistema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

vidi td

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ilidža

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ITINERIS D.O.O. TUZLA 4209718600007 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

7140,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.2.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7140,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7140,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Pravni osnov sadržan je u članu 21. tačka c Zakona o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini kojim je propisano da se
pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obavještenja o nabavci ugovor može dodijeliti „ kada zbog suštinskih, tehnički
dokazivih.......... samo određeni dobavljači mogu izvršiti nabavku i kada ne postoji druga mogućnost izbora.........“. Imajući u
vidu zaštitu eskluzivnih prava privrednog društva “ITINERIS” doo za razvoj poslovnih informatičkih rješenja, srodne usluge i
konsalting, Tuzla, kao tvorca specijalizovanih softvera Docunova, Datanova i Finova koji su u upotrebi u Administrativnim
službama Općine Ilidža, usluge održavanja navedenih softverskih rješenja za 2017.godinu, jedino može izvršiti naprijed
pomenuto društvo.
Imajući u vidu iznesene činjenice ugovorni organ smatra da u ispunjeni uslovi iz člana 21.tačka c Zakona o javnim
nabavkama u Bosni i Hercegovini, za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

ITINERIS D.O.O. TUZLA

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: