Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2018. 14:26

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem JUSOM d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 76, 26.09.2018


Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Elma Zorabdić, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "JUSOM" D ruštvo sa ograničenom odgovornošću za građenje, Sarajevo, ul. Prvomajska br. 8, Sarajevo, na ročištu održanom dana 19.09.2018. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "JUSOM" Društvo za ograničenom odgovornošću za građenje, Sarajevo, ul. Prvomajska br. 8, Sarajevo.

2. Razrješava se dužnosti iikvidatora Omeragić Juso iz Sarajeva, ul. Donje Bioskobr. 9.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registraOpćinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 65-01-1525-09 (stari broj 1- 17695).

4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

 

Broj 65 0 L 679644 17 L
19. septembra 2018. godine
Sarajevo
(O-808/18)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: