Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.10.2018. 12:48

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem ARNOVUS d.o.o. Ilidža

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 76, 26.09.2018


Općinski sud u Sarajevu oglašava slijedeći

 

OGLAS

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "ARNOVUS" društvo zaproizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, Ul. Bojnička br. 129, Sarajevo,  Ilidža.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Memišević Ramiz, Ul. Bojnička br. 129,Ilidža.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta 1-21688.

4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Troškovi likvidacionog postupkapadaju na teret predlagača.

 

Broj 65 0 L 649665 17 L
20. septembra 2018. godine
Sarajevo
(O-811/18)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: