Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.10.2018. 12:45

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem UNIONPROMET d.o.o. Ilidža

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 76, 26.09.2018


Općinski sud u Sarajevu objavljuje slijedeći

 

OGLAS

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "UNIONPROMET" društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i posredovanje Ilidža, ul. Hamze Čelenke 48.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Tomić Vesna, ul. Rakovička cesta 50, Blažuj, Ilidža.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta 1-1729.

4. Prava koja ima likvidacioni dužnik "UNIONPROMET" društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i posredovanje Ilidža, ul. Hamze Čelenke 48, prema presudi Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 Ps 021405 11 Ps 2 od 13.08.2012. godine, prenose se na članove - osnivače društva Tomić Branislava, Tomić Mladena i Tomić Vesnu, svi na adresi ul. Mostarsko raskršće 27-a Ilidža, sa dijelovima svakom od po 1/3.

5. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

6. Troškovi likvidacionog postupkapadaju na teret predlagača.

 

Broj 65 0 L 643057 17 L
20. septembra 2018. godine
Sarajevo
(O-812/18)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: