Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2018. 13:00

Pokretanje prethodnog postupka radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom PORTAL ART d.o.o. za arhitektonske djelatnosti, projektovanje i inženjering Živinice

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 76, 26.09.2018


Općinski sud u Tuzli, sudija Antonela Đakovića kao stečajni sudija, u postupku prethodnog ispitivanja prijave za pokret anje stečajnog postupka, nad dužnikom "PORTAL ART" d.o.o. za arhitektonske djelatnosti, projektovanje i inžinjering Živinice, II ulica (ZPC "Bezistan" III sprat), dana 12.09.2018. godine, donio je sljedeće

 

RJEŠENJE


Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom "PORTAL ART" d.o.o. za arhitektonske djelatnosti, projektovanje i inženjering Živinice, II ulica (ZPC "Bezistan" III sprat),
Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Abadžić Osman iz Živinica.
Privremeni stečajni upravnik dužan je odmah po prijemu rješenja o imenovanju preduzeti radnje utvrđene odredbom člana 16. Zakona o stečajnom postupku, a naročito:
- obezbijediti imovinu dužnika i starati se o istoj,
- izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika,
- utvrditi da li postoji razlog zaotvaranje stečajnog postupka,
- ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka,
- utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka i
- uraditi kontrolu poslovanja stečajnog dužnika.
Privremeni stečajni upravnik dužan je podnijeti svoj pismeni izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog rješenja u kome će izvijestiti ovaj sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o tome da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, odnosno da li postoje bilo kakvi izgledi za nastavak daljeg poslovanja dužnika.
Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika se obustavljaju, izlučna i razlučna prava povjerioci ne mogu ostvariti u prethodnom postupku, stečajni dužnik ne može raspolagati budućom stečajnom masom bez saglasnosti privremenog stečajnog upravnika i suda, a sve to u cilju osiguranja buduće stečajne mase.
Rješenje će biti objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH", te se pozivaju povjerioci da privremenom stečajnom upravniku bez odlaganja dostave prijedlog mjera osiguranja na predmetima stečajnog dužnika koje će eventualno zahtijevati.
Ovo rješenje će se dostaviti Odjeljenju registra ovog Suda, Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Živinicama, Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Živinice, radi upisa zab ilježbe otvaranja prethodnog postupka.

 

Broj 32 0 St 332212 18 St
12. septembra 2018. godine
Tuzla
(03-3-3362/18)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: