Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2018. 12:53

Pokretanje prethodnog postupka radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva MONTIS d.o.o. Društvo sa ograničenom odgovornošću za izgradnju Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 76, 26.09.2018


Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Sedina Duraković, rješavajući po prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva MONTIS d.o.o. Društvo sa ograničenom odgovornošću za izgradnju Sarajevo ul. Nusreta Šišića Dede br. A2, van ročišta dana 16.08.2018. godine donio je slijedeće

 

RJEŠENJE


Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva MONTIS d.o.o. Društvo sa ograničenom odgovornošću za izgradnju Sarajevo ul. Nusreta Šišića Dede br. A2.
Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Džihanić Enis, ul. Trg Solidarnosti 13/6, Sarajevo.
Privremeni stečajni upravnik dužan je odmah po prijemu rješenja o imenovanju preduzeti radnje utvrđene odredbom člana 16. Zakona o stečajnom postupku, a naročito:
- obezbijediti imovinu dužnika i starati se o istoj,
- izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika,
- utvrditi da li postoji razlog zaotvaranje stečajnog postupka,
- ispitati da li će imovina stečajnogdužnika može pokriti troškove stečajnog postupka, utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka i
- uraditi kontrolu poslovanja stečajnog dužnika.
Privremeni stečajni upravnik je dužan podnijeti svoj pismeni izvještaj u roku od 30 dana od dana donošenja ovog rješenja u kome će izvijestiti ovaj sud o preduzetim radnjama, iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju. Stečajni dužnik ne može raspolagati budućom stečajnom masom bez saglasnosti privremenog stečajnog upravnika i suda, a u cilju osiguranja buduće stečajne mase.
Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika privremeno se obustavljaju. Izlučna i razlučna prava povjerioci ne mogu ostvarivati u prethodnom postupku.
Pozivaju se povjerioci da predlože mjere osiguranja nad predmetima i imovinom stečajnog dužnika.
Ovo rješenje će biti istaknuto na oglasnoj tabli ovog suda sa danom donošenja.
Rješenje se ima dostaviti Registru Općinskog suda u Sarajevu radi upisa zabilježbe prethodnog postupka u matičnom re gistarskom broju subjekta upisa broj MBS broj 65-01-0163-11 (stari broj 1-25634).

 

Broj 65 0 St 699073 18 St
16. augusta 2018. godine
Sarajevo
(03-3-3421/18)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: