Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.06.2024. 10:37

Prodaja motornih vozila Mercedes Benz Atego, Actros, Renault Midlum, Daimler Crysler Axor, Man L2000, paletara Linde i Jungheinrich

Izvor: Nezavisne novine, 18.06.2024.

MLIJEKOPRODUKT" d.o.o. Kozarska Dubica objavljuje dana, 18.06.2024. godine

OGLAS

za prodaju osnovnih sredstava - motornih vozila i paletara u vlasništvu preduzeća "MLIJEKOPRODUKT" d.o.o. Kozarska Dubica radnicima ovog Društva

I Predmet prodaje sa početnom cijenom vozila:

1. Mercedes Benz Atego,vrsta vozila:teretno, godina proiz¬vodnje: 2022,broj šasije: WDB9505021K716467, broj motora: 90692100221482, početna cijena: 4,000.00 KM

2. Renault Midlum, vrsta vozila: teretno, godina proizvo-dnje: 2007, broj šasije:VF644AGE000Q03390,broj mo¬tora: 10493629, početna cijena: 5,000.00 KM

3. Daimler Crvsler Axor, vrsta vozila: teretno, godina proizvodnje: 2002, broj šasije: WDF9440321B950197, broj motora: 45793700014648, početna cijena: 6,000.00 KM

4. Mercedes Benz Actros, vrsta vozila: teretno, godina proizvodnje: 2005, broj šasije: WDB9300031L035805, broj motora: 54194000396751, početna cijena: 3,000.00 KM

5. Mercedes Benz Atego, vrsta vozila: teretno, godina proizvodnje: 2003, broj šasije: WDB9506021K833695, početna cijena: 1,500.00 KM

6. Man L2000,vrsta vozila: teretno, godina proizvodnje: 2001, broj šasije: WMAL20ZZZ1Y070584, broj motora: 0589576578P371, početna cijena: 3,000.00 KM

7. Man L2000, vrsta vozila: teretno, godina proizvodnje: 2001,bro šasije: WMAL20ZZZlY084299,broj motora: 0589744595P371, početna cijena: 3,000.00 KM

8. Mercedes Benz Atego, vrsta vozila: teretno, godina proizvodnje: 2002, broj šasije:WDB9505021K706985, broj motora: 90692100192378, početna cijena: 2,000.00 KM

9. Paletar Jungheinrich, inv. 03471, početna cijena: 100.00 KM

10. Paletar Linde, inv. 03148, početna cijena: 150.00 KM

11. Paletar Linde, inv 03153, početna cijena: 100.00 KM

12. Paletar Jungheinrich, inv.03472, početna cijena: 150.00 KM

13. Paletar Jungheinrich, inv. 03473, početna cijena: 100.00 KM

Na ponuđene cijene će se obračunati PDV.

II Način prodaje

Prodaja vozila I paletara vrši se u viđenom stanju putem pribavljanja pismenih ponuda koje se podnose neposredno u preduzeću Mlijekoprodukt d.o.o. Kozarska Dubica sa na¬znakom «NE OTVARAJ-PONUDA ZA VOZILA I PALE-TARE». Ponuda se podnosi u sjedištu Društva u Kozarskoj Dubici na protokol i to u zatvorenoj koverti sa naznakom imena ponuđača, a u istoj je neophodno priložiti:

- Ponudu sa podacima o ponuđaču, sa naznakom vo-zila ili paletarana koje se odnosi ponuda i ponuđe-nom cijenom koja ne može biti niža od početne.

Za svako vozilo ili paletar koje je predmet prodaje podnosi se posebna ponuda u zatvorenoj koverti.

III Pregled vozila i paletara i uvid u dokumentaciju

Pregled vozila i paletara koja su predmet prodaje kao i uvid u dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u pe¬riodu od 09:00 do 16:00 sati, u periodu trajanja oglasa.

IV Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda održat će se dana 4.07.2024. godine u 12.00 sati u sjedištu Društva. Komisija otvara ponude onim redoslijedom kojim su pristigle, utvrđujući istovremeno koje su ponude stigle po isteku roka naznačenog u oglasu.Nakon otvaranja ponuda i oglašavanja njihovog sa¬držaja, Komisija utvrđuje i objavljuje koje su ponude naj¬povoljnije i zaključuje postupak prodaje.U slučaju da su ponude istovjetne po cijeni za isto vozilo, prioritet ima po¬nuda koja je ranije prispjela.

V Zaključivanje ugovora

Sa ponuđačem čija je ponuda najpovoljnija zaključiće se kupoprodajni ugovor.

VI Oglašavanje

Oglas ostaje otvoren do 30.06.2024. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: