Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.06.2024. 13:35

Prodaja motornih vozila VW, Renault

Izvor: Akta.ba, 18.06.2024.

HRVATSKA POŠTA d.o.o. Mostar

Na temelju Odluke Uprave Društva sa 407. sjednice UD dj broj : 10-3-361-3606-4/24 od 13.6.2024. godine kojom se odobrava prodaja motornih vozila u vlasništvu Hrvatske pošte d.o.o. objavljuje se:

JAVNA LICITACIJA MOTORNIH VOZILA

Red. br.

Marka vozila

Vrsta vozila

Registarska oznaka

God proizv. - Vrsta motora

Boja vozila

Početna cijena [KM sa PDV-om]

1.

VW Caddy

teretno

642 A 287

2006 - Dizel

bijela

4.463,55

2.

VW Caddy

teretno

642 A 288

2006 - Dizel

bijela

4.591,08

3.

VW Crafter

teretno

A16A 462

2009 - Dizel

bijela

5.306,19

4.

VW Caddy maxi

teretno

O75 K 481

2010 - Dizel

bijela

3.636,85

5.

VW Caddy

teretno

J62 K 480

2007 - Dizel

bijela

4.281,39

6.

VW Golf

putničko

533J 511

2004 - Dizel

siva

4.868,50

7.

VW Caddy

teretno

A98 M 166

2006 - Dizel

bijela

2.550,60

8.

VW Caddy

teretno

323 A 260

2006 - Dizel

bijela

2.805,66

9.

Renault Trafic

teretno

M82 T 195

2015 - Dizel

bijela

6.153,97

10.

VW Crafter

teretno

A16A 466

2009 - Dizel

bijela

5.306,19

11.

VW Caddy

teretno

J76 O 810

2016 - Dizel

bijela

8.082,17

12.

VW Crafter 35

teretno

J23T 654

2019 - Dizel

bijela

20.392,23

13.

Reanult Kangoo Maxi

teretno

O59 E 011

2015 - Dizel

bijela

5.408,53

UKUPNO:

77.846,91

Napomena:

U prodajne cijene svih vozila iz ove tablice je uračunat PDV. Naime HP d.o.o. Mostar je isti platio prilikom kupovine vozila i izvršen je povrat PDV-a, jer se radi o nabavci teretnih vozila, gdje se može koristiti pravo na odbitak ulaznog PDV-a prilikom nabave istih sukladno Zakonu o PDV-u, čl. 63. stavak 1., točka 3. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV.

U prodajnu cijenu vozila pod rednim brojem 6. je također uračunat PDV, jer isti HP d.o.o. nije platio na temelju izjave kupca da roba služi za dalju prodaju po starom Zakonu o porezu na promet p roizvoda i usluga, prije uvođenja Zakona o PDV-u. iako se radi o nabavci putničkog vozila (sukladno čl.32 Zakona o PDV-u).

Licitacija se provodi pojedinačno po vozilu u zatvorenim kuvertama i nije moguće istu provesti za više vozila/grupu vozila unutar jedne ponude.

Ponude dostavljati u zatvorenoj kuverti i na adresu: HP d.o.o. Mostar, Tvrtka Miloša b.b. ili osobnom dostavom na Protokol Društva, najkasnije do 27. 6. 2024 godine. Na kuverti naznačiti: šifru ( redni broj pod kojim se vozilo vodi u natječajnoj dokumentaciji u tabeli ), ime i prezime, adresu, telefonski broj, te naziv poduzeća ( za pravne osobe ) ponuditelja, s naznakom „ne otvaraj".

II

Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 28.6.2024, godine ( Petak ) u 12:00 sati u prostorijama Hrvatske Pošte d.o.o. Mostar ( Zgrada GPLS-a ), Put za Aluminij br.:131 Rodoč, na kojem mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi opunomoćitelji.

III

Vozila se prodaju po principu "zatečenog stanja" ili " viđeno-kupljeno"

I V

Zainteresirani mogu izvršiti pregled motornih vozila radnim danom u vremenu

od 08:30 - 15:00 sati od 19.6.2024. do 25.6.2024 godine ( osim subota i nedjelja 22. i 23.6.2024. )

Kontakt telefon : 036 445 113

V

Na javnome nadmetanju mogu sudjelovati ponuditelji koji na ime jamstva uplate novčane iznose u visini od 20 % od početne cijene vozila. Minimalan iznos koji se može ponuditi pojedinačno po vozilu je početna cijena svakog pojedinačnog vozila u tabeli po rednim brojevima od 1 do 13. Ponuda treba sadržavati točan naziv vozila, ponuđenu cijenu izraženu brojčano i slovima, dokaz o uplati na ime jamstva, te podatke o računu ponuditelja radi povrata novca na ime jamstva. Nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Uplate treba izvršiti na žiroračun 3381002202006334 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d. Mostar s naznakom „jamstvo za sudjelovanje na licitaciji".

VI

Kupac koji ponudi najveću cijenu za motorno vozilo, dužan je uplatu izvršiti u roku od pet radnih dana, te ukoliko to ne učini smatrat će se da licitirano vozilo nije prodano, a položena jamčevina neće biti vraćena. Komisija za provedbu licitacije ima pravo pozvati drugo rangiranog ponuđača i s istim obaviti postupak prodaje.

VII

Svim ponuđačima koji ne budu ostvarili kupovinu, jamčevina se vraća u roku od petnaest dana. Ponuđači su dužni podnijeti pismeni zahtjev za povrat jamčevine i dostaviti potrebnu dokumentaciju. Za pravne osobe - (ID broj; PDV broj, žiro račun, ime kontakt osobe i broj telefona).

Za fizičke osobe - (kopija osobne iskaznice, potvrda o prebivalištu sa CIPS-a; žiro račun i broj telefona).

VIII

Preuzimanje vozila može se izvršiti nakon uplate - konačne cijene na račun Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, nakon obostrano potpisanih kupoprodajnih ugovora, ispostavljenih faktura i zapisnika o primopredaji vozila.

IX

Troškove transporta plaća kupac, dok HP d.o.o. Mostar ne snosi nikakve troškove prema ponuđačima.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: