Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.10.2018. 08:53

Prodaja službenog vozila CITROEN C5 EXCLUSIVE

Izvor: Oslobođenje, 01.10.2018.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

Objavljuje

 

JAVNO NADMETANJE

ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora o prodaji službenog vozila broj: 02-987-1/18 od 24.09.2018. godine Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona objavljuje Javno nadmetanje za prodaju službenog vozila prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

 

I PREDMET PRODAJE:

1. Putničko vozilo "CITROEN" C5 EXCLUSIVE

2. Godina proizvodnje: 2009

3. Pređena kilometraža: 125.700 km

4. Registrovano do 30.12.2018.godine

5. Početna cijena: 13.550,00 KM

Ostale karakteristike vozila kao i slike vozila objavljeni su na web stranici Zavoda www.zjztk.ba

 

II PRAVO UČEŠĆA

1. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja prodaje se ponuđaču koji dostavi najveću cijenu (najpovoljnijem ponuđaču).

2. Pravo učešća imaju fizička i pravna lica koja izvrše uplatu pologa u iznosu od 200,00 KM za učešće na javnom nadmetanju.

3. Uplata pologa vrši se na račun Zavoda broj: 1321000309083330 kod NLB banke Tuzla ili na blagajnu Zavoda. Dokaz o uplati pologa predaje se na dan javnog otvaranja ponuda Komisiji za prodaju i licitaciju imenovanoj Odlukom direktora br: 01-869-5/18 od 25.09.2018. godine.

 

III PREGLED VOZILAI DOSTAVLJANJE PONUDA

1. Vozilo se može pogledati na parking prostoru na adresi Tuzlanskog odreda br.6. u Tuzli svakog radnog dana od 01.10. do 05.10.2018. godine u vremenu od 07,00 do 15,00 sati uz prethodnu najavu kontakt osobi.

2. Kontakt osoba je Hasanhodžić Amer, tel. 035/300-723; 035/307-700 ili 061/282-737.

3. Vozilo se prodaje u videnom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju (princip viđeno-kupljeno).

4. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, ul. Tuzlanskog odreda br. 6. 75000 Tuzla, poštom ili lićno, svakog radnog dana od 07 00 - 15 00 sati a najkasnije do 08.10.2018.godine do 11,00 sati sa naznakom

PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA "CITROEN" C5 - NE OTVARAJ.

5. Ponuda se podnosi na pripremljenom obrascu koji je dostupan na web stranici Zavoda www.zjztk.ba.

6. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kada su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

7. Javno otvaranje ponuda će se održat dana 08.10.2018. godine u sjedištu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u ulici Tuzlanskog odreda br. 6. u Tuzli u 11,30 minuta uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponudu.

8. Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda identične, tj. imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

9. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

 

IV OBAVEZE KUPCA

1. Ponuđač koji ponudi najvišu cijenu (Kupac) dužan je pristupiti zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 3 (tri) dana od dana završetka nadmetanja.

2. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti iznos kupoprodajne cijene odmah po obostranom potpisivanju kupoprodajnog ugovora.

3. Troškove prenosa vlasništva, transporta, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

4. Kupac je dužan vozilo preuzeti u viđenom stanju i to u roku od 3 (tri) dana po uplati ugovorene cijene.

5. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili ukoliko nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora kupac odustane od njegove realizacije, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača, a kupac gubi pravo na povrat pologa.

 

V DODATNE INFORMACIJE

1. Učesnicima u javnom nadmetanju čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni polog će bitr vraćen odnosno uplaćen na dostavljeni žiro račun po završetku javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču (Kupcu) polog će biti uračunat u kupoprodajnu cijenu što će se konstatovati zaključivanjem kupoprodajnog ugovora.

2. Da bi nadmetanje bilo uspješno mora biti dostavljena najmanje jedna validna ponuda.

3. Dodatne informacije mogu se dobiti od kontakt osobe na naznačene brojeve telefona.

4. Tekst Javnog nadmetanja se može preuzeti sa web stranice Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona www.zjztk.ba kao i u njegovim prostorijama u ulici Tuzlanskog odreda br. 6. Tuzla, kancelarija br.32., I sprat, svakog radnog dana od 07 00 - 15 00 sati, a objavljen je i u dnevnim novinama "Oslobođenje".

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: