Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.10.2018. 09:08

Odluka o pripajanju društva EL-EN TRADE d.o.o. Visoko društvu ED.EN d.o.o. Visoko

Izvor: Dnevni Avaz, 01.10.2018.

EL - EN trade d.o.o. Visoko

 

Broj:42/2018

Visoko, 28.09.2018. godine

 

Na osnovu odredaba članova 64. 65. i 66. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH"; broj 81/15), Habeš Almina, član Društva za proizvodnju, montažu, zavarivanje i usluge „EL-EN TRADE" d.o.o. Visoko, donosi:

 

ODLUKU

o pripajanju društva „EL-EN TRADE" d.o.o. Visoko društvu „ED.EN" d.o.o. Visoko

 

Član 1.

Ovom Odlukom Habeš Almina, kao član Društva za proizvodnju, montažu, zavarivanje i usluge „EL-EN TRADE" d.o.o. Visoko, vrši pripajanje Društva za proizvodnju, montažu, zavarivanje i usluge ,,EL-EN TRADE" d.o.o. Visoko (u daljem tekstu: Pripojeno društvo) Društvu za proizvodnju; montažu, zavarivanje i usluge „ED.EN" d.o.o. Visoko (u daljem tekstu: Društvo sljednik).

 

Član 2.

Društva učesnici pripajanja su:

1. Društvo za proizvodnju, montažu, zavarivanje i usluge „EL-EN TRADE" d.o.o. Visoko, sa sjedištem u Visokom, Dobrinje 130, matični registarski broj subjekta upisa: 43-01-0399-10, JIB: 4218715910004; i

2. Društvo za proizvodnju, montažu, zavarivanje i usluge „ED.EN" d.o.o. Visoko, sa sjedištem u Visokom, Dobrinje 129, matični registarski broj subjekta upisa: 43-01-0019-10, JIB: 4218349800004.

 

Član 3.

Osnovni cilj pripajanja je korištenje stalnih sredstava, radne snage i drugih potencijala oba Društva za stvaranje potrebnih pravnih i ekonomskih pretpostavki za širi istup na tržište i efikasnije poslovanje.

 

Član 4.

Imovina i obaveze Pripojenog društva prenose se u cjelosti na Društvo sljednika sa stanjem te imovine i obaveza na dan 31.10.2018. godine kako je to utvrđeno Planom reorganizacije i Izvještajem revizora.

 

Član 5.

Pripajanje se vrši prema bilansima stanja i bilansima uspjeha društava učesnika u reorganizaciji na dan 31.10.2018. godine' kao danom sa kojim seprema Planu reorganizacije vrši pripajanje.

 

Član 6.

Vlasnička struktura društava učesnika u reorganizaciji je sljedeća:'

Društvo za proizvodnju, montažu, zavarivanje i usluge „EL-EN 'I RADE" d.o.o. Visoko — sva vlasnička prava u Društvu pripadaju Habeš Almini, kao jedinom članu Društva i iznose 100% vlasničkog udjela u Društvu.

Društvo za proizvodnju, montažu, zavarivanje i usluge „ED.EN" d.o.o. Visoko — sva vlasnička prava u Društvu pripadaju Habeš Almini, kao jedinom članu Društva i iznose 100% vlasničkog udjela u Društvu.

 

Član 7.

Zbog činjenice da je Habeš Almina istovremeno i 100% vlasnik i jedini član Pripojenog društva i 100 % vlasnik i jedini član Društva sljednika, to će prema navedenom nakon izvršene reorganizacije i pripajanja upisani kapital Društva sljednika iznositi: -12.000,00 KM (slovima: dvanaesthiljadakonvertibilnihmaraka) u novcu sa udjelom Osnivača Habeš Almine u omjeru od 100 %.

 

Član 8.

Pripojeno društvo će prestati postojati sa danom upisa pripajanja u registar privrednih društava.

 

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Član 10.

Na osnovu ove Odluke direktor Društva neposredno ili putem punomoćnika će poduzeti sve radnje u postupku upisa pripajanja Društava i upisa brisanja Pripojenog društva kod nadležnog registra Općinskog suda u Zenici.

 

OSNIVAČ

Habeš Almina

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ED.EN d.o.o. Visoko

 

Broj.876/2018

Visoko, 28.09.2018. godine

 

Na osnovu odredaba članova 64., 65. i 66. Zakona o privrednim droštvima („Službene novine FBiH"; broj 81/15), Habeš Almina, član Društva za proizvodnju, montažu, zavarivanje i usluge „ED.EN" d.o.o.  Visoko, donosi:

 

ODLUKU

o prihvatanju pripajanju društva „EL-EN TRADE" d.o.o. Visoko društvu „ED.EN" d.o.o. Visoko

 

Član 1.

Ovom Odlukorp Habeš Almina, kao član Društva za proizvodnju, montažu, zavarivanje i usluge „ED.EN" d.o.o. Visoko, prihvata pripajanje Društva za proizvodnju, montažu, zavarivanje i usluge ,,EL- EN TRADE" d.o.o. Visoko (u daljem tekstu: Pripojeno društvo) Društvu za proizvodnju, montažu, zavarivanje i usluge „ED.EN" d.o.o. Visoko (u daljem tekstu: Društvo sljednik).

 

Član 2.

Društva učesnici pripajanja su:

1. Društvo za proizvodnju, montažu, zavarivanje i usluge „EL-EN TRADE" d.o.o. Visoko, sa sjedištem u Visokom, Dobrinje 130, matični registarski broj subjekta upisa: 43-01-0399-10, JIB: 4218715910004;i

2. Društvo za proizvodnju, montažu, zavarivanje i usluge „ED.EN" d.o.o. Visoko, sa sjedištem u Visokom, Dobrinje 129, matični registarski broj subjekta upisa: 43-01-0019-10, JIB: 4218349800004.

 

Član 3.

Osnovni cilj pripajanja je korištenje stalnih sredstava, radne snage i drugih potencijala oba Društva za stvaranje potrebnih pravnih i ekonomskih pretpostavki za širi istup na tržište i efikasnije poslovanje.

 

Član 4.

Imovina i obaveze Pripojenog društva prenose se u cjelosti na Društvo sljednika sa stanjem te imovine i obaveza na dan 31.10.2018. godine kako je to utvrđeno Planom reorganizacije i Izvještajem revizora.

 

Član 5.

Pripajanje se vrši prema bilansima stanja i bilansima uspjeha društava učesnika u reorganizaciji na dan 31.10.2018. godine, kao danom sa kojim se prema Planu reorganizacije vrši pripajanje.

 

Član 6.

Vlasnička struktura društava učesnika u reorganizaciji je sljedeća:

Društvo za proizvodnju, moutažu, zavarivanje i usluge „EL-EN TRAĐE" d.o.o. Visoko — sva vlasnička prava u Društvu pripadaju Habeš Almini, kao jedinom čianu Društva i iznose 100% vlasničkog udjela u Društvu.

Društvo za proizvodnju, montažu, zavarivanje i usluge „ED.EN" d.o.o. Visoko — sva vlasnička prava u Društvu pripadaju Habeš Almini, kao jedinom članu Društva i iznose 100% vlasničkog udjela u Društvu.

 

Član 7.

Zbog činjenice da je Habeš Almina istovremeno i 100% vlasnik i jedini član Pripojenog društva i 100 % vlasnik i jedini član Društva sljednika, to će prema navedenom nakon izvršene reorganizacije i pripajanja upisani kapitai Društva sljednika iznositi: - 12.000,00 KM (slovima: dvanaesthiljadakonvertibilnihmaraka) u novcu sa udjelom Osnivača Habeš Almine u omjeru od 100 %.

 

Član 8.

Pripojeno društvo će prestau postojati sa danom upisa pripajanja u registar privrednih društava.

 

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Član 10.

Na osnovu ove Odluke direktor Društva neposredno ili putem punomoćnika će poduzeti sve radnje u postupku upisa pripajanja Društava i upisa brisanja Pripojenog društva kod nadležnog registra Općinskog suda u Zenici.

 

OSNIVAČ

Habeš Almina

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: