Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.09.2018. 14:53

(VII izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu) Izvođenje radova na uređenju Male Vijećnice - Beledije i utopljavanju zgrade Općinske uprave Odžak (zgrada 2)

Izvor: Akta.ba, 21.09.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ODŽAK

Općinski načelnik

 

Broj: 01-02- 2700/18

Datum: 21.09.2018.godine

 

Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i članka 38. Statuta općine Odžak („Službeni glasnik općine Odžak", broj 02/09), a u skladu s sredstvima planiranim u Proračunu Općine Odžak za 2018.godinu, Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

o VII. (sedmoj) izmjeni i dopuni Plana javnih nabava Općine Odžak za 2018. godinu

 

Članak 1.

Na osnovu ukazanih potreba Općine Odžak vrši se VII. (sedma) izmjena i dopuna Plana javnih nabava Općine Odžak za 2018.godinu, broj: 01-02-1360/18 od 30.03.2018. godine.

 

Plan javnih nabava se mijenja u dijelu III-RADOVI pod rednim brojevima 1. i 37. i glasi:

 

Pod rednim brojem 1:

Predmet javne nabave: Radovi na uređenju Male Vijećnice - Beledije

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 25.200,00 KM,

Ekonomski kod: 821200,

Vrsta postupka: konkurentski zahtjev za dostavu ponuda,

Okvirni datum pokretanja postupka: rujan,

Okvirni datum zaključenja ugovora: prosinac,

Izvor financiranja: Federalno ministarstvo kulture i sporta.

 

Pod rednim brojem 37:

Predmet javne nabave: Utopljavanje zgrade Općinske uprave Odžak (zgrada 2),

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 70.238 KM,

Ekonomski kod: 821200,

Vrsta postupka: konkurentski zahtjev za dostavu ponuda,

Okvirni datum pokretanja postupka: rujan,

Okvirni datum zaključenja ugovora: prosinac,

Izvor financiranja: Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Proračun Općine Odžak.

 

Članak 2.

Svi podaci koji su obuhvaćeni izmjenom Plana javnih nabava sadržani su u tabeli koja čini sastavni dio ove odluke.

 

Članak 3.

Ova Odluka je sastavni dio Plana javnih nabava Općine Odžak za 2018.godinu. Svi ostali podaci Plana javnih nabava za 2018.godinu ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Općine Odžak: www. odzak.ba.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ODŽAK

Općinski načelnik

 

Broj: 01-02- 2700-1/18

Datum: 21.09.2018.godine

 

Red br.

PREDMET NABAVE

Ekonomski kod

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum za ključenja ugovora

Izvor financiranja

1

2

3

4

5

6

7

8

 

IZMJENA

 

 

 

 

 

 

 

RADOVI

 

 

 

 

 

 

1.

Radovi na uređenju Male Vijećnice - Beledije

821200

25.200,00

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

rujan

prosinac

Federalno ministarstvo kulture i sporta

37.

Utopljavanje zgrade Općinske uprave Odžak (zgrada 2)

821200

70.238.00

Konkurentski

zahtjev za dostavu ponuda

rujan

prosinac

Fed.niin. prostornog uređenja Proračun Općine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: