Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2018. 09:19

(izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu) Nabavka usluga izrade osnove zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta opštine Šamac

Izvor: Akta.ba, 02.10.2018.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ŠAMAC

NAČELNIK OPŠTINE

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BnH („Službeni glasnik BiH" broj 39/14). člana 66. Slatuta Opštine Šamac („Službeni glasnik Opštine Šaman". broj 9/17) a u skladu sa budžetskim planiranim sredstvima Opštine Šamac za 2018. godinu. Načelnik opštine d o n o s i

 

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENjU PLANA JAVNIH NABAVKI OPŠTINE ŠAMAC ZA 2018. godinu

 

Član 1.

Ovom odlukom na osnovu ukazanih potreba Opštine Šamac vrše se izmjene i dopune Odluke o donošenju Plana javnih nabavki Opštine Šamac za 2018. godinu. broj 01-022-6/18 od 16.01.2018. godine. Odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju plana javnih nabavki opštine Šamac za 2018. god. broj 01-022-8/18 od 19.01.2018. godine , Odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju plana javnih nabavki opštine Šamac za 2018. god. broj 01-022-76/18 od 20.03.2018. godine.

 

Odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju plana javnih nabavki opštine Šamac za 2018. god. broj 01- 022-79/18 od 22.03.2018. godine . Odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju plana javnih nabavki opštine Šamac za 2018. god. broj 01-022-115/18 od 12.04.2018. godine i Odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju plana javnih nabavki opštine Šamac za 2018. god. broj 01-022-157/18 od 11.05.2018. godine i Odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju plana javnih nabavki opštine Šamac za 2018. god. broj 01-022-191/18 od 04.06.2018. godine i Odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju plana javnih nabavki opštine Šamac za 2018. god. broj 01-022-273/18 od 31.07.2018. godine i Odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju plana javnih nabavki opštiie Šamac za 2018. god. broj 01-022-282/18 od 16.08.2018. godine.

 

Plan javnih nabavki može biti izmijenjen ili/i dopunjen, donošenjem Odluke o izmjenama/dopunama Plana nabavki.

Član 2.

Svi podaci koji su obuhvaćeni izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki sadržani su u tablici koja čini sastavni dio ove odluke.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Šamac"

 

Vrsta postupka : O-otvoreni postupak, K-konkurentski zahtjev za dostavu poiuda. D-direktni sporazum:

Pozicije: 130- Odjeljenje za opštu upravu. 140- Odjeljenje za finansije, 150- Odjeljenje za privredu, 151-Služba za drušgvene djelagnosgi. 160- Odjeljenje za prostorno uređ. stamb. komunalne poslove.

 

 

Dostaviti:

a) „Službeni glasnik Opštine Šamac"

b) Veb sajt Opštine Šamax

v) Evidencija i

g) Arhiva.

 

Broj: 01-022-314/2018

Datum: 27.09.2018. god.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: