Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2018. 09:56

(najava tendera za 2018. godinu) Nabavka i isporuka orginalnih rezervnih dijelova i interventni servis obrtnih vrata Boon Edam, rezervni dijelovi za traktore i viljuškare, servisiranje i održavanje sigurnosne opreme, snjegobacač, materijali za održavanje čistoće, tečna goriva, elektro traktor, kolica za prtljag, kancelarijski materijal, električna energija, elektro materijal, LED svjetiljke, sanacija asfaltnih površina, osiguranje objekata i zaposlenika, stručno usavršavanje, usluge hitne pomoći, hotelske usluge, nadzor nad izvođenjem radova, konsultanstke usluge za izradu modela za troškovno razdvajanje, rekonstrukcije centralnog kišnog kanala oborinske kanalizacije, sanacija krova, rekonstrukcija toplotne podstanice - Duplex

Izvor: Akta.ba, 02.10.2018.

PLAN NABAVKI ZA 2018. GODINU

Broj protokola: 04-6-04-7-1620-6/18

 

 

 

ROBE

 

Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interventni servis obrtnih vrata proizvođača

 

 

 

 

 

 

 

SMRU

C.20

G.1

"Boon Edam"

60.000,00

PP

n/a

01/18

03/18

03/21

Ugovor (3g)

GIO

B.04

 

Rezervni dijelovi sa ugradnjom za traktore i

 

 

 

 

 

 

 

SMRU

C.20

G.4

viljuškare proizvođača Still

100.000,00

PP

n/a

01/18

04/18

04/21

Ugovor (3g)

GIO

B.02

 

Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interventnog servisa za vatrogasna vozila

 

 

 

 

 

 

 

SMRU

C.20

G.6

proizvođača ROSENBAUER

60.000,00

PP

n/a

12/18

04/19

04/21

Ugovor (2g)

GIO

B.02

 

Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.7

interventnog servisa za agregate proizvođača HITZINGER GmbH, Austrija.

60.000,00

PP

n/a

12/18

04/19

04/21

Ugovor (2g)

SMRU GIO

C.20 B.02

 

Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interventnog servisa za vatrgosna vozila

 

 

 

 

 

 

 

SMRU

C.20

G.8

proizvođača ZIEGLER

60.000,00

PP

n/a

01/18

04/18

04/19

Ugovor (1g)

GIO

B.02

 

Preventivni i interventni servis i isporuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orginalnih rezervnih dijelova BHS sistema

 

 

 

 

 

 

 

SMRU

C.20

G.14

proizvođača VANDERLANDE

50.000,00

PP

n/a

01/18

03/18

03/19

Ugovor (1g)

GIO

B.03

 

Servisiranje i održavanje sigurnosne opreme i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.19

sistema proizvođača Smiths Detection i CEIA

130.000,00

PP

n/a

01/18

04/18

04/20

Ugovor (2g)

GIO

B.07.09

G.20

Snjegobacač

2.300.000,00

OP

n/a

01/18

04/18

10/18

Ugovor

Investicija

O.01.22

G.21

Materijali za održavanje čistoće

170.000,00

OP

n/a

01/18

04/18

04/19

Ugovor (1g)

SMRU

A.06

 

Nabavka, izmještanje i polaganje kablova radi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povezivanja postojeće mrežne infrastrukture

 

 

 

05/18

08/18

10/18

 

 

 

G.22

sa novom kablovskom trasom

150.000,00

OP

n/a

 

 

 

Ugovor

Investicija

D.02.09

 

 

 

R.B.

Predmet Nabavke

Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a)

Vrsta Postupka

Osnov

za izuzeće

Pokretanje postupka

Zaključenje ugovora

Kraj Realizacije

Ugovor ili

OS (trajanje ugovora)

Plan

Planska pozicija

G.46

Tečna goriva za neregistrovana aerodromska vozila, termogene i agregate sa pumpe isporučioca koja je stacionirana na zračnoj strani - sigurnosno restriktivnoj zoni aerodroma.

270.000,00

PP

n/a

02/18

05/18

05/19

Ugovor (1g)

SMRU

B.18

G.48

Elektro traktor

400.000,00

OP

n/a

05/18

08/18

12/18

Ugovor

Investicija

O.01.04

G.49

Kolica za prtljag

120.000,00

OP

n/a

05/18

08/18

12/18

Ugovor

Investicija

O.01.24

G.50

Push back

350.000,00

OP

n/a

05/18

08/18

12/18

Ugovor

Investicija

O.01.05

G.52

Boarding passes and baggage tags

120.000,00

OP

n/a

03/18

07/18

07/20

Ugovor (2g)

SMRU

A.13

G.56

Rendgenska oprema za pregled robe

210.000,00

OP

n/a

05/18

08/18

10/18

Ugovor

Investicija

O.04.24

G.58

Prtljažna kolica

55.000,00

OP

n/a

05/18

08/18

12/18

Ugovor

Investicija

O.04.28

G.59

Originalni rezervni dijelovi te usluge interventnog servisa za vozila proizvođača Overaasen, Norveška

120.000,00

PP

n/a

05/18

08/18

08/20

Ugovor (2g)

SMRU GIO

C.20 B.02

G.60

Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova avio mostova proizvođača "Aviobridge"

150.000,00

PP

n/a

06/18

09/18

09/22

Ugovor (4g)

SMRU GIO

C.20 B.04

G.61

Kancelarijski materijal

250.000,00

OP

n/a

07/18

11/18

11/19

Ugovor (1g)

SMRU

A.05

G.62

Električna energija

1.300.000,00

OP

n/a

09/18

12/18

12/20

Ugovor (2g)

SMRU

B.16

G.65

Elektro traktor 2019

700.000,00

OP

n/a

09/18

12/18

05/19

Ugovor

Investicija

O.01.04

G.70

Elektro materijal

120.000,00

OP

n/a

10/18

01/19

01/21

Ugovor (2g)

SMRU

A.02

G.72

LED svjetiljke ruba piste

180.000,00

OP

n/a

05/18

08/18

12/18

Ugovor

Investicija

B.02.05

 
 
 
 

USLUGE

R.B.

Predmet Nabavke

Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a)

Vrsta Postupka

Osnov

za izuzeće

Pokretanje postupka

Zaključenje ugovora

Kraj Realizacije

Ugovor ili

OS (trajanje ugovora)

Plan

Planska pozicija

S.1

Sanacija asfaltnih površina ispod avio mostova-Betonska podloga -nadzor i ispitivanje (III faza)

90.000,00

OP

n/a

01/18

04/18

07/18

Ugovor

Investicija

B.02.08

S.5

Osiguranje objekata i opreme od svih rizika (All Risk PD)

140.000,00

OP

n/a

01/18

03/18

03/21

Ugovor (3g)

SMRU

J.29

S.6

Stručno usavršavanje radnika i management-a

100.000,00

NP

n/a

01/18

01/18

12/18

Više ugovora

Školovanja

Sve pozicije

S.7

Hotelske usluge

50.000,00

NP

n/a

01/18

01/18

12/18

Više ugovora

Finansijski

G.28

S.12

Usluge hitne pomoći

500.000,00

Izuzeće

Čl.10.1.d

03/18

05/18

05/20

Ugovor (2g)

SMRU

R.46

S.15

Sanacija asfaltnih površina ispod avio mostova-Betonska podloga -nadzor i ispitivanje (IV faza)

90.000,00

OP

n/a

04/18

07/18

12/18

Ugovor

Investicija

B.02.08

S.17

Osiguranje zaposlenika Naručioca usluge od posljedica nesretnog slučaja - nezgode

60.000,00

OP

n/a

05/18

12/18

12/20

Ugovor (2g)

SMRU

J.29

S.21

Sistem za rasturanje podhlađene magle

100.000,00

OP

n/a

07/18

10/18

03/19

Ugovor

Investicija

O.09.01

S.25

Usluge profesionalne vatrogasne brigade

1.940.000,00

Izuzeće

Čl.10.1.d

12/18

02/19

02/21

Ugovor (2g)

SMRU

R.59

S.27

Nadzor nad izvođenjem radova na moderinizaciji i dogradnji Terminala B

1.000.000,00

OP

n/a

05/18

09/18

10/22

Ugovor

Investicija

D.02.09

 
 
 

 

R.B.

Predmet Nabavke

PDV-a)

Postupka

izuzeće

postupka

ugovora

Realizacije

ugovora)

Plan

pozicija

 

Nadzor nad izvođenjem radova ekskluzivnog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.29

VIP salona

50.000,00

OP

n/a

05/18

09/18

06/19

Ugovor

Investicija

A.02.04

 

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.30

Poslovne zgrade za OPC i osoblje

120.000,00

OP

n/a

05/18

09/18

03/22

Ugovor

Investicija

E.02.04

S.36

Izrada projekta sanacije (rekonstrukcije) PSS,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rulnica i platforme

1.000.000,00

OP

n/a

05/18

08/18

12/18

Ugovor

Investicija

B.02.10

S.38

Konsultantske usluge za izradu modela za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

troškovno razdvajanje

130.000,00

OP

n/a

06/18

09/18

12/18

Ugovor

SMRU

R.51

 

 

RADOVI

R.B.

Predmet Nabavke

Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a)

Vrsta Postupka

Osnov

za izuzeće

Pokretanje postupka

Zaključenje ugovora

Kraj Realizacije

Ugovor ili

OS (trajanje ugovora)

Plan

Planska pozicija

W.2

Rekonstrukcija centralnog kišnog kanala oborinske kanalizacije III faza radova

280.000,00

OP

n/a

03/18

06/18

09/18

Ugovor

Investicija

B.02.06

W.3

Sanacija asfaltnih površina ispod avio mostova - Betonska podloga (IV faza)

800.000,00

OP

n/a

04/18

07/18

12/18

Ugovor

Investicija

B.02.07

W.4

Proširenje platforme I faza

4.300.000,00

OP

n/a

09/18

11/18

12/18

Ugovor

Investicija

B.02.02

W.5

Moderinizacija i dogradnja Terminala B

30.000.000,00

OP

n/a

05/18

09/18

10/20

Ugovor

Investicija

D.02.09

W.6

Kontejnerski blokovi

60.000,00

OP

n/a

05/18

09/18

12/18

Ugovor

Investicija

F.05.01

 

 

 

R.B.

Predmet Nabavke

PDV-a)

Postupka

izuzeće

postupka

ugovora

Realizacije

ugovora)

Plan

pozicija

W.7

Izgradnja ekskluzivnog VIP salona

1.500.000,00

OP

n/a

05/18

09/18

06/19

Ugovor

Investicija

A.02.03

W.8

Izgradnja Poslovne zgrade za OPC i osoblje

6.000.000,00

OP

n/a

05/18

09/18

03/20

Ugovor

Investicija

E.02.02

W.9

Izgradnja VAL objekta

200.000,00

OP

n/a

05/18

09/18

12/18

Ugovor

Investicija

F.04.02

W.10

Izgradnja kablovske kanalizacije uz

 

OP

 

 

 

 

 

 

 

aerodromsku ogradu

1.100.000,00

n/a

05/18

08/18

11/18

Ugovor

Investicija

P.10.01

W.11

Dnevni spremnik sanitarne vode - izvođenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

radova

90.000,00

OP

n/a

07/18

09/18

11/18

Ugovor

Investicija

F.02.01

W.13

Rekonstrukcija toplotne podstanice - Duplex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hangar

65.000,00

KZ

n/a

05/18

07/18

09/18

Ugovor (1g)

Investicija

G.01.01

W.14

Sanacija krova trafo-stanice

200.000,00

OP

n/a

09/18

11/18

12/18

Ugovor

Investicija

F.01.05

 

 

IZUZEĆA

R.B.

Predmet Nabavke

Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a)

Vrsta Postupka

Osnov

za izuzeće

Pokretanje postupka

Zaključenje ugovora

Kraj Realizacije

Ugovor ili

OS (trajanje ugovora)

Plan

Planska pozicija

E.3

Vina i rakije domaće proizvodnje za DFS

53.000,00

Izuzeće

Čl. 86.1.a

01/18

02/18

02/19

Ugovor (1g)

SMRU

S.67

E.16

Rukotvorine domaće proizvodnje za DFS

70.000,00

Izuzeće

Čl. 86.1.a

02/18

03/18

03/19

Ugovor (1g)

SMRU

S.67

E.19

Cigarete za DFS

80.000,00

Izuzeće

Čl. 86.1.a

03/18

04/18

04/19

Ugovor (1g)

SMRU

S.67

 
 

 

R.B.

Predmet Nabavke

Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a)

Vrsta Postupka

Osnov

za izuzeće

Pokretanje postupka

Zaključenje ugovora

Kraj Realizacije

Ugovor ili

OS (trajanje ugovora)

Plan

Planska pozicija

E.22

Prehrambeni proizvodi

50.000,00

Izuzeće

Čl. 86.1.a

03/18

05/18

05/19

Ugovor (1g)

SMRU

E.22

E.28

Smrznuto povrće

50.000,00

Izuzeće

Čl. 86.1.a

05/18

07/18

07/20

Ugovor (1g)

SMRU

E.22

E.44

Otkup hangara poduzeća BH Airlines u stečaju

2.300.000,00

Izuzeće

Čl. 10.1.e

06/18

08/18

11/18

Ugovor

Investicija

G.02.01

 

DIREKTNI SPORAZUMI I SITNA IZUZEĆA 

 

R.B.

Predmet Nabavke

Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a)

Vrsta Postupka

Osnov

za izuzeće

Pokretanje postupka

Zaključenje ugovora

Kraj Realizacije

Ugovor ili

OS (trajanje ugovora)

Plan

Planska pozicija

D.1

Nabavke na osnovu direktnih sporazuma i izuzeća manjih od 6.000,00 KM

1.100.000,00

DS /

Izuzeće

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

 

Vrste planova

 

 

SMRU - Plan nabavke sirovina, materijala, roba

usluga

 

GIO - Plan održavanja građevina, infrastrukture

opreme

Datum: 08.06.2018.

 

 

Legenda:

 

Vrste postupaka

DS - Direktan sporazum

KZ - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

OP - Otvoreni postupak

NP - Neprioritetne usluge

Osnovi za izuzeća

Čl.10.1.d - Prirodni ili zakonski monopol

Čl.10.1.e - Građevine

Čl.86.1.a - Robe za daljnju prodaju

Čl.86.1.b - Robe koje ne podpadaju pod core djelatnost društva

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: