Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2018. 12:05

(II izmjena plana javnih nabavki za 2018. godinu) Nabavka vanjske stolarije SPŠ Sanus Futurum, Sanski Most, kotla na pelet, LED rasvjete, studija uvođenja biciklizma u USK

Izvor: Akta.ba, 02.10.2018.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Unsko - sanski kanton

MINISTARSTVO ZA GRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITI OKOLIŠA

 

Broj: 11-49-7-17/17

Bihać, 28 -09- 2018

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 66. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), Financijskim sredstvima odobrenim u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu („Službeni glasnik USK“ broj: 12/18 i 23/18), ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša donosi:

 

ODLUKU

o donošenju 11. izmjene Plana nabavki Ministarstva za građenje, prostorno uređenje I zaštitu okoliša za 2018. Godinu

 

Član 1.

Ovom Odlukom ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša donosi II. izmjenu Plana nabavki Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša za budžetsku 2018. godinu, a isti obuhvata redni broj, predmet nabavke. Šifra Jedinstveni rječnik javne nabavke, procijenjenu vrijednost, vrstu postupka, okvirni datum pokretanja postupka, okvirni datum zaključenja ugovora i izvor financiranja.

 

Plan nabavki tokom budžetske godine može se izmijeniti ili dopuniti.

 

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će, zajedno sa II. izmjenom Plana nabavki, biti objavljena na intemetskoj stranici Ministarstva za građenje, prostorno uređenje I zaštitu okoliša - www.mgpuzo.org i web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona www.vladausk.ba

 

 

II. IZMJENA PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZA GRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA ZA 2018. GODINU

 

Bihać, septembar 2018. Godina

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeniglasnik BiH“, broj: 39/14), člana 66. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne
i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), financijskim sredstvima odobrenim u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu („Službeni glasnik USK“ broj: 12/18 i 23/18), te Plana nabavki Ministarstva broj: 11-49-1125-1/18 od 25.1.2018.godine, broj: 11-49-1125-2/18 od 18.7.2018.godine ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša donosi:

 

 

 

Član 1.

Donosi se II. Izmjena Plana nabavki Ministarstva za građenje, prostorno uređenje I zaštitu okoliša za budžetsku 2018. godinu.

Plan nabavki iz stava 1. ovog člana obuhvata:

- redni broj predmet nabavke šifra Jedinstveni rječnik javne nabavke - JRJN

-  procijenjena vrijednost,

- vrsta postupka

- okvirni datum pokretanja postupka

- okvirni datum zaključenja ugovora

- izvor financiranja.

 

Član 2.

Osim nabavki roba, usluga i radova navedenih u Planu nabavki, nabavke će se provoditi i u drugim (hitnim) slučajevima u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 3.

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša zadržava pravo da u Planu nabavki promjeni vrstu postupka, kao i procijenjenu vrijednost nabavke, iz razloga utvrđenog na ekonomskim ili drugim pokazateljima, kao što su znatnije promjene cijena u

odnosu na cijene u vrijeme procjene nabavke, smanjenje ili povećanje količina u skladu sa izmijenjenim okolnostima i slično.

 

Član 4.

Plan nabavki sačinjen je u skladu sa financijskim sredstvima odobrenim u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu („Službeni glasnik USK“ broj: 12/18 i 23/18).

U toku budžetske godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki.

 

Član 5.

Za 2018. godinu utvrđuje se slijedeći Plan nabavke roba, usluga i radova:

 

Tabelarni pregled Plana nabavki Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša za 2018. godinu

RB

PREDMET NABAVKE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
BEZ PDV-a

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM ZAKLJUČIVANJA UGOVORA

IZVOR FINANCIRANJA

 

I ROBE

1.

Vreće za otpad

19640000-4

3.300,00

DIREKTNI

SPORAZUM

JULI

JULI

OKOLIŠI

2.

Vanjska stolarija SPŠ Sanus
Futurum, Sanski Most

44221000-5

22.222,00

KONKURENTSKI

ZAHTJEV

OKTOBAR

NOVEMBAR

NAMJENSKA

3.

Kotao na pelet za SPŠ Sanus
Futurum, Sanski Most

45232141-2

24.150,00

KONKURENTSKI

ZAHTJEV

OKTOBAR

NOVEMBAR

NAMJENSKA

4.

LED rasvjeta SPŠ Sanus
Futurum, Sanski Most

31000000-6

2.988,00

KONKURENTSKI

ZAHTJEV

OKTOBAR

NOVEMBAR

NAMJENSKA

UKUPNO ROBE

52.660,00

 

U USLUGE

1.

Usluge koje pružaju objekti u
kojima se nudi noćenje sa
doručkom na području Sarajeva

55270000-3

6.000,00

DIREKTNI

SPORAZUM

JANUAR

FEBRUAR

BUDŽET/
NAMJENSKA

2.

Usluge restorana i usluge
posluživanja hranom na području
Bihaća i Sanskog Mosta

55300000-3

6.000,00

DIREKTNI

SPORAZUM

JANUAR

FEBRUAR

BUDŽET/
NAMJENSKA

3.

Štampanje i s tim povezane
usluge

79800000-2

6.000,00

DIREKTNI

SPORAZUM

JANUAR

FEBRUAR

BUDŽET/
NAMJENSKA

4.

Usluga oglašavanja

22461100-0

6.000,00

DIREKTNI

SPORAZUM

JANUAR

FEBRUAR

BUDŽET/

NAMJENSKA

5.

Usluga učešća na sajmu

70340000-6

2.000,00

DIREKTNI

SPORAZUM

JULI

JULI

NAMJENSKA

6.

Promotivne usluge

22462000-6

6.000,00

DIREKTNI

SPORAZUM

JULI

JULI

NAMJENSKA

5.

Energetski certifikat SPŠ Sanus
Futurum, Sanski Most

71241000-9

1.111,00

DIREKTNI

SPORAZUM

DECEMBAR

DECEMBAR

NAMJENSKA

6.

Studija uvođenja biciklizma u
USK

71241000-9

9.400,00

KONKURENTSKI

ZAHTJEV

NOVEMBAR

DECEMBAR

NAMJENSKA

UKUPNO USLUGE

42.511,00

 

SVE UKUPNO

95.111,00

 

 
 

Član 6.

Ovaj Plan nabavki stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša - www.mgpuzo.org i web stranici Vlade Unsko sanskog kantona - www.vladausk.ba.

 

MINISTARS

Mr.Jasmin Burnić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: