Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.10.2018. 10:23

(izmjena Plana nabavki za 2018. godinu) Nabavka usluga održavanja softvera

Izvor: Akta.ba, 19.09.2018.

Broj: 01-16-05-82-3/18

Sarajevo, 19.09.2018. godine

 

Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), ČL 21. stavak (1) i 22. stavak (2) Zakona o reviziji institucija BiH fSlužbeni glasnik BiH', broj 12/06) i ČL 24. i 25. stavak (1) Pravilnika u unutamjem ustroju i sistematizaciji Ureda za reviziju institucija BiH - Prečišćeni tekst, broj: 01-05-02-3-1061/17 i 01-05-02-3- 439/18 od 1.6.2018. godine, a sukladno Proračunu Ureda za reviziju insUtucija Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, glavni revizor donosi

 

IZMJENU PLANA JAVNIH NABAVA

Ureda za reviziju instituci ja Bosne i Hercegovine za 2018. godine

I.

Plan javnih nabava Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine broj: 01-16-05-82- 1/18 od 08.2.2018. godine za proračunsku 2018. godinu mijenja se, u dijelu pod rednim brojem 26., tako da glasi:

 

II.

U ostalom dijelu, Plan javnih nabava Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine ostaje neizmijenjen.

III.         

Ova Izmjena Plana Javnih nabava Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine primjenjuje se danom donošenja

 

GLAVNI REVIZOR

Dragan Vrankić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: