Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2018. 11:22

(aukcija) Izvođenje radova na održavanju svjetlosne saobraćajne signalizacije semafora i brojčanika

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.09.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

947-1-3-52-3-53/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600325130000
Kontakt osoba Alma Kadrić
Adresa Bosne Srebrene 29
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 490-158
Faks (049) 490-158
Elektronska pošta sanjaivanic@putevibrcko.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

102564,09

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Radovi na održavanju svjetlosne saobraćajne signalizacije semafora i brojčanika


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Radovi na održavanju svjetlosne saobraćajne signalizacije semafora i brojčanika

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45316000-5 Radovi na instalaciji rasvjetnih i signalnih sistema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokuemntaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

NAVEDENO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnim ili drugim
registrima u zemlji u kojoj su registrovani, ili dostaviti posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje
njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Uspješno iskustvo u realizaciji tri ugovora u ukupnom iznosu u visini procijenjene vrijednosti nabavke čiji su karakter i
kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u prethodnih pet godina ili od datuma registracije, odnosno
početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina;
Pod ugovorima čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženi ugovor smatra se održavanje ili
rekonstrukcija ili izgradnja ( ugradnja) svjetlosne saobraćajne signalizacije i brojčanika.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

18.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.10.2018. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.10.2018. 12:15:00
Adresa i mjesto Bosne Srebrene br.29, sala za sastanke u sjedištu Preduzeća


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Alma Kadrić
Adresa Bosne Srebrene 29
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 490-158
Faks (049) 490-158
Elektronska pošta almakadric@putevibrcko.ba
Internet adresa

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: