Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2018. 08:14

Izvođenje radova na projektu vodozahvatnog sustava Žabljak, općina Usora

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.10.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

455-7-3-32-3-42/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO
I VODOPRIVREDU
IDB/JIB 4218335840003
Kontakt osoba Samra Članjak
Adresa Kučukovići 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 460-755
Faks (032) 460-752
Elektronska pošta samra.clanjak@zdk.ba
Internet adresa www.zdk.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

„Projekat vodozahvatnog sustava Žabljak“, općina Usora


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke su radovi „Projekat vodozahvatnog sustava Žabljak“, općina Usora, kao predviđeni projekat iz
Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018.godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Zeničko-dobojskog kantona.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45232151-5 Radovi na obnovi vodovodne mreže


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano u TD.


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

51558,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

općina Usora

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano u TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Definisano u TD.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano u TD.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

11.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.10.2018. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.10.2018. 11:00:00
Adresa i mjesto Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog
kantona, Kučukovići broj 2 Zenica, 11. sprat

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje TD isključivo sa Portala javnih nabavki.S obzirom da je Ugovorni organ objavio TD u sistemu "E-nabavke",
postavljanje zahtjeva za pojašnjenje TD i odgovore sa pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je
definisano u sistemu "E-nabavke".

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: