Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2018. 11:44

(poništenje postupka) Izvođenje radova na sanaciji puteva

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.10.2018.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1171-1-3-278-4-58/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD
IDB/JIB 4400497620000
Kontakt osoba Nebojša Djurdjić
Adresa kompleks Andrićgrad
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Općina/Grad Višegrad
Telefon (058) 635-201
Faks (058) 635-202
Elektronska pošta hevgd@teol.net
Internet adresa www.henadrini.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Poništava se

Svi lotovi

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na sanaciji puteva


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1:Sanacija pristupnih puteva kroz naselje Dušče:lokalni put Višegrad -Drinsko,dionica grad Višegrad- postrojenje HE
Višegrad i alternativni pristupni put za slučaj velikih voda
Lot 2:Sanacija pristupnog puta alarmnoj stanici „Mušići“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45243000-2 Radovi na zaštiti obale


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1:Sanacija pristupnih puteva kroz naselje Dušče:lokalni put Višegrad -Drinsko,dionica grad Višegrad- postrojenje HE
Višegrad i alternativni pristupni put za slučaj velikih voda

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1:Sanacija pristupnih puteva kroz naselje Dušče:lokalni put Višegrad -Drinsko,dionica grad Višegrad- postrojenje HE
Višegrad i alternativni pristupni put za slučaj velikih voda

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45243000-2 Radovi na zaštiti obale

II Ukupna količina ili obim ugovora

jedan ugovor.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

750000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je područje opštine Višegrad na dionicama detaljno navedenim u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

18.9.2018.

V 2. Broj primljenih ponuda


2


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2: Sanacija pristupnog puta alarmnoj stanici „Mušići“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2: Sanacija pristupnog puta alarmnoj stanici „Mušići“

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45243000-2 Radovi na zaštiti obale

II Ukupna količina ili obim ugovora

jedan ugovor.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

150000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je područje opštine Višegrad na dionicama detaljno navedenim u tenderskoj dokumentaciji.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

18.9.2018.

V 2. Broj primljenih ponuda


2

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: