Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.10.2018. 10:18

Izvođenje radova na zimskom održavanju cesta i ulica na području općine Travnik za period od 15.11.2018. do 15.3.2019. godine

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.10.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

54-1-3-128-3-87/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TRAVNIK
IDB/JIB 4236179780001
Kontakt osoba Aida Kavazović
Adresa Konatur bb
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-277
Faks (030) 511-825
Elektronska pošta urednacelnika@opcinatravnik.com.ba
Internet adresa www.opcinatravnik.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Travnik

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

„IZVOĐENJE RADOVA NA ZIMSKOM ODRŽAVANJU CESTA I ULICA NA PODRUČJU OPĆINE TRAVNIK ZA PERIOD OD
15.11.2018. DO 15.3.2019. GODINE“


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

„IZVOĐENJE RADOVA NA ZIMSKOM ODRŽAVANJU CESTA I ULICA NA PODRUČJU OPĆINE TRAVNIK ZA PERIOD OD
15.11.2018. DO 15.3.2019. GODINE“, prema predmjeru radova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

sredstva osigurana u budžetu općine Travnik

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u td

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

26.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.10.2018. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.10.2018. 11:30:00
Adresa i mjesto Općina Travnik, Konatur bb, Travnik - Mala sala II sprat


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Bruneji

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

zimsko održavanje cesta i ulica na području općine Travnik za period od 15.11.2018. godine do 15.3.2019. godine u
naseljenom mjestu Bruneji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema predmjeru radova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.11.2018. do 15.3.2019.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Vitovlje, općina TravnikANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Korićani

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

zimsko održavanje cesta i ulica na području općine Travnik za period od 15.11.2018. godine do 15.3.2019. godine u
naseljenom mjestu Korićani

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema predmjeru radova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.11.2018. do 15.3.2019.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Korićani, općina TravnikANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Višnjevo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

zimsko održavanje cesta i ulica na području općine Travnik za period od 15.11.2018. godine do 15.3.2019. godine u
naseljenom mjestu Višnjevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema predmjeru radova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.11.2018. do 15.3.2019.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Višnjevo, općina TravnikANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Vlahovići - Prići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

zimsko održavanje cesta i ulica na području općine Travnik za period od 15.11.2018. godine do 15.3.2019. godine u
naseljenim mjestima Vlahovići i Prići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema predmjeru radova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14250,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.11.2018. do 15.3.2019.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Vlahovići, općina TravnikANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kalibunar - Ovčarevo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

zimsko održavanje cesta i ulica na području općine Travnik za period od 15.11.2018. godine do 15.3.2019. godine u
naseljenim mjestima Kalibunar i Ovčarevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema predmjeru radova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.11.2018. do 15.3.2019.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Kalibunar, općina TravnikANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Pirota

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

zimsko održavanje cesta i ulica na području općine Travnik za period od 15.11.2018. godine do 15.3.2019. godine u
naseljenom mjestu Pirota

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema predmjeru radova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.11.2018. do 15.3.2019.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Pirota, općina TravnikANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Potkraj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

zimsko održavanje cesta i ulica na području općine Travnik za period od 15.11.2018. godine do 15.3.2019. godine u
naseljenom mjestu Potkraj

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema predmjeru radova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.11.2018. do 15.3.2019.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Potkraj, općina TravnikANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Turbe I

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

zimsko održavanje cesta i ulica na području općine Travnik za period od 15.11.2018. godine do 15.3.2019. godine u
naseljenom mjestu Turbe

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema predmjeru radova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.11.2018. do 15.3.2019.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Turbe, općina Travnik

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: