Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Prodaja teretnog vozila CADDY VOLSKSWAGEN, prikolica 6 tona mase, kontejnera, hidrauličnih klipova, kardanske traktorske bušilice sa svrdlom, priključne ploče, snježnog pluga sa agregatom i starog željeza

Datum objave: 02.08.2022. 08:27 / Izvor: Akta.ba, 29.07.2022.

Broj: 1523 - 349 - PA - 01 /22

Dana, 28.07.2022. godine

 

Na osnovu člana 23. Statuta JKP "Radnik" d.o.o. Zavidovići br:SP-29/15 od 28.10.2015. godine, (Prečišćen tekst) SP-13/16 od 09.09.2016.godine, 1/20 od 31.01.2020.godine i SP-17/20 od 16.06.2020.godine, uprava JKP „Radnik" d.o.o. Zavidovići objavljuje:

 

JAVNI OGLAS- LICITACIJU

o prodaji osnovnih sredstava i to: 3 kedija, prikolica 6 tona mase, kontejneri, hidraulični klipovi, kardanske traktorske bušilice sa svrdlom, priključna ploča, snježni plug sa agregatom i staro željezo putem javnog nadmetanja-licitacije metodom prikljupljanja zatvorenih pismenih ponuda

 

I

(Predmet prodaje)

 

Predmet javnog oglasa- licitacije je prodaja osnovnih sredstava i to: 3 kedija, prikolica 6 tona mase, kontejneri, hidraulični klipovi, kardanske traktorske bušilice sa svrdlom, priključna ploča, snježni plug sa agregatom i staro željezo u vlasništvu JKP „Radnik" d.o.o. Zavidovići putem javnog nadmetanja-licitacije metodom prikljupljanja zatvorenih pismenih ponuda.

Tehničke karakteristike

 

Redni broj

Opis

Jedinica mjere

Količina

Početna cijena [KM] saPDV- om,

1.

CADDY VOLSKSWAGEN Teretno vozilo VOLKSV/AGEN 9K, Tip vozila SDE CASTEN broj šasije WV12229K21RS16734 godina proizvodnje 2000, broj motora AYQ004317, snaga motora 47 kW, vrsta motora Diesel euro 3, ukupna dozvoljena masa 1605kg, dozvoljena nosivost 500 kg, masa vozila 1105 kg, broj sjedišta 2, bojabjela,

registrovano do 13.07.2022. godine- odjavljeno,

Kom

1

600

2.

CADDY VOLSKSWAGEN Teretno vozilo VOLKSWAGEN 9KVF, Tip vozila CADDY, BB FURGON broj šasije WV12229KZ1R527879 godina proizvodnje 2001, broj motora AYQ035354, snaga motora 47 kW, vrsta motora Diesel euro 3, ukupna dozvoljena masa 1730kg, dozvoljena nosivost 595kg, masa vozila 1135 kg,

Kom

1

600

 

 

broj sjedišta 2, boja bjela,

registrovano do 09.10.2022. godine- odjavljeno,

 

 

 

з.

CADDY VOLSKSWAGEN Teretno vozilo VOLKSWAGEN 9KVF, Tip vozila CADDY,BB FURGON broj šasije WV12229K22R513027 godina proizvodnje 2001, broj motora ALH477406, snaga motora 66 kW, vrsta motora Diesel euro 3, ukupna dozvoljena masa 1770kg, dozvoljena nosivost 605 kg, masa vozila 1165 kg, broj sjedišta 2, boja siva,

registrovano do 28.08.2022. godine- odjavljeno,

Kom

i

820

4.

PRIKLJUČNA VOZ.UTVA TIPP 20 K 6 tona mase

kg

6000

0,50 KM/kg

5.

KONTEJNERI 1,1 m

kg

Po odvagi

0,45 KM/kg

6.

KONTEJNERI V-5m3

Kom

9

600

KM/korn

7.

HIDRAULIČNI KLIPOVI prečnika fi 150 dužina izvlačenja -600 mm, dužina od bolcna-700mm

Kom

2

400/kom

8.

HIDRAULIČNI KLIPOVI prečnika fi 150 dužina izvlačenja -800 mm, dužina od bolcna-1200 mm

Kom

4

600/kom

9.

KARDANSKA TRAKTORSKA BUŠILICA SA SVRDLOM

 

1

1.800,00

10.

PRIKLJUČNA PLOČA SA SNJIJEZNIM PLUGOM I AGREGATOM

 

1

2.000,00

11.

STARO ŽELJEZO

kg

Po odvagi

0,50 KM/kg

 

II

(Način prodaje)

 

Prodaja sredstava označene u tački I. ovog oglasa obavit će se putem javnog nadmetanja- licitacije putem zatvorenih pisanih ponuda.

Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno", te kupac nema pravo na naknadne prigovore i reklamacije po pitanju kvaliteta, stanja funkcionalnosti, izgleda, skrivenih ili drugih eventualnih nedostataka.

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena za naprijed navedeno, koja ne može biti manja od početne cijene/vrijednosti pojedinačnih predmeta prodaje.

Svi zainteresirani ponuđači/kupci mogu ponuditi/kupiti svaki pojedini artikal, više artikala ili sve artikle označene u tački I. ovog oglasa.

 

III

(Pravo sudjelovanja)

 

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja- licitacije imaju sva pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka za licitaciju izvrše uplatu kaucije za ozbiljnost učešća na licitaciji u iznosu od po 50,00 KM, istu uplaćuju na blagajni „Radnik" d.o.o. Zavidović ili na račun „Radnik" d.o.o. Zavidovići broj: 1340300000007288 ASA banke d.d. Zenica, ekspozitura Zavidovići, svrha uplate: uplata kaucije za učešće na licitaciji, primalac JKP „Radnik" d.o.o. Zavidovići.

Uplatu kaucije izvršiti zaključno sa 12.08.2022. godine do 8:30 sati što dokazuje ovjerenim petim primjerkom uplatnice ili blagajničkom uplatnicom.

Položena kaucija za ozbiljnost učešća na licitaciji se vraća neuspješnim učesnicima licitacije u roku od (2) dva dana od otvaranja ponude na blagajni preduzeća, uz prezentiranje dokaza o uplati kaucije, dok ista ulazi u obračun konačne cijene najpovoljnijeg ponuđača.

Odustajanje, odnosno povlačenje ponude najpovoljnijeg ponuđača, imat će za posljedicu ne vraćanje položene kaucije, a porođaja će se izvršiti drugorangiranom ponuđaču.

Ponuđač ne može ponudtiti manju cijenu od ponuđene cijene u tačci I. ovog oglasa.

 

IV

 

Javno otvaranje ponuda će se održati 12.08.2022. godine sa početkom u 9:00 sati u prostorijama preduzeća, nakon objave licitacije na web stranici, Radio 1503, na oglasnoj ploči preduzeća i Općine Zavidovići.

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom i potpisana. Pismene i zatvorene ponude mogu biti pojedinačne i dostavljaju se preporučenom poštom ili lično na protokol preduzeća, na adresu JKP „Radnik" d.o.o. Zavidovići, ulica Podubravlje, br. 3. Zavidovići, sa naznakom LICITACIJA - NE OTVARAJ, i iste trebaju da pristignu do dana održavanja licitacije, i to do 08:30 sati.

Svi učesnici su obavezni sa sobom ponijeti ličnu kartu i peti primjerak uplate kaucije ili blagajničku uplatnicu.

Ponude koje pristignu po isteku navedenog roka bit će neblagovremene i vraćene ponuđaču neotvorene.

 

V

 

Predmeti prodaje mogu se pogledati svakim radnim danom na adresi iz tačke IV. ove licitacije gdje se nalaze, od 7,00 h do 15,00 h. Sve dodatne informacije o licitaciji se mogu dobiti od pravne službe JKP „Radnik" d.o.o. Zavidovići na telefon broj 032-870-443, a zadužena osoba za pregled stvari za prodaju je poslovođa mehanizacije Buljubašić Mensud-tel.062-343-586.

 

VI

 

Kupac je dužan prije preuzimanja kupljenih predmeta prodaje platiti konačnu cijenu na račun iz tačke III. ove licitacije što dokazuje ovjerenim petim primjerkom uplatnice.

 

VII

 

Kupac ie dužan kupljeno preuzeti u roku od tri dana od dana kupovine do 15:00 sati, nakon uplate konačne cijene i potpisivanje ugovora. Ukoliko ne izvrši uplatu, odnosno ne preuzme kupljeno do navedenog roka, smatra se daje odustao od kupovine.

 

VIII

 

Sve poreske i ostale troškove snosi kupac. Učesnici ponuda koji ne zadovolje propozicije naprijed navedene u ovom oglasu bit će odbačene kao formalno-pravno neispravne.

 

 

broj sjedišta 2, boja bjela,

registrovano do 09.10.2022. godine- odjavljeno,

 

 

 

з.

CADDY VOLSKSWAGEN Teretno vozilo VOLKSWAGEN 9KVF, Tip vozila CADDY,BB FURGON broj šasije WV12229K22R513027 godina proizvodnje 2001, broj motora ALH477406, snaga motora 66 kW, vrsta motora Diesel euro 3, ukupna dozvoljena masa 1770kg, dozvoljena nosivost 605 kg, masa vozila 1165 kg, broj sjedišta 2, boja siva,

registrovano do 28.08.2022. godine- odjavljeno,

Kom

i

820

4.

PRIKLJUČNA VOZ.UTVA TIPP 20 K 6 tona mase

kg

6000

0,50 KM/kg

5.

KONTEJNERI 1,1 m

kg

Po odvagi

0,45 KM/kg

6.

KONTEJNERI V-5m3

Kom

9

600

KM/korn

7.

HIDRAULIČNI KLIPOVI prečnika fi 150 dužina izvlačenja -600 mm, dužina od bolcna-700mm

Kom

2

400/kom

8.

HIDRAULIČNI KLIPOVI prečnika fi 150 dužina izvlačenja -800 mm, dužina od bolcna-1200 mm

Kom

4

600/kom

9.

KARDANSKA TRAKTORSKA BUŠILICA SA SVRDLOM

 

1

1.800,00

10.

PRIKLJUČNA PLOČA SA SNJIJEZNIM PLUGOM I AGREGATOM

 

1

2.000,00

11.

STARO ŽELJEZO

kg

Po odvagi

0,50 KM/kg

 

II

(Način prodaje)

 

Prodaja sredstava označene u tački I. ovog oglasa obavit će se putem javnog nadmetanja- licitacije putem zatvorenih pisanih ponuda.

Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno", te kupac nema pravo na naknadne prigovore i reklamacije po pitanju kvaliteta, stanja funkcionalnosti, izgleda, skrivenih ili drugih eventualnih nedostataka.

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena za naprijed navedeno, koja ne može biti manja od početne cijene/vrijednosti pojedinačnih predmeta prodaje.

Svi zainteresirani ponuđači/kupci mogu ponuditi/kupiti svaki pojedini artikal, više artikala ili sve artikle označene u tački I. ovog oglasa.

 

III

(Pravo sudjelovanja)

 

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja- licitacije imaju sva pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka za licitaciju izvrše uplatu kaucije za ozbiljnost učešća na licitaciji u iznosu od po 50,00 KM, istu uplaćuju na blagajni ЖР „Radnik" d.o.o. Zavidović ili na račun ЖР „Radnik" d.o.o. Zavidovići broj: 1340300000007288 ASA banke d.d. Zenica, ekspozitura Zavidovići, svrha uplate: uplata kaucije za učešće na licitaciji, primalac JKP „Radnik" d.o.o. Zavidovići.

 

Uplatu kaucije izvršiti zaključno sa 12.08.2022. godine do 8:30 sati što dokazuje ovjerenim petim primjerkom uplatnice ili blagajničkom uplatnicom.

 

Položena kaucija za ozbiljnost učešća na licitaciji se vraća neuspješnim učesnicima licitacije u roku od (2) dva dana od otvaranja ponude na blagajni preduzeća, uz prezentiranje dokaza o uplati kaucije, dok ista ulazi u obračun konačne cijene najpovoljnijeg ponuđača.

 

Odustajanje, odnosno povlačenje ponude najpovoljnijeg ponuđača, imat će za posljedicu ne vraćanje položene kaucije, a porođaja će se izvršiti drugorangiranom ponuđaču.

 

Ponuđač ne može ponudtiti manju cijenu od ponuđene cijene u tačci I. ovog oglasa.

 

IV

 

Javno otvaranje ponuda će se održati 12.08.2022. godine sa početkom u 9:00 sati u prostorijama preduzeća, nakon objave licitacije na web stranici, Radio 1503, na oglasnoj ploči preduzeća i Općine Zavidovići.

 

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom i potpisana. Pismene i zatvorene ponude mogu biti pojedinačne i dostavljaju se preporučenom poštom ili lično na protokol preduzeća, na adresu JKP „Radnik" d.o.o. Zavidovići, ulica Podubravlje, br. 3. Zavidovići, sa naznakom LICITACIJA - NE OTVARAJ, i iste trebaju da pristignu do dana održavanja licitacije, i to do 08:30 sati.

 

Svi učesnici su obavezni sa sobom ponijeti ličnu kartu i peti primjerak uplate kaucije ili blagajničku uplatnicu.

 

Ponude koje pristignu po isteku navedenog roka bit će neblagovremene i vraćene ponuđaču neotvorene.

 

V

 

Predmeti prodaje mogu se pogledati svakim radnim danom na adresi iz tačke IV. ove licitacije gdje se nalaze, od 7,00 h do 15,00 h. Sve dodatne informacije o licitaciji se mogu dobiti od pravne službe JKP „Radnik" d.o.o. Zavidovići na telefon broj 032-870-443, a zadužena osoba za pregled stvari za prodaju je poslovođa mehanizacije Buljubašić Mensud-tel.062-343-586.

 

VI

 

Kupac je dužan prije preuzimanja kupljenih predmeta prodaje platiti konačnu cijenu na račun iz tačke III. ove licitacije što dokazuje ovjerenim petim primjerkom uplatnice.

 

VII

 

Kupac ie dužan kupljeno preuzeti u roku od tri dana od dana kupovine do 15:00 sati, nakon uplate konačne cijene i potpisivanje ugovora. Ukoliko ne izvrši uplatu, odnosno ne preuzme kupljeno do navedenog roka, smatra se daje odustao od kupovine.

 

VIII

 

Sve poreske i ostale troškove snosi kupac. Učesnici ponuda koji ne zadovolje propozicije naprijed navedene u ovom oglasu bit će odbačene kao formalno-pravno neispravne.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: